otevřít v novém okně
Oficiální web

Děkujeme za váš zájem o ubytování v našich apartmánech. Z nabídky níže si vyberte apartmán k rezervaci. Není-li dostupný, v sekci „Obsazenost“ se porozhlédněte po jiném volném termínu.

 

 

Měna
Datum příjezdu Datum odjezdu
Promo kód

cityVIEW

+80 m2
v termínu je již obsazeno
Wi-Fi · Sprcha · Vana · WC · Ručníky · TV · Fén · Klimatizace · Rychlovarná konvice · Lednice · Kuchyně · Mikrovlnka · Krb · Parkování · Snídaně · Úschovna kol

Apartmán v 1. patře se 2 ložnicemi a terasou s překrásným výhledem na Zámek Děčín a zalesněné kopce Labských pískovců. Celková kapacita je 6 osob. Apartmán má dispozici 3+1, najdete zde kromě 2 ložnic i prostorný obývací pokoj se smart TV a plně vybavenou kuchyni s lednicí, sporákem, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí a jídelní kout, dále pak koupelnu s menší vanou a zvlášť WC. V hlavní ložnici se nachází king size manželská postel, ve vedlejší ložnici pak 2 single lůžka s možností 2 dalších přistýlek.

detail ceny  

gardenVIEW

+80 m2
v termínu je již obsazeno
Wi-Fi · Sprcha · Vana · WC · Ručníky · TV · Klimatizace · Rychlovarná konvice · Lednice · Kuchyně · Mikrovlnka · Parkování · Snídaně · Úschovna kol

Apartmán ve zvýšeném přízemí s výhledem do zahrady s celkovou kapacitou až 7 osob. Apartmán má dispozici 3+1, najdete zde kromě 2 ložnic i prostorný obývací pokoj se smart TV a plně vybavenou kuchyni s lednicí, sporákem, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí a jídelní kout, dále pak koupelnu s menší vanou a zvlášť WC. V hlavní ložnici najdete king size manželskou postel, ve vedlejší ložnici pak 2 single lůžka. V obývacím pokoji se mohou dále ubytovat 3 osoby na rozkládacím gauči pro 2 a rozkládacím křesle pro 1.

detail ceny  

bungaLOW

+40 m2
v termínu je již obsazeno
Wi-Fi · Sprcha · WC · Ručníky · TV · Fén · Rychlovarná konvice · Lednice · Kuchyně · Mikrovlnka · Parkování · Snídaně · Úschovna kol

Apartmán v samostatném bungalowu těsně sousedící s apartmánovým domem. Vstup do něj je ze silnice přes předzahrádku s posezením. Dispozice apartmánu je 1+kk s kapacitou až 4 osoby. Nachází se zde vybavená kuchyňská linka s jídelním koutem, obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 a posuvnou stěnou oddělitelná ložnice s king size manželskou postelí. Z ložnice je přístup do prostorné koupelny se sprchovým koutem, WC a bidetem. Bungalow je vhodný i pro osoby se sníženou pohyblivostí, je přízemní, dostupný přímo ze silnice. Jako jediný náš apartmán umožňuje i pobyt se zvířecími mazlíčky za 100,-/mazlíček/noc.

detail ceny  

sumerCABIN

+20 m2
v termínu je již obsazeno
Sprcha · WC · Ručníky · Toaletní potřeby · Rychlovarná konvice · Lednice · Kuchyně · Krb · Parkování · Snídaně

Útulná chatička ve stínu ořechu v zahradě pro nadšené dobrodruhy. Chatička má vybavenou kuchyňku s teplou vodou i lednicí. Pozor! Není vytápěna, kamna jsou jen romantická dekorace. V případě chladna lze ale zapůjčit přímotop, nemusíte mít obavy.

Sociální zařízení (sprcha, toaleta a umyvadlo) je umístěno mimo chatku v soukromí zahrady ihned naproti chatce a k dispozici výhradně jen hostům chatičky.

detail ceny  

gardenSTUDIO

30 m2
v termínu je již obsazeno
Wi-Fi · Sprcha · WC · Ručníky · TV · Fén · Rychlovarná konvice · Lednice · Kuchyňka · Jídelní kout

Prostorný stylový přízemní apartmán v zahradě plný světla ideální pro relax ve 2

Zvolte si datum příjezdu a odjezdu
 • VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Článek I.

Předsmluvní ujednání

 

 1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek a potvrzení konečné objednávky ze strany poskytovatele.

 

 1. Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.).

 

 1. Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje poskytovatel souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva uzavřena.

 

Článek II.

Povinnosti smluvních stran

 

 1. Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit společnosti za jejich poskytnutí sjednanou cenu.

 

Článek III.

Platební podmínky

 

 1. Požaduje-li poskytovatel zálohu na objednané služby, je objednatel povinen tuto zálohu řádně uhradit, tzn. ve stanovené výši a v uvedeném termínu splatnosti; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po objednateli odpovídající storno poplatky dle článku IV. těchto VOP.

 

 1. Platba je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak. Doplatek platby v případě uhrazení zálohy předem je považován za uhrazený okamžikem převzetí platby pověřenou osobou.

 

 1. V případě prodlení objednatele s úhradou platby zálohy či platby za poskytnuté služby, má poskytovatel právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

                 

 

 

Článek IV.

Storno podmínky

 

 1. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.

 

 1. Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby, a to následovně:

 

Běžné rezervace

7 a více dnů před očekávaným nástupem ubytování zdarma.

Od 7. dne před očekávaným nástupem ubytování cena 1. noci.

 

 

Nevratné rezervace

V případě nevratné rezervace je účtováno 100% celkové ceny.

 

 

Článek V.

Reklamace služeb

 

 1. Reklamaci služeb poskytnutých poskytovatelem je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb, nejpozději však den následující po posledním dni, ve kterém byly objednateli předmětné služby poskytnuty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Článek VI.

Odstoupení od smlouvy

 

 1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou.

 

 1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 10 dnů po termínu splatnosti.

 

 

Článek VII.

Další ujednání

 

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost poskytovatele, objednatele i klientů objednatele se řídí pravidly dle § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní

strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty objednatele a klienti uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit stejně, jako by ji způsobil sám.

 

 1. Shledá-li společnost jednání objednatele či jeho klientů za hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu, má společnost právo, po projednání celé věci s objednatelem, ukončit ubytování objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady, popř. bez omezení práva ubytování naúčtovat.

 

 1. Ve všech hotelových prostorách, mimo vymezených prostor k tomu určených, je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo účtovat hostům částku ve výši 5 000,- Kč za ohrožení požární bezpečnosti a hloubkové čištění prostor.

 

 1. Osobní věci, které si host zapomene v hotelu, budou hostovi zaslány na dobírku Českou poštou na jeho náklady.

 

 

Článek XII.

Závěrečné ustanovení

 

 1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2017.

 

powered by trevlix trevlix