Kemp Kajlovec Official Site

Vítejte v rezervačním kalendáři Kempu Kajlovec.

 

Online rezervace umožňuje platbu zálohy za ubytování kartou online, platbu je možné ale provést i běžným bankovním převodem na účet.

 

V případě zájmu o úhradu bankovním převodem vyčkejte na mail s rekapitulaci objednávky, kde budou uvedeny platební údaje.

 

Upozornění: v termínu 2. - 28. července 2023 je omezena nabídka služeb pro ubytované (provoz bufetu, venkovních aktivit) z důvodu konání dětského tábora

Currency
Arrival date Departure date

Apartmán

+45 m2
from 1 400
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Parking

Aparmán je umístěn v přízemí samostatné budovy s výhledem na potok. V apartmánu se nachází jedna velká místnost, ve které je manželská postel, rozkládací pohovka, jídelní stůl se židlemi a kuchyňský kout. V samostatné místnosti je sprchový kout a WC. V kuchyňském koutu se nachází základní vybavení nádobím, rychlovarná konvice, varná deska a lednice.

 

price detail  

Chatka standard+ 4L

1 300
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Microwave

Ubytování ve dřevěné chatce. Uvnitř najdete jídelnu se stolem a rohovou lavicí, místnost na spaní, samostatnou kuchyňku vybavenou základním nádobím, rychlovarnou konvicí, lednicí a mikrovlnkou. Součástí chatky je vlastní sprcha a WC. Před chatkou je prostor na venkovní posezení. Vedle chatky je možné parkovat.

Chatka standard 4L

1 100
room / 1 night
Wi-Fi · WC · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Microwave

Ubytování ve dřevěné chatce. Uvnitř najdete jídelnu se stolem a rohovou lavicí, místnost na spaní, samostatnou kuchyňku vybavenou základním nádobím, rychlovarnou konvicí, lednicí a mikrovlnkou. Součástí chatky je vlastní WC. Sprchy s teplou vodou jsou k dispozici v samostatné budově, dostupné po celý den a bez poplatku. Před chatkou je prostor na venkovní posezení. Vedle chatky je možné parkovat.

Pokoj standard 2L

from 300
room / 1 night
Wi-Fi

Pokoj je umístěn v samostatné budově v areálu, jejíž součástí jsou nově opravené sprchy a WC. V budově je k dispozici WiFi připojení.

 

price detail  

Pokoj standard 4L

from 600
room / 1 night
Wi-Fi

Pokoj je umístěn v samostatné budově v areálu, jejíž součástí jsou nově opravené sprchy a WC. V budově je k dispozici WiFi připojení.

price detail  

Pokoj standard 6L

×6
from 600
room / 1 night
Wi-Fi

Pokoj je umístěn v samostatné budově v areálu, jejíž součástí jsou nově opravené sprchy a WC. V budově je k dispozici WiFi připojení.

price detail  

Chatka economy 4L

900
room / 1 night
Wi-Fi

Ubytování ve dřevěné chatce. Uvnitř je k dispozici místo na spaní, stůl se židlemi, šatní skříň. V chatkách je zavedená elektřina, dostupná WiFi. Sprchy s teplou vodou a WC jsou k dispozici v samostatné budově, dostupné po celý den a bez poplatku. Před chatkou je prostor na venkovní posezení. Vedle chatky je možné parkovat.

Chatka economy 3L

700
room / 1 night
Wi-Fi

Ubytování ve dřevěné chatce. Uvnitř je k dispozici místo na spaní, stůl se židlemi, šatní skříň. V chatkách je zavedená elektřina, dostupná WiFi. Sprchy s teplou vodou a WC jsou k dispozici v samostatné budově, dostupné po celý den a bez poplatku. Před chatkou je prostor na venkovní posezení. Vedle chatky je možné parkovat.

Chatka economy 2L

500
room / 1 night
Wi-Fi

Ubytování ve dřevěné chatce. Uvnitř je k dispozici místo na spaní, stůl se židlemi, šatní skříň. V chatkách je zavedená elektřina, dostupná WiFi. Součástí je elektrické topení. Sprchy s teplou vodou a WC jsou k dispozici v samostatné budově, dostupné po celý den a bez poplatku. Před chatkou je prostor na venkovní posezení. Vedle chatky je možné parkovat.

Pokoj economy 4L

from 250
room / 1 night
Wi-Fi

Pokoje jsou umístěny v hlavní budově nad jídelnou, vchází se z pavlače. Sprchy s teplou vodou jsou k dispozici v samostatné budově, dostupné po celý den a bez poplatku. WC je na konci pavlače. V budově je dostupné WiFi připojení.

price detail  

Pokoj economy 6L

×6
from 500
room / 1 night
Wi-Fi

Pokoje jsou umístěny v hlavní budově nad jídelnou, vchází se z pavlače. Sprchy s teplou vodou jsou k dispozici v samostatné budově, dostupné po celý den a bez poplatku. WC je na konci pavlače. V budově je dostupné WiFi připojení.

price detail  
 1. Úvodní ustanovení

Společnost NašiServis, s.r.o., IČ: 28587391, se sídlem Vrbická 101/154, Ostrava, 713 00 (dále jen "provozovatel"), je vlastníkem a provozovatelem rekreačního areálu Kemp Kajlovec, ul. Opavská, Hradec nad Moravicí (dále jen "ubytovací zařízení"). Předmětem podnikání provozovatele je mimo jiné zajišťování ubytovacích a stravovacích služeb.

 1. Účastník

Účastníkem je fyzická či právnická osoba, která uzavřením smlouvy (dále jen "smlouva") vstupuje do smluvního vztahu s provozovatelem, jehož předmětem je poskytnutí ubytovacích služeb pro jednu či více osob v ubytovacím zařízení za sjednanou úplatu, jakož i zprostředkování či zajištění souvisejících plnění (dále jen "služba").

 1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi provozovatelem a účastníkem vzniká uzavřením smlouvy na základě potvrzení objednávky objednatele za podmínek uvedených v provozovatelem akceptované objednávce a těchto všeobecných obchodních podmínek.

Objednatel objednávku služby provede osobně, telefonicky, vyplněním objednávky na webových stránkách provozovatele na www.kajlovec.cz, e-mailem nebo písemně. Jinak, než písemně či emailem učiněnou objednávku, je objednatel (účastník) povinen potvrdit písemně do 14 dnů ode dne jejího doručení provozovateli. V opačném případě provozovatel není objednávkou, která nebyla písemně či emailem potvrzena, vázán, a to ani v případě, že tuto akceptoval.

Za objednávku se považuje dostatečně určitý projev vůle směřující k uzavření smlouvy. Objednávka musí obsahovat alespoň specifikaci požadované služby, termín poskytnutí služby, počet osob, kterým bude služba poskytována, identifikaci objednatele (účastníka).

Po doručení objednávky potvrdí provozovatel účastníkovi její převzetí s vyjádřením, zda objednávka je či bude akceptována (formou zaslání Kalkulace pobytu) či nikoliv (dále jen "akceptace"), případně že bude akceptována pouze z části nebo za určitých podmínek (dále jen "částečná akceptace"). Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku neakceptovat nebo akceptovat jen z části nebo za určitých podmínek. V případě, že provozovatel akceptoval objednávku pouze z části nebo za určitých podmínek, smlouva je uzavřena v rozsahu takto učiněné částečné akceptace za podmínky, že objednatel (účastník) neoznámí ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení částečné akceptace, že na plnění v rozsahu částečné akceptace nemá zájem.

Účastník objednávkou stvrzuje, že se na webových stránkách provozovatele www.kajlovec.cz důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami zveřejněnými pod odkazem informace, jakož i ceníkem zveřejněným pod odkazem Informace na uvedených webových stránkách provozovatele (dále jen "ceník") a dále stvrzuje, že se důkladně seznámil s kalkulací pobytu.

 1. Cena za službu a způsob úhrady

Cena za službu je smluvní cenou sjednanou mezi účastníkem a provozovatelem v závislosti na rozsahu požadovaného plnění (služby) dle ceníku provozovatele, případně akceptace či nabídky provozovatele.

Nárok na úhradu ceny vzniká provozovateli okamžikem uzavření smlouvy. Cena za službu je splatná ve dvou částech, první bude uhrazena dle zálohové faktury vystavené provozovatelem zpravidla se splatností 7 dnů, a to na účet provozovatele, a druhá při nástupu na ubytování.

V případě, že účastník nevyužije objednanou službu, nevzniká mu nárok na vrácení plnění, není-li dále uvedeno nebo ujednáno jinak.

 1. Zrušení smlouvy ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a neposkytnout požadovanou službu, jestliže nastane okolnost, která mu brání či podstatným způsobem ztěžuje ve splnění závazku (zejména zásah vyšší moci). V takovém případě provozovatel vrátí účastníkovi již poskytnutá plnění.

 1. Zrušení smlouvy ze strany účastníka (storno), změna smlouvy

Účastník je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit písemným oznámením provozovateli. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit újmu vzniklou provozovateli (dále jen "stornopoplatky") ve výši:

V případě zrušení rezervace mezi 7 dny od potvrzení a 6 týdny před příjezdem, bude účtován stornopoplatek 50% z celkové částky.

Pří stornování rezervace mezi 6 týdny před příjezdem a 3 týdny před příjezdem, bude účtován stornopoplatek 90% z celkové částky za pobyt.

Při stornování rezervace v době kratší než 3 týdny před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 100 % z celkové částky za pobyt.

V případě, že účastník nevyužije sjednanou službu v plném rozsahu z důvodu, že v den zahájení pobytu (služby) nastane na straně osoby, která měla s objednatelem službu využívat, okolnost zabraňující jí ve využití služby (následkem nemoci, úmrtí přímého příbuzného, náhlé hospitalizace účastníka, nástupu vojenské služby či jiné závažné situace, kterou prokáže písemným potvrzením), provozovatel v rozsahu nevyčerpaném účastníkovi nebude účtovat, případně vrátí poměrnou část plnění za službu objednanou pro osobu, které ve využití služby brání některá z uvedených překážek. Zbývající část plnění za služby objednané účastníkem pro jiné osoby tímto ustanovením není dotčena.

Na žádost účastníka se mohou smluvní strany dohodnout na změně smlouvy ohledně termínu plnění. V takovém případě bude provozovatel účtovat za provedenou změnu termínu částku ve výši 500,-Kč s DPH, a pokud bude změna provedena na žádost účastníka doručenou provozovateli méně než 8 kalendářních dnů před plánovaným zahájením služby.

Při dřívějším odjezdu nebo pozdějším příjezdu, než bylo rezervováno, nevzniká nárok na vrácení zaplacených peněz.

 1. Práva a povinnosti účastníka

Účastník je oprávněn využít služeb dle akceptované objednávky.

Účastník je povinen v den nástupu na ubytování složit kauci ve výši dle aktuálního ceníku za každou jednotlivou ubytovací jednotku. Tato kauce slouží jako jistina pro případ předání ubytovací jednotky na konci pobytu v neuklizeném stavu, ztráty klíčů nebo poškození vybavení.

Účastník je povinen důkladně se seznámit s ubytovacím řádem ubytovacího zařízení, dodržovat povinnosti z něj vyplývající a seznámit osoby s ním využívající službu s těmito povinnostmi, jakož i zajistit dodržování ubytovacího řádu uvedenými osobami.

Účastník se zavazuje předcházet vzniku škod, zejména chránit majetek provozovatele před poškozením. Účastník odpovídá za veškeré škody způsobené provozovateli i osobami, které s ubytovaným službu v ubytovacím zařízení využívají.

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v účinnost dnem 1. 5. 2022

 • Do 7 dnů od potvrzení rezervace je možno bezplatně rezervaci stornovat, s výjimkou rezervace provedené do 6 týdnů před příjezdem.
 • Při stornování rezervace mezi 7 dny od potvrzení rezervace a 6 týdny před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 50 % z celkové částky.
 • Při stornování rezervace mezi 6 týdny před příjezdem a 3 týdny před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 90 % z celkové částky.
 • Při stornování rezervace v době kratší než 3 týdny před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 100 % z celkové částky za pobyt.
 • Storno poplatek nebude účtován, pokud zákazník udá zvlášť závažný důvod ke stornování rezervace (např. úmrtí v rodině, závažná nemoc, atd.)
 • Při dřívějším odjezdu nebo pozdějším příjezdu, než bylo zarezervováno, nevzniká nárok na vrácení zaplacených peněz.
 • Zrušení rezervace musí být provedeno písemně, emailem, poštou

 

Vážení klienti,

v souladu s platnými právními předpisy Vám sdělujeme informace, které souvisí s Vaší objednávkou pobytu a dalších služeb v ubytovacím zařízení Kemp Kajlovec společnosti NašiServis, s.r.o., IČ: 28587391  (dále „kemp“) a které souvisí s plněním nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.
1. Nakládání s osobními údaji

Okamžikem projevení Vašeho zájmu o ubytovací služby, zadáním objednávky nebo sjednáním smlouvy získává kemp ke zpracování osobní údaje zákazníka (objednatele), tedy jméno a příjmení (IČ, DIČ), adresu bydliště (adresu provozovny), adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto údaje jsou povinné a slouží k jednoznačné identifikaci zákazníka (objednatele), a tím k platnému uzavření smluvního vztahu na určitou požadovanou službu.

Při nástupu na ubytování k danému výčtu osobních údajů přibývá dále číslo platného osobního dokladu zákazníka (objednatele) a RZ vozidla.

V případě využívání služeb internetového připojení do WiFi sítě provozované kempem jsou dále vyžadovány osobní údaje jako je IP adresa spojení, MAC adresa koncového zařízení a dále údaje provozního a lokalizačního charakteru vyžadující platná legislativa po externím poskytovateli telekomunikačních služeb (poskytovateli internetového připojení).

V případě, že zákazník (objednatel), využije možnost online platby za poskytnutá plnění prostřednictvím elektronické platební brány/platebního terminálu, jedná se dále o identifikační údaje platební karty nutné pro provedení elektronické platební transakce prostřednictvím platební karty zákazníka (objednatele) v rozsahu požadovaném externím provozovatelem platební brány/platebního terminálu.

V případě reklamace/odstoupení od smlouvy se může nad rámec poskytnutých osobních údajů dále jednat o číslo bankovního spojení zákazníka (Objednatele) z titulu případného bezhotovostního převodu finančních prostředků na jeho účet.

Důsledkem neposkytnutí požadovaných údajů je, že požadovaný pobyt nebo služba nebude sjednána a uskutečněna. Zákazník (objednatel) odpovídá za správnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů. V případě, že službu objednává osoba ve prospěch třetích osob, podáním objednávky potvrzuje, že je oprávněna k poskytnutí v objednávce uvedených osobních údajů těchto osob za účelem poskytování služeb.

Výše uvedené osobní údaje zpracovává kemp za účelem plnění: nabízených služeb; právních povinností (zejména v účetní a daňové oblasti); povinností nezbytných k zajištění ochrany práv a uplatnění právních nároků společnosti; pro účely evidence místních rekreačních poplatků a předání příslušnému orgánu. Pokud klient není občanem ČR, je kemp povinen vést osobní údaje klienta v evidenci pro cizineckou policii a v souladu s povinnostmi je zpřístupnit (v rozsahu údajů dle platné legislativy).

Osobní údaje jsou zpracovávány společností NašiServis, s.r.o., IČ: 28587391, sídlo firmy Vrbická 101/154, 713 00, Ostrava, adresa provozovny Opavská 386, Hradec nad Moravicí,
e-mail: kemp@kajlovec.cz, www.kajlovec.cz za účelem poskytování služeb podle smlouvy nebo objednávky. Poskytnuté osobní údaje jsou přístupny zaměstnancům kempu (recepční, účetní, jednatelé), a externím zpracovatelům (webmaster, správce ubytovacího softwaru, subjekty zajišťující bezhotovostní platební styk prostřednictvím platebních terminálů a bran, poskytovatel internetového připojení, atd.). S externími zpracovateli jsou uzavřeny zpracovatelské smlouvy (či jiné typy smluv řešící problematiku nakládání s osobními údaji), zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích klienta, a to i po skončení pracovního poměru. Osobní údaje jsou v uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu zpracovávány automaticky i manuálně, v elektronické i v listinné formě. Poskytnuté osobní údaje je společnost NašiServis, s.r.o., oprávněna zpracovávat a shromažďovat po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem (objednatelem) a dalších 10 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil (nutné především kvůli požadavkům Zákona o účetnictví č. 563/1991).

Pokud po Vás kemp požaduje jiné než výše uvedené povinné osobní údaje a nesdělí při jejich poskytování, že se jedná o povinný údaj, neposkytne zdůvodnění (např. právní povinnost), jedná se o údaj poskytovaný dobrovolně za účelem plnění objednávky nebo jiného, dalšího smluvního vztahu. Zároveň Vám tímto kemp oznamuje, že v případě, že poskytnete svůj e-mailový kontakt, pak jej spolu s Vaším jménem a příjmením v budoucnosti užije (v souladu s tzv. oprávněným zájmem) pro svoje marketingové účely, za účelem dalších nabídek ubytování a možnosti využívání dalších služeb, které poskytuje kemp za účelem nabídky účasti na dalších pořádaných akcích. S ohledem na toto upozornění není nutné poskytnutí Vašeho souhlasu.

V případě zájmu mohou klienti kempu požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů a požadovat výmaz těchto osobních údajů. O tyto informace může klient kempu požádat písemně na adrese NašiServis, s.r.o., provozovna Kemp Kajlovec, Vrbická 101/154, Ostrava, PSČ 713 00 nebo na e-mailové adrese kemp@kajlovec.cz a správce údajů je povinen během 30 dnů  klientovi kempu vyhovět.
2. Kamerový systém

Ke zvýšení bezpečnosti klientů kempu a ochraně majetku přispívá provoz kamerového systému. Je provozován společností NašiServis, s.r.o. v areálu kempu a to v souladu s právními předpisy.
3. Fotografování, pořizování videí

V průběhu akcí pořádaných v kempu dochází k fotografování a pořizování videozáznamů za účelem dokumentování jejich průběhu. Snímky a videa jsou zveřejňovány na webových stránkách kempu, facebookových profilech kempu a fotogaleriích kempu. Jedná se o běžné dokumentování akcí, které je možné provádět bez upozornění a souhlasu klienta. Pokud nesouhlasíte s uvedeným sdělením ve vztahu k Vaší osobě, kontaktujte nás písemně na adrese NašiServis, s.r.o., Vrbická 101/154, Ostrava, PSČ 713 00 nebo na emailové adrese kemp@kajlovec.cz.


V Ostravě dne 1. 1. 2022

powered by trevlix trevlix