otevřít v novém okně
Oficiální web

Dobrý den,

Akční nabídky a zvýhodněné ubytování najdete v sekci "pobytové balíčky!"

Po vytvoření rezervace vás budeme kontaktovat e-mailem ohledně uhrazení rezervační zálohy.

Jestli budou s Vámi ubytované i děti do 12,99 let, jejich počet zadávejte až v dalším kroku. Nejprve zadejte jenom počet dospělých osob. Děkujeme

Ne vše je možné nastavit v rezervačním systému proto v případe individuálních termínu nás neváhejte kontaktovat e-mailem na info@penzionuhraze.cz nebo nám pošlete dotaz.

Těšíme se na Vás!

Datum příjezdu Datum odjezdu
Promo kód

APARTMÁN A6

×6 +
v termínu je již obsazeno
Wi-Fi · Sprcha · WC · Ručníky · Rychlovarná konvice · Lednice · Kuchyňka · Mikrovlnka · Parkování
detail ceny  
V termínu 24.07.2024 - 25.07.2024 nejsou bohužel volné žádné kapacity. Zvolte prosím jiný termín.
Můžete se také podívat na aktuální obsazenost.

Obchodní podmínky a ubytovací řád

Obchodní podmínky
Rezervace apartmánu, platební podmínky a podmínky storna rezervace:


HLAPO s.r.o.
IČ 26925711
DIČ 26925711

Se sídlem č.ev. 36, 763 26 Pozlovice

Spisová značka: C 45899 vedená u Krajského soudu v Brně


Na základě objednávky (elektronické přes rezervaci on-line případně e-mailem či telefonicky) ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 5 dnu.
Během této doby je nutné uhradit zálohu (50 % z ceny ubytovaní) na účet č. 1484799369/0800,variabilní symbol (číslo Vašeho telefonu).
Uhrazením zálohy zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování, těmito platebními a ubytovacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem.
Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po marném uplynutí lhůty k zaplacení zálohy je rezervace zrušena.
Po uhrazení zálohy obdržíte potvrzovací e-mail.
Doplatek ceny za ubytování bude uhrazen v hotovosti po příjezdu do našich apartmánů.
Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od rezervace za níže uvedených storno podmínek.
Zrušení pobytu je nutné učinit písemně (je možné i elektronickou cestou s doručenkou). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení (přečtení e-mailu). Storno poplatky se účtují následovně:
- Zrušení rezervace 60 – 30 dní před příjezdem storno poplatek 15% z celkové ceny rezervace
- Zrušení rezervace 29 – 7 dní pře příjezdem storno poplatek 50% z celkové ceny rezervace
- Zrušení rezervace 6 a méně dnu před příjezdem storno poplatek 100% z celkové ceny
rezervace
Uvedené storno podmínky se vztahují i na změny snížení délky pobytu a počtu ubytovaných osob.
 Změny termínu a počtu ubytovaných osob 29 a více dnů před nástupem k ubytování jsou bezplatné.
Příjezd / odjezd
Standardní nástup ubytování je od 14.00 – 18.00 hodin. Pozdější příjezd je nutné nahlásit ubytovateli.

Standardní ukončení ubytování je do 10.00 hodin. Pozdější odjezd je možný pouze po domluvě s ubytovatelem.


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 11.12.2023

 

 

Ubytovací řád

Ubytovací řád Penzionu „U Hráze“
HLAPO s.r.o.


IČ 26925711


DIČ 26925711Se sídlem č.ev. 36, 763 26 Pozlovice

Spisová značka: C 45899 vedená u Krajského soudu v Brně


1. V Penzionu je ubytován pouze host, který je k ubytování řádně přihlášen. Za tím účelem předloží provozovateli po příchodu svůj platný doklad totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas.
2. Ubytovaný má právo používat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.
3. Pokoj užívá host po dobu, kterou sjednal s provozním Penzionu nebo která je smluvně upravena Ubytovacím řádem.
4. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10h. V téže době pokoj uvolní.
5. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
6. V pokojích je zakázáno kouřit.
7. V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host bez souhlasu vedení provádět změny na zařízení, opravy a jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace.
8. V objektu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používání vlastních elektrických spotřebičů. Toto zařízení se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta, holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů, a pod..
9. Provozovatel neodpovídá jednak za věci vnesené hostem do Penzionu, jednak za škodu na odložených věcech, pokud tyto byly uloženy na místě k tomu účelu vyhrazeném nebo tam, kde se obvykle ukládají. Za peníze a cenné věci odpovídá jen tehdy, převzal-li je do úschovy.
10. Při odchodu zhasne host v pokoji a jeho příslušenství světla, uzavře vodovodní uzávěry a dveře a klíč odevzdá v restauraci provozovateli.
11. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních společenských prostorách.
12. Hostu není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a předměty, pro jejíž úschovu je vyhrazeno jiné místo.
13. V době od 22h do 7h je host povinen dodržovat noční klid.
14. Při vážném onemocnění nebo zranění hosta zajistí Penzion poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
15. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu. V případě, že je závažným způsobem poruší, má vedení Penzionu právo smluvní poměr s ním ihned zrušit.
16. Za škody způsobené na majetku odpovídá host podle platných právních předpisů.
17. Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách penzionu jen se souhlasem provozovatele penzionu nebo jeho zástupce. Majitel zvířete je povinen na požádání provozovatele penzionu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
ve všech veřejných prostorách penzionu musí být zabezpečena bezpečnost ostatních hostů, v případě nutnosti bude muset být pes v prostorách penzionu na vodítku (popř. i s náhubkem)
• není dovoleno, aby zvířata byla v prostorách penzionu ponechávána bez dozoru ubytovaného hosta
zvířata nesmí odpočívat – ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta

Ubytovací řád Penzionu „U Hráze“
• nelze užívat sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat
• ke krmení nesmí být používán inventářů, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům 
osoba, která zvíře doprovází, odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 7:00 hod
• odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku penzionu má osoba, která zvíře doprovází 
18 .Při hrubém znečištění pokoje je účtován poplatek 1000 Kč.
19. V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele. 
20. Penzion za úhradu obstará nebo zprostředkuje taxislužbou přepravu osob a zavazadel. 
21. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení Penzionu. 
22. Po ukončení ubytování je host povinen vrátit klíč. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1000,- Kč
 
 
Tento ubytovací řád je platny od 11.12.2023

Zrušení rezervace 60 – 30 dní před příjezdem storno poplatek 15% z celkové ceny
rezervace
- Zrušení rezervace 29 – 7 dní pře příjezdem storno poplatek 50% z celkové ceny rezervace
- Zrušení rezervace 6 a méně dnu před příjezdem storno poplatek 100% z celkové ceny
rezervace

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů prováděné společností:

HLAPO s.r.o.

IČ 26925711

DIČ 26925711

Se sídlem č.ev. 36, 763 26 Pozlovice

Spisová značka: C 45899 vedená u Krajského soudu v Brně

 

HLAPO s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. V případě dotazů, žádostí a dalších záležitostí týkajících se osobních údajů a jejich zpracování nás kontaktujte zde:

 

Penzion U Hráze

Pozlovice 036

763 26 Pozlovice

Telefonní číslo: +420 731117943
E-mail: info@penzionuhraze.cz

 

Ochrana osobních údajů

Při vyplnění rezervace / poptávky ubytování, při objednání procedury, při objednání dárkového poukazu, při zaškrtnutí souhlasu k odběru novinek a speciálních nabídek ubytování, poskytujete společnosti HLAPO s.r.o. některé Vaše osobní údaje. V některých případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu našeho oprávněného zájmu, kterým je zejména rozvoj, propagace a zlepšování našeho podnikání.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „nařízení“).

Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), včetně z důvodu vedení evidenční knihy pro potřeby úhrady poplatku za rekreační pobyt (§ 7, odst. 3, zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

b) ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zajištění ochrany podkladů, které jste nám svěřili ke zpracování, ochrana našeho majetku.

c) evidence osobních údajů nad rámec povinností pro vedení evidenční knihy správcem (ubytovatelem), vyplývajících z § 3, odst. 4, zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v rezervačním systému Penzionu U Hráze

d) marketingovým účelům

• zaslání informací (novinky, aktuální cenové nabídky) o službách dodávaných správcem

• zjišťování informací o Vaší spokojenosti se službami a akcemi

aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých služeb a obchodní sdělení ohledně nich Vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Ochrana osobních údajů

Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky, dotazu, poptávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

Zpracováváme tyto osobní data

• základní identifikační údaje – jméno a příjmení, titul, adresu bydliště, případně název a adresa firmy a její IČ a DIČ u OSVČ, datum narození

kontaktní údaje – telefonní čísla a e-mailové adresy u spolubydlících jméno a příjmení a datum narození

 

 

informace o službách, které Vám poskytujeme

• informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů nebo kontaktních formulářů.

fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách

• soubory cookies

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR 2016/679 zpracováváme údaje níže uvedené pro zajištění Vašeho ubytování a služeb s tím spojených po dobu nezbytně nutnou pro plnění zákonných povinností: jméno, příjmení, adresa bydliště, věk. Uvedená data neposkytujeme dalším subjektům mimo zákonných nařízení.

V případě vyplnění on-line formuláře vaše data předáváme:

Tyto osobní údaje budou společností HLAPO s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a HLAPO s.r.o., nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování, nebo jeho povinnost nevzikne

Zpracování osobních údajů je prováděno společností HLAPO s.r.o. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Creatia web, s.r.o., Nádražní 307, 76326 Luhačovice

Případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však

v současné době společnost nevyužívá správce může předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu GDPR.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Dále máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Žádost o výmaz osobních údajů by měla být zaslána na e-mail info@penzionuhraze.cz.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Ochrana osobních údajů

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

 

Datum Od bylo nižší než aktuální datum. Opraveno.Datum Do bylo nižší než zítřejší datum. Opraveno.
powered by trevlix trevlix