open in a new window
Official Site

Společnost Heroltická, s.r.o. se sídlem Roubalova 16, 602 00 Brno je provozovatelem ubytovacího zařízení.

Arrival date Departure date

Škola - 1a

in the term is already occupied
The nearest available date is We 01.05.2024 - Th 02.05.2024

Škola - 1b

in the term is already occupied
The nearest available date is Su 08.09.2024 - Mo 09.09.2024

Škola - 1c

in the term is already occupied
The nearest available date is Su 08.09.2024 - Mo 09.09.2024

Škola - 2a

in the term is already occupied
The nearest available date is Su 08.09.2024 - Mo 09.09.2024

Škola - 2b

×5
in the term is already occupied
The nearest available date is Su 08.09.2024 - Mo 09.09.2024
price detail  

Škola - 3a

in the term is already occupied
The nearest available date is Su 08.09.2024 - Mo 09.09.2024
price detail  

Škola - 3b

in the term is already occupied
The nearest available date is Su 08.09.2024 - Mo 09.09.2024
price detail  

Škola - 4a

in the term is already occupied
The nearest available date is Su 08.09.2024 - Mo 09.09.2024
price detail  

Škola - 4b

in the term is already occupied
The nearest available date is Su 08.09.2024 - Mo 09.09.2024
price detail  

Škola - 4c

in the term is already occupied
The nearest available date is Su 08.09.2024 - Mo 09.09.2024
price detail  

Škola - 5a

in the term is already occupied
The nearest available date is Su 08.09.2024 - Mo 09.09.2024
price detail  

Škola - 5b

in the term is already occupied
The nearest available date is Su 08.09.2024 - Mo 09.09.2024
price detail  

Škola - 5c

in the term is already occupied
The nearest available date is Su 08.09.2024 - Mo 09.09.2024
price detail  

Škola - 6

×7
in the term is already occupied
The nearest available date is Su 08.09.2024 - Mo 09.09.2024
price detail  

Škola - 7

in the term is already occupied
The nearest available date is Su 08.09.2024 - Mo 09.09.2024
price detail  

Na Kovárně 1

from 470
room / 1 night
price detail  

Na Kovárně 2

in the term is already occupied
The nearest available date is Mo 13.05.2024 - Tu 14.05.2024

Na Kovárně 3

from 470
room / 1 night
price detail  

Na Kovárně 4

from 470
room / 1 night
price detail  

Na Kovárně 5

from 470
room / 1 night
price detail  

Na Kovárně 6

from 470
room / 1 night
price detail  

1. Poskytovaná služba
Provozovatel poskytuje ubytovací službu zákazníkovi, který si rezervuje ubytování  na webových stránkách
www.herolticka.cz v sekci REZERVACE.
Ubytovací služba má konkrétní datum příjezdu a odjezdu zákazníka, zákazníkovi iniciály a počet osob, které budou ubytování užívat.

 

2. Provozovatel
Provozovatelem ubytovacích služeb je:
Heroltická, s.r.o. Roubalova 16, 602 00 Brno IČO: 25579801

 

3. Zákazník
Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v Heroltické, s.r.o.  na webových stránkách www.herolticka.cz v sekci REZERVACE.

 

4. Popis ubytovacích jednotek
Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden na webových stránkách www.herolticka.cz v sekci UBYTOVÁNÍ.

 

5. Cena 
Cena za ubytovací služby je uvedena na webových stránkách www.herolticka.cz v sekci UBYTOVÁNÍ. Cenu lze také zjistit telefonicky, nebo pomocí emailu. Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu hostů, délky a termínu rezervace.

 

6. Platba a potvrzení rezervace
Rezervace je po potvrzení ze strany provozovatele pro zákazníka závazná.
Rezervaci provozovatel potvrdí emailem.
Zákazník hradí předem částku za ubytování ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování.
Cenu zákazník uhradí provozovateli přes online platební bránu při rezervaci.

 

Zákazník hradí před pobytem vratnou zálohu za ubytovací služby ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování.
Cenu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a. přes online platební bránu při rezervaci.
b. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 374052753/0300, vedený u společnosti ČSOB maximálně týden před pobytem.

 

Poskytovatelem platební brány je společnost:
ČSOB.
60200 Brno
email infolinka: helpdeskCEB@csob.cz

 

7. Zrušení rezervace
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě extrémně nepříznivého počasí a podmínek zrušit rezervaci se 100% vrácení peněz.
Pro zrušení pobytu ze strany zákazníka platí storno podmínky uvedeny v tomto dokumentu, nebo na webových stránkách www.herolticka.cz v sekci
UBYTOVÁNÍ.

 

8. Storno podmínky
Storno podmínky:
Zrušení pobytu 0-7 dnů před nástupem: nebude vráceno nic.
Zrušení pobytu 8-14 dnů před nástupem: bude vráceno 50% z celkové ceny pobytu.
15-29 dnů před nástupem: bude vráceno 75% z celkové ceny pobytu.
Zrušení pobytu 30 dní a více před nástupem: bude vráceno 100% ceny pobytu – plná refundace.
Storno podmínky jsou také uvedeny na webových stránkách www.herolticka.cz v sekci UBYTOVÁNÍ.

 

9. Podmínky pobytu
– CHECK IN pro zákazníka je denně od 15 hod. V jiný čas pouze po předchozí
telefonické domluvě s provozovatelem.
– Zákazník se zavazuje předcházet vzniku škod, zejména chránit majetek provozovatele před poškozením. Zákazník odpovídá za veškeré škody způsobené provozovateli i osobám, které s ubytovaným službu v ubytovacím zařízení využívají.

– Porušuje-li zákazník i přes upozornění hrubě pravidla je provozovatel oprávněn zrušit pobyt s okamžitou účinností a bez nároku na refundaci zaplacené částky.

– Zákazník se zavazuje vrátit pokoj a  jeho veškeré vybavení a příslušenství po skončení pobytu bez poškození. CHECK OUT je do 10 hod. v den skončení pobytu.

 

10. Mimosoudní řešení sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem.

Storno podmínky:
Zrušení pobytu 0-7 dnů před nástupem: nebude vráceno nic.
Zrušení pobytu 8-14 dnů před nástupem: bude vráceno 50% z celkové ceny pobytu.
15-29 dnů před nástupem: bude vráceno 75% z celkové ceny pobytu.
Zrušení pobytu 30 dní a více před nástupem: bude vráceno 100% ceny pobytu – plná refundace.
Storno podmínky jsou také uvedeny na webových stránkách www.herolticka.cz v sekci UBYTOVÁNÍ.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

Heroltická, s.r.o.

Heroltice 82, 789 91 Štíty

IČ 255709801, DIČ CZ25579801

 

Fakturační adresa: Heroltická, s.r.o., Roubalova 16, 602 00 Brno

 

Rekreační středisko Heroltická,s.r.o. informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých ubytovacích služeb nakládá s osobními údaji svých klientů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob.

 

Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů: Renata Nyklová.

 

Správce osobních údajů (dále také jen „správce“) v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

 1.  jméno a příjmení
 2.  adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 3.  datum narození
 4.  e-mailová adresa
 5.  telefon

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají, a nedojde následně k rezervaci a zaslání zálohové faktury, osobní údaje správce nevyžaduje a nezpracovává.

 

Účel zpracování osobních údajů

 

Rekreační středisko Heroltická, s.r.o., jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • Pro splnění právní povinnosti je správce povinen vyžadovat údaje 1) – 3) podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místních poplatcích v platném znění.
 • Pro účely oprávněných zájmů poskytovatele ubytování pak správce od klientů vyžaduje e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje jsou nutné pro efektivní komunikaci mezi klienty a ubytovatelem.

Správce nepoužívá osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek.

 

Doba zpracování

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů.

 

Zpracování osobních údajů

 

a)    Zpracování

 • Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR.
 • Do kontaktu s osobními údaji klientů přicházejí pouze jednatelé společnosti správce a následně orgány, které tyto údaje vyžadují ze zákona (např. Obecní úřad Poděbrady).
 • Zpracovávání provádí pouze jednatel společnosti – správce osobně.

b)    Uložení

 • Pro efektivní komunikaci s klienty jsou uchovávány osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon. Ty jsou uloženy v listinné podobě.
 • Data narození jsou zaznamenány a uchovávány v listinné podobě se zabezpečeným uložením.

c)    Archivace

 • Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Práva subjektu údajů

 

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.

 

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

Date From was less than current date. Fixed.Date To was less than tomorrow. Fixed.
powered by trevlix trevlix