otevřít v novém okně
Oficiální web
Datum příjezdu Datum odjezdu

Modrý apartmán

+40 m2
od 1 400
pokoj / 1 noc
Wi-Fi · Sprcha · WC · Ručníky · TV · Fén · Rychlovarná konvice · Lednice · Kuchyně · Jídelní kout · Mikrovlnka · Parkování · Úschovna kol

Modrý apartmán se skládá z prostorné kuchyně, útulné ložnice s manželskou postelí a koupelny. Kuchyň je vybavena lednicí s mrazákem, sporákem, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a nádobím pro přípravu jídel a stolování. Lůžka v ložnici nelze oddělit. V kuchyni je rozkládací křeslo, které lze využít jako přistýlku pro třetího hosta. Modrý apartmán sdílí vstupní halu s béžovým. Apartmány lze propojit nastavením elektronických zámků.

detail ceny  

Obchodní podmínky

 

Provozovatel poskytuje ubytovací službu zákazníkovi, který si rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Provozovatelem ubytovacích služeb je:

ADAM plus s.r.o., Dolní Žďár 38, 363 01 Ostrov

e-amil: info@apartmany-adam.cz, tel.: +420 723 666 644

Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden v rezervačním systému.

Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu rezervovaných ubytovacích jednotek, počtu hostů, délky a termínu rezervace.

Rezervační systém také vypočítává výši zálohy za ubytovací služby, které zákazník hradí online platební branou.

Zákazník hradí předem částku zálohy za ubytování platební branou ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování.

Rezervace je po potvrzení ze strany provozovatele pro zákazníka závazná a zákazník je povinen do tří dnů uhradit částku zálohy za ubytování.

Pokud není záloha za ubytování uhrazena do tří dnů od rezervace, je provozovatel oprávněn uvolnit rezervovaný termín pro jiné zákazníky.

Storno podmínky jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

Ubytovací řád

 1. Apartmán poskytne ubytování hostu, který se prokáže platným dokladem totožnosti.
 2. Apartmán může v případech nutnosti nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 3. Host užívá pokoj po dobu, kterou si sjednal s Apartmánem.
 4. Host ukončí svůj pobyt nejpozději do 10:00 v den svého odjezdu, není-li domluveno jinak. Nedodrží-li host tuto lhůtu, Apartmán mu může účtovat pobyt za následující den.
 5. Požádá-li host během svého pobytu o prodloužení rezervace, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, v němž byl původně ubytován.
 6. Host má právo využívat zařízení pokoje, společenských prostor a lyžárny/kolárny.
 7. Za škody, které host způsobí na majetku Apartmánu, odpovídá podle platných předpisů. Škody, které host způsobil, je host povinen neprodleně ohlásit personálu Apartmánu, a to i za předpokladu, že škodu způsobilo jeho dítě.
 8. Host může využívat parkování v ulici Mánesova a Smetanova. Parkování není hlídané a Apartmán neodpovídá za případné ztráty či škody způsobené na vozidle hosta.
 9. V pokojích lze používat jen vlastní elektrospotřebiče, které slouží k osobní hygieně. Lze si dobít notebooky a mobilní telefony aj. Používat vlastní(#paid_amount#) ponorné vařiče, vlastní přímotopy, varné konvice apod. je ve všech prostorách Apartmánu z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno.
 10. Návštěvy osob neubytovaných v prostorách Apartmánu mohou být přijímány pouze se souhlasem Apartmánu.
 11. Host je povinen po každém odchodu z pokoje zkontrolovat, že jsou zhasnuta světla, vypnuty vodovodní uzávěry a zamčeny dveře.
 12. Host bere na vědomí, že na pokojích i všech dalších prostorách Apartmánu, včetně společenské místnosti, platí z bezpečnostních důvodů přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně. Při porušení zákazu kouření si Apartmán vyhrazuje právo hostu bez nároku vrácení peněz ukončit předčasně pobyt. A za vyčištění pokoje si účtuje pokutu ve výši 3 000 Kč!
 13. Při eventuálním zjištění požáru host neprodleně informuje personál Apartmánu.
 14. V době od 22:00 do 6:30 platí v celém Apartmánu noční klid. Host tomu musí přizpůsobit své chování.
 15. V pokojích Apartmánu i ostatních společných prostorách není vhodné nechávat děti mladší 10 let bez dozoru dospělé osoby.
 16. V prostorách Apartmánu platí přísný zákaz přechovávání zbraní, střeliva, nebezpečných látek. Je zakázáno používání omamných a psychotropních látek, jedů a léků vyjma těch, které doporučil lékař.
 17. Host bez souhlasu provozovatele nesmí provádět podstatné změny v pokoji Apartmánu (stěhování nábytku, polepování stěn, odnášení nábytku a nádobí z pokoje, demolování zařízení atd.).
 18. Host musí dodržet ustanovení tohoto řádu. V případě hrubého porušení má vedení Apartmánu právo na odstoupení od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služby před uplynutím dohodnuté doby.

Úvod:

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb účinné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatelem ubytovacího zařízení).
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit fakturu, splatnou nejpozději 14 dnů před uskutečněním pobytu. Celková výše činí 100% celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednatel jinak. Platbu lze uhradit převodem na účet ubytovatele: 123-204210237/0100.
 5. V případě zrušení zaplaceného pobytu, vrátí ubytovatel objednateli částku poníženou o stornopoplatek dle storno podmínek.
 6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

 1. Při zrušení rezervace 14 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% celkové ceny pobytu.
 2. Při zrušení rezervace 7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% celkové ceny pobytu.
 3. V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
 4. V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.
 5. Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální i pro skupinové rezervace.
 6. V případě nezaplacení pobytu, kdy není možné storno poplatky odečíst z platby za ubytování, má ubytovatel právo zaslat objednateli fakturu ve výši storno poplatků.

Zásady ochrany osobních údajů

 

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní informace zpracováváme zejména s cílem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb. Dále k tomu, aby provozovatel mohl opět nabídnout využití ubytovacích nebo souvisejících služeb.

 

Kdo má přístup k osobním údajům?

 • Poskytovatel ubytovacích služeb

 • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb

 • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému

 

Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

 

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

 • Proces zpracování a realizace objednané služby

 • Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele

 • Volitelná dobrovolná registrace zasílání newsletteru

 • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona

Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v prohlížeči a slouží k odlišení návštěvníků webu. Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Ve formě cookie se ukládají pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Klademe maximální důraz na soukromí a bezpečnost vašich údajů.


Proč používáme cookies?

Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o rezervace, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.


Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se jedná o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné. Tyto cookies (jsou-li některé z nich použity) slouží zejména k analýze návštěvnosti webu a k vyhodnocení výkonu různých prodejních kanálů a k personalizaci obsahu a lepšímu zacílení reklamy.

Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?

Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat. Nápověda prohlížeče obsahuje návod, jak spravovat cookies.

Prosím berte na vědomí, že blokováním základních cookies rezervačního systému Trevlix znemožníte dokončení procesu rezervace.

powered by trevlix trevlix