Arrival date Departure date
Available rooms at a selected date
Choose room(s)
Please select the date of arrival and departure first.

Při příjezdu (převzetí klíčů) bude vybrána kauce 100€. Po ukončení pobytu (vrácení klíčů) bude z kauce odečteno 60€ za úklid apartmánu.

 

Neručíme za škody vámi způsobené v apartmánu nebo v domě (společné prostory). 
Pokud způsobíte škodu, jste za ni zodpovědní, a musíte škodu uhradit sami. Poškození apartmánů je v případě, že k němu dojde, možné řešit z vašeho cestovního pojištění, proto Vám doporučujeme sjednat si v rámci cestovního pojištění i pojištění odpovědnosti za škodu.  Stát se může každému, že neúmyslně poškodí zařízení a pojišťovna v takových případech zajistí proplacení škody na základě námi vystavené faktury.

Platební podmínky

 Platba je, v plné výši, převodem na účet v CZK. Nelze platit v hotovosti ani platební kartou.

Stornopoplatky za zrušení objednávky

Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku, kdykoli před zahájením pobytu. Zrušení pobytu musí být podáno písemně- e-mailem. Rozhodující pro určení doby je příchozí termín e-mailu. Stornopoplatky se určují z celkové ceny pobytu. Storno Vašeho pobytu si můžete pojistit v rámci cestovního pojištění. V případě nemoci, pracovních důvodů a dalších důvodů uvedených v pojistné smlouvě za vás storno uhradí pojišťovna.
• 20 dní až 11 dní před termínem příjezdu: storno poplatek je 50% z celkové ceny pobytu
• 10 až 6 dní před termínem příjezdu až den nástupu: 80% z celkové ceny pobytu
• 5 dní až den nástupu: 100% z celkové ceny pobytu