Hotel Vintíř Official Site

Please tell us the total number of rooms and then the number of guests.

Children aged 4-11 receive a discount on their stay. A continental buffet breakfast is included in the accommodation price. Children aged 0-3 stay for free without breakfast and the right to a bed. Available, upon prior reservation, we have baby cots ready for them. One wooden cot is in the four-bed Baby room, and the second travel cot can be reserved by arrangement. The rental of baby cots with duvets and sheets is free of charge.

 

We offer half board for an additional fee. Dinner is two courses. Pets are welcome. A maximum of 2 pets can be accommodated in 1 room.

For stays of 1 night, we charge an extra charge of 300 CZK per room.

Prices for accommodation services can be found on the price list tab

Currency
Arrival date Departure date
Promo code

Standard triple room

from 1 100
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Fan · Electric kettle · Refrigerator · Parking · Breakfast · Bike storage

Treat yourself to rest and comfort with a view of Hartmanicko. We will spoil you with a breakfast buffet with fresh pastries. Relax on the sofa with a view of the forests of Hartmanicka. A pleasant triple room with its own bathroom is equipped with:

 • a double bed and a single bed 
 • wardrobe
 • dresser
 • bedside table
 • flat screen TV
 • sofa
 • a table with a mini-fridge with the possibility of heating, a kettle, cups, plates, glasses and spoons
 • internet
 • the storage space for skis, bicycles and strollers is located on the ground floor of the building
 • books to borrow are available in the common room 
 • continental breakfast buffet included in the price
 • half board (soup + main course) for an extra charge 
 • table and card games for rent at the bar in the restaurant 
price detail  

Standard quadruple room

from 1 300
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Fan · Electric kettle · Refrigerator · Parking · Breakfast · Bike storage

Treat yourself to rest and comfort with a view of Hartmanicko. We will spoil you with a breakfast buffet with fresh pastries. Relax in a room with a view of the forests of Hartmanicka. A pleasant four-bed room with its own bathroom is equipped with:

 • double bed and two single beds
 • wardrobe
 • dresser
 • bedside table
 • flat screen TV
 • a table with a mini-fridge with the possibility of heating, a kettle, cups, plates, glasses and spoons
 • internet
 • the storage space for skis, bicycles and strollers is located on the ground floor of the building
 • books to borrow are available in the common room 
 • continental breakfast buffet included in the price
 • half board (soup + main course) for an extra charge 
 • table and card games for rent at the bar in the restaurant 
The nearest available date is Tu 23.04.2024 - Th 25.04.2024
price detail  

The family room

×5
from 2 500
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Fan · Electric kettle · Refrigerator · Parking · Breakfast · Bike storage

Treat yourself to rest and comfort with a view of Hartmanicko. We will spoil you with a breakfast buffet with fresh pastries. Relax in a room with a view of the forests of Hartmanicka. The room is oriented with a view of the Hartmanice Mountain Synagogue. The room is divided into two rooms by a curtain. One has a double bed with a TV and the other has a bunk bed and a single bed. There is a window in both rooms. A pleasant family room with its own bathroom is equipped with:

 • a double bed and a single bed and a bunk bed
 • wardrobe
 • dresser
 • bedside table
 • flat screen TV
 • a table with a mini-fridge with the possibility of heating, a kettle, cups, plates, glasses and spoons
 • internet
 • the storage space for skis, bicycles and strollers is located on the ground floor of the building
 • books to borrow are available in the common room
 • a children's corner and table football are located in the lounge in the restaurant 
 • continental breakfast buffet included in the price
 • half board (soup + main course) for an extra charge 
 • table and card games for rent at the bar in the restaurant 
The nearest available date is Tu 23.04.2024 - Th 25.04.2024
price detail  

Quadruple room Baby

from 1 300
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Fan · Electric kettle · Refrigerator · Parking · Breakfast · Bike storage

Treat yourself to rest and comfort with a view of Hartmanicko. We will spoil you with a breakfast buffet with fresh pastries. Relax in a room with a view of the forests of Hartmanicka. The room is oriented with a view of the Hartmanice Mountain Synagogue. A pleasant family room with its own bathroom is equipped with:

 • a double bed, two single beds and a child's wooden bed
 • sofa
 • wardrobe
 • dresser
 • bedside table
 • flat screen TV
 • a table with a mini-fridge with the possibility of heating, a kettle, cups, plates, glasses and spoons
 • internet
 • the storage space for skis, bicycles and strollers is located on the ground floor of the building
 • books to borrow are available in the common room
 • a children's corner and table football are located in the lounge in the restaurant 
 • continental breakfast buffet included in the price
 • half board (soup + main course) for an extra charge 
 • table and card games for rent at the bar in the restaurant 
The nearest available date is Tu 23.04.2024 - Th 25.04.2024
price detail  

Úvodní ustanovení

 

Ubytovaní klienti se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem hotelu Ambra. Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.

Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád je uveřejněn na internetových stránkách Hotelu Vintíř, a také je vyvěšen na nástěnce hotelu.

Ubytovací řád je ke stažení na https://www.hotelvintir.cz/ubytovani/.  

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") Hotel Vintíř, Hartmanice 69, 342 01 Hartmanice, zastoupený provozovatelem Jakubem Fialou, IČO: 14341352, upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Hotel Vintíř, a fyzickou osobou, která pobyt objednává (dále jen "klient").

 

Článek I. - Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při pronájmu hotelových pokojů pro ubytování a jiných služeb hotelu jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.

 

Článek II. - Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a hotelem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany hotelu. Hotel se zavazuje poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen "pobyt") a klientovi vzniká závazek zaplatit hotelu smluvenou cenu.

 

Článek III. – Objednávka pobytu, cena a platba

3.1 Objednávka pobytu

3.2 Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny hotelu na základě stanoveného ceníku hotelu.

Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku nebo na https://www.hotelvintir.cz/ubytovani/ v rezervačním systému.

Změna služeb a cen v katalogu uvedených je vyhrazena.

Typy slev a zvýhodnění

 • Mimořádná nabídka - aktuální informace na webových stránkách

Podmínky poskytnutí slevy

 • slevy nelze sčítat a vzájemně kombinovat
 • sleva je poskytována ze základní ceny pobytu, ve které nejsou zahrnuty další služby navíc (rozšíření o stravu, léčebné procedury, prodloužení pobytu apod.)
 • slevu nelze uplatnit dodatečně
 • slevy se nevztahují na pobyty dětí do 11,99 let

3.3 Úhradu klientem objednaných a hotelem potvrzených služeb provádí klient formou nevratné zálohové platby (dále jen „zálohy“) a doplatku.

Úhradu zálohy provádí klient po potvrzení rezervace hotelem. Nejpozději 2 dny po potvrzení rezervace hotelem.  

Služby považujeme za uhrazené dnem připsání platby na účet hotelu.

Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:

 1. a) u pobytů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 1000,-Kč předem, doplatek je zákazník povinen uhradit na místě nebo převodem na účet 14 dnů před nástupem na pobyt. Při porušení tohoto závazku má hotel právo od smlouvy odstoupit.

Záloha ve výši 1000,-Kč se netýká akčních pobytů, kde mohou být platební podmínky upraveny jinak.

V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 14 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit zálohu 1000,-Kč předem a zaslat potvrzení o provedené platbě na email vintirhotel@gmail.com.

Je-li pobyt objednán ve lhůtě kratší než 3 dny před nástupem na pobyt, může klient provést úhradu objednaných služeb na místě v den nástupu na pobyt.

 1. b) pro vystavení dárkového poukazu je podmínkou zaplacení 100% ceny dárkového poukazu. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí po dobu trvání uvedenou na poukaze (max. 1 rok). V případě nevyčerpání hodnoty dárkového poukazu hotel zbývající částku dárkového poukazu v penězích nevyplácí. Dárkové poukazy s prošlou platností déle než 1 rok budou mít z důvodu inflace a zdražení nákladů -20% z celkové částky.

Způsoby platby

 • platba převodem či složením hotovosti v Kč na účet číslo: bude doplněno
 • platba v hotovosti
 • Pobyt klienta lze plně nebo částečně uhradit zaměstnavatelem, příp. jinou organizací. V tomto případě klient uvede tuto skutečnost již při podání objednávky a pobyt je na základě objednávky fakturován objednateli.
 • úhradu poukázkami dle pravidel: Podmínky pro čerpání poukázek a benefitů na https://www.hotelvintir.cz/ubytovani/

V případě, že klient zkrátí dojednanou délku pobytu v hotelu, hotel má právo vyúčtovat klientovi plnou výši dojednané ceny za celou délku objednaného pobytu.

 

Článek IV. - Základní práva a povinnosti zákazníka

4.1 Práva zákazníka: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, c) právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI, d) právo na reklamaci vad  

4.2 Povinnosti zákazníka: a) poskytnout hotelu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů, b) bez zbytečného odkladu sdělovat hotelu své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, c) převzít od hotelu doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení d) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy hotelu oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek

 

Článek V. – Základní povinnosti hotelu

 1. a)      poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu b) zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta vyplatit nejpozději do 30 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky

 

Článek VI. - Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen 
a účast stornována ke dni, kdy je písemnou či ústní formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno hotelu. V tomto případě má hotel právo účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).

Stornovací poplatky

 • nevratná zálohová platba 1000,-Kč za každý pokoj
 • pro skupiny nad 10 osob mohou být dohodnuty stornopodmínky samostatnou smlouvou

V případě storna jedné nebo dvou ze tří osob v potvrzené objednávce pobytu ubytování ve 3lůžkovém pokoji, je klient povinen doplatit příplatek za neobsazené lůžko ve výši ceny ubytování druhé a třetí osoby ve 3lůžkovém pokoji. V případě storna jedné nebo dvou ze čtyř osob v potvrzené objednávce pobytu ubytování ve 4lůžkovém pokoji, je klient povinen doplatit příplatek za neobsazené lůžko ve výši ceny ubytování třetí a čtvrté osoby ve 4lůžkovém pokoji.

 

 

Článek VII. - Využití osobních údajů

Od našich hostů a návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje, které zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Více v samostatném dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na https://www.hotelvintir.cz/ubytovani/.

 

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2023 a ruší všechny předchozí platné podmínky.

Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek pozbývají platnosti. Všechny smluvní vztahyzůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.

Article VI. - Withdrawal from the contract and cancellation conditions

The client has the right to cancel the stay at any time, i.e. withdraw from the contract. The contractual relationship is cancelled
and the participation is canceled on the day when the withdrawal (cancellation of the stay) is notified to the hotel in writing or verbally. In this case, the hotel has the right to charge severance/cancellation fees (contractual penalty). Severance pay is payable immediately. After deducting the termination fee from the total price of the stay, the customer will receive back the rest of the paid amount. If the amount of the severance fee (cancellation fees) is higher than the advance paid, the client is obliged to pay an amount equal to the amount of the severance fee (cancellation fees).

Cancellation fees

non-refundable advance payment of CZK 1,000 for each room
for groups of more than 10 people, cancellation conditions can be agreed in a separate contract
In case of cancellation of one or two of the three persons in the confirmed stay order for accommodation in a 3-bed room, the client is obliged to pay an additional fee for an unoccupied bed in the amount of the accommodation price of the second and third person in a 3-bed room. In case of cancellation of one or two of the four persons in the confirmed stay order for accommodation in a 4-bed room, the client is obliged to pay an additional fee for an unoccupied bed in the amount of the accommodation price of the third and fourth person in a 4-bed room.

Article VII. - Use of personal data

We receive personal data from our guests and website visitors, which we process in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016. More in the separate document Information on the processing of personal data at https://www. hotelvintir.cz/ubytovani/.

Date From was less than current date. Fixed.Date To was less than tomorrow. Fixed.
powered by trevlix trevlix