open in a new window
Official Site

Rekapitulace Vaší rezervace.

Currency
Arrival date Departure date
Promo code

Karibik

35 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · TV · Safe · Air conditioning · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Kitchenette · Microwave · Breakfast

Jednopokojový apartmán s kuchyňkou, terasou a postelí 200x180cm

Orient

+81 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · TV · Safe · Air conditioning · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Dishwasher · Breakfast

Orient dvoupokojový apartmán s kuchyňkou, s velkou terasou a postelí 200x220cm

price detail  

Nippon

+72 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Bathtub · WC · TV · Safe · Air conditioning · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Dishwasher · Breakfast

Dvoupokojový apartmán s kuchyňkou, s velkou terasou a postelí 200x180cm

price detail  

Safari

35 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · TV · Safe · Air conditioning · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Microwave · Dishwasher · Breakfast

Jednopokojový apartmán s kuchyňkou a postelí 200x180cm

Venezia

+67 m2
from 4 890
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · TV · Safe · Air conditioning · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Microwave · Dishwasher · Breakfast

Dvoupokojový apartmán s kuchyňkou, s balkonem a postelí 200x220cm

price detail  

New York

+58 m2
from 4 890
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Bathtub · WC · TV · Safe · Air conditioning · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Dishwasher · Breakfast

Dvoupokojový apartmán s kuchyňkou, balkonem a postelí 180x200cm

price detail  

Luhačovice

+77 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · TV · Air conditioning · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Microwave · Dishwasher · Breakfast

Podkrovní apartmán s kuchyňkou a postelí 200x220cm, rozkládací gauč pro 2 osoby

price detail  

Standard

+50 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · TV · Air conditioning · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Refrigerator · Breakfast

Podkrovní pokoj s lednicí a kávovarem. Manželská postel 180x200 cm, rozkládací gauč pro 2 osoby

price detail  

Všeobecné obchodní podmínky

Vila Terra lázně Luhačovice

Společnost Apartmány Terra s.r.o. se sídlem  Olomoucká 1189/81, 627 00 Brno, IČ: 28613350 , zapsaná v obchodním rejstříku C 34711 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen jako „hotel“).

Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi hotelem a jinou osobou. Tyto podmínky tedy platí obecně pro všechny hotelové hosty a agentury (dále jen „host“), se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.1. REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB

- rezervace ubytování a dalších služeb v hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné pouze emailem

- rezervace se považuje za platnou v případě, že hotel písemně (e-mailem) potvrdí hostovi provedenou rezervaci nebo host obdrží automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem. Host je povinen uhradit dle pokynů v potvrzení rezervace zálohu.

- platná rezervace se považuje za závaznou pro hosta. Pro hotel je závazná, pokud host včas a dle pokynů v potvrzení rezervace uhradí zálohu;

- v případě, že nebudou nesplněny výše v tomto článku uvedené podmínky, hotel nemusí ubytování a služby hostovi poskytnout

- údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany2. CENY UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- cena ubytování a dalších služeb je uvedena za apartmán a počet osob na jednu noc, včetně snídaně̌, pokud nezvolí́ host jinak

- v ceně ubytování a dalších služeb je zahrnuto DPH ve výši 10 %; městský poplatek ve výši 50 Kč/osoba od 18 let/ noc není zahrnut v ceně, tento poplatek host uhradí́ na recepci hotelu

- zrušení potvrzené, tj. platné, rezervace je možné učinit pouze písemnou formou, tedy emailem; přesný způsob zrušení rezervace je stanoven rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit

- při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí́ poskytovatele (např. booking.com), je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele, a to způsobem, který tento poskytovatel pro zrušení rezervace vyžaduje

- změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín, je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace

- cenu ubytování a dalších služeb je možné uhradit v hotovosti, kdy ubytovatel akceptuje měnu CZK a EUR; v případě platby kreditní́/platební́ kartou bude účtována částka v měně CZK nebo v měně platební karty klienta

- podle zákona o evidenci tržeb je ubytovatel povinen vystavit hostovi účtenku; zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

- ubytovatel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty hosta až do výše celkové ceny ubytování a dalších služeb

- ubytovatel si vyhrazuje právo předběžného vyúčtování celkové ceny ubytování a dalších služeb z předložené platební/kreditní karty hosta, stanovují-li to podmínky dané rezervace

- v případě nedostavení se hosta v termínu rezervace je rezervace stornována a ubytovatel je oprávněn účtovat náklady dle storno podmínek dané rezervace3. PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

- host má́ právo užívat rezervované prostory a jejich vybavení a s ostatními hosty spoluužívat vybavení společných prostor.

- host je odpovědný za všechny jím způsobené škody v ubytování a souhlasí s tím, že uhradí́ případné́ náklady na opravy, výměny nebo zvláštní́ čištění, výše úhrady bude určena ubytovatelem

- host je povinen veškeré́ závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu, aby mohla být sjednána náprava

- host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené́ s využitím služeb , včetně̌ doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak; v případě neuhrazení částky je ubytovatel oprávněn účtovat (strhnout) odpovídající́ částku z udané platební́ karty hosta po jeho odjezdu

- host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že hotel neposkytl hostovi předem dohodnuté́ služby odpovídající́ standardu ubytování

- doba přihlášení k ubytování je od 14:00 v den příjezdu, dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě̌ s ubytovatelem a za případný poplatek

- doba odhlášení je do 10:30 v den odjezdu; pozdní́ odhlášení́ je možné po dohodě̌ a za poplatek

- celý objekt je nekuřácký porušení tohoto nařízení a kouření́ v pokoji či prostorách opravňuje, aby hostovi naúčtoval smluvní pokutu ve výši 200 EUR; zákaz kouření a s ním spojená smluvní pokuta se vztahují i na kouření elektronických cigaret; kouření́ je možné pouze před budovou v místě/ech tomu vyhrazeném/ých

- v rozmezí́ od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu; chování, které vede k rušení ostatních hostů v době̌ nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý́ poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další́ rušivé́ chování); v případě vážného porušení tohoto pravidla můžeme účtovat hostovi smluvní pokutu až do výše 400 EUR nebo, v nutných případech volat Policii ČR

- domácí mazlíčci nejsou vítáni4. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE:

- ubytovatel je povinen pro hosta zajistit ubytování, které odpovídá standardu apartmánové vily

- v případě, že ubytovatel nemůže hosta ubytovat na základě předem vytvořené́ a potvrzené rezervace, má́ povinnost zajistit pro hosta adekvátní́ ubytování v jiném zařízení 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- tyto podmínky jsou platné́ od 1. 1. 2022 a ubytovatel si vyhrazuje právo jejich změn a host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami 

6. Storno podmínky vztahující se na zrušení
rezervace ubytování ze strany hosta
1.Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení
rezervace do 15 dnů před ohlášeným příjezdem.

Manipulační, administrativní a bankovní poplatek za vrácení zálohy je 200 Kč
2.Při zrušení rezervace 14 – 7 dnů před příjezdem bude jako storno
poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.
3.Při zrušení rezervace 6 – 3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek
účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
4.Při zrušení rezervace 2 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude
jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
5.Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno, jako při zrušení pobytu.
6.Stornopoplatek je smluvní pokutou.
V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině,
hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná
pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel
povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich
vzniku.
V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna
termínu.
Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty.
V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst,
má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.
 V případě zrušení rezervace v souvislosti s onemocněním COVID-19 (nařízená
karanténa, pozitivní test, vládní nařízení)  ubytovatel po předložení potvrzujícího dokumentu o této skutečnosti může rezervaci přesunout nebo zrušit zdarma, a to až do dne plánovaného příjezdu
(včetně).
Závěrečná ustanovení
1.Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. října 2022.
2.Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto
storno podmínek.
3.Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (email).
4.Zrušení objednávky pobytu lze provést písemně, nebo  emailem.

Storno podmínky vztahující se na zrušení
rezervace ubytování ze strany hosta
1.Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení
rezervace do 15 dnů před ohlášeným příjezdem.

Manipulační, administrativní a bankovní poplatek za vrácení zálohy je 200 Kč
2.Při zrušení rezervace 14 – 7 dnů před příjezdem bude jako storno
poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.
3.Při zrušení rezervace 6 – 3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek
účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
4.Při zrušení rezervace 2 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude
jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
5.Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno, jako při zrušení pobytu.
6.Stornopoplatek je smluvní pokutou.
V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině,
hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná
pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel
povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich
vzniku.
V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna
termínu.
Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty.
V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst,
má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.
  V případě zrušení rezervace v souvislosti s onemocněním COVID-19 (nařízená
karanténa, pozitivní test, vládní nařízení) ubytovatel po předložení potvrzujícího dokumentu o této skutečnosti může rezervaci přesunout nebo zrušit zdarma, a to až do dne plánovaného příjezdu
(včetně).
Závěrečná ustanovení
1.Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. října 2022.
2.Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto
storno podmínek.
3.Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (email).
4.Zrušení objednávky pobytu lze provést písemně, nebo  emailem.

powered by trevlix trevlix