Pension Jízdárna Official Site

Currency
Arrival date Departure date

4-bedroom suite

×10 +
in the term is already occupied
Breakfast

Rooms No. 1 and 2. Double room with private bathroom with extra bed for 1 person with views of the surrounding forests.

The stay includes breakfast. Breakfast is buffet style.

price detail  

Family suite with 2 bedrooms

from 1 530
room / 1 night (min. 2)
Breakfast

The apartment consists of an entrance hall, kitchenette, twin room, no extra beds and a double room.

The apartment has its own bathroom.

The kitchen is equipped with a hob, microwave, dishwasher, refrigerator and other common kitchen equipment.

The apartment is located in the annex and has its own entrance.

The nearest available date is Mo 22.04.2024 - We 24.04.2024
price detail  

Duplex suite

from 1 350
room / 1 night (min. 2)
Breakfast

Double bed in the living attic, accessible by stairs from the living room.

The living room is equipped with a sofa bed for two people, a table for 4 people, a refrigerator, a kitchenette with a hob, a microwave and other common kitchen equipment.

The apartment has a hall and separate bathrooms.

The view from Apartment I is on the surrounding mountains and horse paddocks.

The view from apartment II is on the surrounding mountains and the courtyard of the pension.

The apartment has a separate entrance to the pension.

The minimum length of stay in high season is 5 nights, out of high season then 2 nights.

The nearest available date is Mo 22.04.2024 - We 24.04.2024
price detail  

Provozovatel poskytuje ubytovací službu zákazníkovi, který si rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Provozovatelem ubytovacích služeb je:

REIT Jízdárna pod Lipovým s r.o.

Morávka 232

739 04   Pražmo

IČO: 25363026

Zodpovědná osoba: Ing. Robert Volný, MBA

t.č.: 777 691 270

e-mail: info@pensionjizdarna.cz

Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden v rezervačním systému.

Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu rezervovaných ubytovacích jednotek, počtu hostů, délky a termínu rezervace.

Rezervační systém také vypočítává výši zálohy za ubytovací služby, které zákazník hradí online platební branou.

Zákazník hradí předem částku zálohy za ubytování platební branou ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování.

Rezervace je po potvrzení ze strany provozovatele pro zákazníka závazná a zákazník je povinen do pěti pracovních dnů uhradit částku zálohy za ubytování.

Pokud není záloha za ubytování uhrazena do pěti pracovních dnů od rezervace, je provozovatel oprávněn uvolnit rezervovaný termín pro jiné zákazníky.

Storno podmínky jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

Kauce, odpovědnost za škody, domovní řád

 1. V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti.
 2. Pension je nekuřácký !
 3. Provoz pensionu:
  1. Snídaně jsou podávány v restauraci zpravidla od 8:30 hodin do 10- ti hodin.
  2. Kuchyně je otevřena do 20 hodin
  3. Provoz koní a služby s nimi spojené je potřeba dohodnout předem s obsluhou v recepci – restauraci pensionu. Provoz koní je zpravidla od 9 hodin do 12 – ti hodin a od 13 do 17 – ti hodin
 1. Užívání hotelového zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 2. Ubytovaní hosté se musí zdržet jakéhokoliv chovní a projevů, které by mohly omezit jiné hosty a nebo jim být nepříjemné.
 3. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 4. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 15:00 hodin, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hodin.
 5. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 6. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu.
 7. V pokoji a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace a přestavovat nábytek.
 8. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod.). Výjimkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 9. Při odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíče od pokoje, popřípadě ovladač od televize a další vypůjčené věci. Host je také povinen si zkontrolovat osobní věci jestli nějaké nezapomněl.
 10. Za ztrátu klíče je host povinen uhradit částku 200,-Kč.
 11. Dřívější check in nebo pozdní check out je možný po předchozí domluvě a je zpoplatněn.
 12. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.
 13. Děti je možné ubytovat po předchozí domluvě. Za děti odpovídá ubytovaný host.
 14. V penzionu jsou povolena domácí zvířata a uschovávání kol po předchozí domluvě, za poplatek.
 15. Poplatky, ceny a storno podmínky jsou uvedeny na PenSionJizdarna.cz.
 16. V penzionu je přísný zákaz kouření!!!
 17. Zákaz vstupu osobám, jež nejsou evidovány v ubytovací knize.
 18. Nejsme povinni ubytovat osobu pod vlivem alkoholu či omamných látek.
 19. Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací a požární řád. V případě, že ubytovaný poruší ubytovací řád, má provozovatel penzionu právo ukončit hostovi pobyt.
 20. Přísný zákaz kouření ve všech prostorách penzionu. Za porušení zákazu pokuta až do výše 5000 Kč.
 21. Za jakékoliv porušení z výše uvedených bodů bude účtovaná pokuta ve výši 5000 Kč.

 

Zákazník může zrušit rezervaci písemně nebo e-mailem.

ÚVOD
1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích a ostatních služeb provedené mezi objednatelem ubytovacích služeb (dále jen „Objednatel“) a
poskytovatelem, jímž se rozumí REIT Jízdárna pod Lipovým s r.o., zastoupená panem Robertem Volným, Morávka 232, 739 05, IČ 25302036 (dále jen „Poskytovatell“).
2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše případné zálohové platby.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu. Záloha činí obvykle, pokud se Poskytovatel a Objednavatel nedohodnou jinak, 50 % z celkové částky objednaného pobytu.
4. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, Poskytovatel je povinen Objednateli vrátit zpět částku převyšující storno poplatek.
5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně Poskytovatele nevzniká Poskytovateli povinnost vrátit Objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

 1. Rezervaci je možno zrušit pouze písemně.
 2. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

 INDIVIDUÁLNÍ REZERVACE
Poskytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u individuálních objednávek za následujících podmínek:

 • storno pobytu více jak 30 dnů /včetně/ před datem nástupu – 20% z ceny pobytu
 • storno pobytu 29 – 15 dnů před datem nástupu – 60% z ceny pobytu
 • storno pobytu 14 – 5 dnů před datem nástupu – 80 % z ceny pobytu
 • storno pobytu méně než 4 dny /včetně/ před datem nástupu - 100% ceny pobyt

 SKUPINOVÉ REZERVACE

Poskytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u skupin nad 10 osob včetně ve výši zaplacené zálohy.

 U pobytů zakoupených přes slevové vouchery, dárkové certifikáty apod. je storno pobytu /t.j. možnost náhrady/ možné nejpozději týden předem.

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní informace zpracováváme zejména s cílem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb. Dále k tomu, aby provozovatel mohl opět nabídnout využití ubytovacích nebo souvisejících služeb.


Kdo má přístup k osobním údajům?

 • Poskytovatel ubytovacích služeb
 • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb
 • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému

Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.


K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

 • Proces zpracování a realizace objednané služby
 • Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele
 • Volitelná dobrovolná registrace zasílání newsletteru
 • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona


Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v  prohlížeči a slouží k odlišení návštěvníků webu. Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Ve formě cookie se ukládají pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Klademe maximální důraz na soukromí a bezpečnost vašich údajů.


Proč používáme cookies?

Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o rezervace, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.


Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se jedná o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné. Tyto cookies (jsou-li některé z nich použity) slouží zejména k analýze návštěvnosti webu a k vyhodnocení výkonu různých prodejních kanálů a k personalizaci obsahu a lepšímu zacílení reklamy.


Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?

Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat. Nápověda prohlížeče obsahuje návod, jak spravovat cookies.

Prosím berte na vědomí, že blokováním základních cookies rezervačního systému Trevlix znemožníte dokončení procesu rezervace.

Date From was less than current date. Fixed.Date To was less than tomorrow. Fixed.
powered by trevlix trevlix