ULK Oficiální web

Datum příjezdu Datum odjezdu

SALAŠ

v termínu je již obsazeno
Sprcha · Ručníky · Klimatizace · Rychlovarná konvice · Káva a čaj · Lednice · Kuchyňka · Parkování

Salaš je náš minidomeček, který nabízí díky svému prosklenému štítu absolutní spojení s okolní přírodou. Do terasy je zasazený vyhřívaný koupací sud pro absolutní relax.

Triangl

12 m2
v termínu je již obsazeno

Náš nejmladší projekt, na kterém jsme využili znalostí s obou domečků a připravili pro Vás tak místo, na které nikdy nezapomenete. V blízkosti treehousu se nachází malé lesní welness se saunou a vyhřívaným koupacím sudem, kde zapomenete na starosti všedního dne. 

Tilia

12 m2
v termínu je již obsazeno

Tilia je malý treehouse nacházející se nedaleko malé vesničky Batouchovice na Vysočině. Je to naše prvotina, do které jsme dali celé své srdce a je to na něm znát. Výhled z postele přímo do údolí je, něco na co budete ještě dlouho vzpomínat. 

V termínu 20.07.2024 - 21.07.2024 nejsou bohužel volné žádné kapacity. Zvolte prosím jiný termín.
Můžete se také podívat na aktuální obsazenost.

Prohlášení o dodržování bezpečnostních pokynů při užívání vyhlídkových posedů (Treehousů a Tinyhousů)

 

I.Provozovatel:  TILSUF s.r.o.

II. Popis: Prohlášení je výčtem základních povinností nájemce při užívání vyhlídkového posedu, jakož i dalších osob, kterým nájemce umožní v době trvání nájmu vyhlídkový posed užívat. Posed je určen maximálně pro dvě osoby. Na vyhlídkový posed je z bezpečnostních důvodů zákaz dětem a provozovatel za jejich přítomnost nenese odpovědnost.

 

III. Bezpečnostní pokyny: Provozovatel stanovuje níže uvedené bezpečnostní pokyny týkající se užívání vyhlídkového posedu.

 

Prohlášení je určeno k podpisu každého návštěvníka vyhlídkového posedu. Pouze osoby, které podepíší dané pokyny, mají přístup do posedu a mohou jej užívat. K podpisu prohlášení dojde při předání klíčů.

 

Je povinné

• potvrdit, že nemáte žádné zdravotní problémy (problémy kardiologické, problémy se zrakem, epilepsie, závratě, náměsíčností a jiné které by mohly svým charakterem ohrozit váš pobyt) v čase rezervace ani v čase pobytu na posedu

• máte k dispozici v době užívání posedu plně nabitý telefon a přístroj ve stavu k použití

• uhasíte všechny svícny, svíčky před spaním a nenechávat je bez dozoru

• předáte veškeré příslušenství, které jste převzali zpět odpovědné osobě provozovatele, jinak odpovídáte za škodu tím vzniklou

• oznámíte neprodleně změny či nedostatky, které nastanou v průběhu užívání vyhlídkového posedu

Je zakázané

• kouřit uvnitř posedu

• házet nedopalky, nebo tomu podobné na terasu a skrze zábradlí

• používat jiná svítidla než jsou instalována (vyjma svítidel na baterie)

• vstupovat do prostoru posedu v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek

• vnášet na posed hodnotné movité věci, pouze movité věci nezbytné pro jeho návštěvu

• vstup osobám mladších 15 let

• vstup domácích mazlíčků

 

Nepříznivé počasí

• v případě nepříznivého počasí v průběhu pobytu (silná bouřka, silný vítr…), kdy meteorologická předpověď informuje o velmi nepříznivém počasí a rychlosti či nárazech větru více než 90 km/hod, bude pronajímatel nájemce varovat (formou SMS zaslané na telefonní číslo uvedené nájemcem) a pokud nájemce neuposlechne varování o nepříznivém počasí prohlašuje, že noc na posedu stráví na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

• nájemce a osoby, kterým nájemce umožní v době trvání nájmu vyhlídkový posed užívat, berou na vědomí, že vyhlídkový posed není stavebně technicky způsobilý k užívání ve velmi nepříznivém počasí, které je předmětem varování pronajímatele dle předchozí odrážky těchto pokynů, a že při pobytu ve vyhlídkovém posedu ve velmi nepříznivém počasí hrozí riziko vzniku škod na majetku a zdraví, včetně rizika úmrtí.

Bezpečnostní telefon provozovatele v případě okamžité potřeby / nehody: tel č. +420 773 795 886

 

Storno podmínky ubytování na vyhlídkovém posedu.
v případě, že nejsou dohodnuty individuálně:

  1. do 30 dnů před příjezdem 0% ze zbývající částky za ubytování

  2. 29 – 14 dní před příjezdem 50% ze zbývající částky za ubytování

  3. 13 – 5 dní před příjezdem 75% ze zbývající částky za ubytování

  4. méně jak 4 dni před příjezdem 100% ze zbývající částky za ubytování

Do 1 týdne od potvrzení rezervace je nutná úhrada zálohy 1500 Kč/noc na bankovní účet poskytovatele. V případě, že tato záloha nebude ani po upomínkách řádně uhrazena, rezervace bude zrušena. Doplatek zbylé částky za pronájem bude uhrazen bankovním převodem nebo v hotovosti (CZK) po vašem příjezdu. V případě bankovního převodu musí být doplatek připsán na účet pronajímatele nejpozději v den nástupu na pobyt! Dojde-li ke stornování ubytování, záloha ve všech případech propadá ve prospěch poskytovatele a zaniká nárok na její vrácení. Storno poplatky z bodů 2. – 4. budou i nadále vymáhány. Při změně termínu do 14 dní před příjezdem je záloha platná u nového termínu.

Majitel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit nebo zkrátit pobyt. V tomto případě bude navráceno 100% částky za zrušené dny pobytu a to do 7 dnů na bankovní účet.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů „U Lipového květu“ zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty „U Lipového květu“ v rámci registrace při rezervaci v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek https://www.ulipovehokvetu.cz. Mezi osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při rezervaci a při nákupu dárkových poukazů, kterými jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Zákazník rezervací na stránkách https://www.ulipovehokvetu.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi „U Lipového květu“ a ty dále nejsou poskytovány žádným dalším stranám.

 

Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně dokončit rezervaci a nákup voucheru je možný pouze v hotovosti po dohodě na adrese kanceláře provozovatele vyhlídkového posedu „U Lipového květu“

 

Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů také prostřednictvím e-mailové adresy info@ulipovehokvetu.cz. Po odvolání souhlasu dojde k vymazání veškerých osobních údajů z databáze provozovatele vyhlídkového posedu „U Lipového květu“.

Datum Od bylo nižší než aktuální datum. Opraveno.Datum Do bylo nižší než zítřejší datum. Opraveno.
powered by trevlix trevlix