open in a new window
Official Site

Mimo hlavných ťahov, na ceste z Lubiny v podstate nikam sme otvorili Hostinec u Klačkov. Opustený a  chátrajúci dom sme vrátili do života. Dnes sa tu znovu zastavujú pocestní. Ak máte chuť prenocovať, vitajte, na poschodí máme tri izby a v záhrade teepee. 

Keď je otvorená reštaurácia podávame raňajky od 8.00 – 10.00 h, obed alebo večeru si môžete vybrať z jedálneho lístka. V opačnom prípade si môžete uvariť kávu alebo čaj v raňajkovej miestnosti, alebo si vybrať z ponuky nápojov v chladničke pre hostí.

Arrival date Departure date
Promo code

Prezident

+31 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · Hairdryer · Mini-bar · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Dining area · Parking · Bike storage

Dvojizbové ubytovanie s nádherným výhľadom na Veľkú Javorinu. Kvalitné postele sa dajú oddeliť alebo spojiť do manželskej postele. Dve kreslá je možné rozložiť na prístelky. Vlastná kúpeľňa je na chodbe. Prezident sa nachádza sa na poschodí vyše storočného hostinca. Je po rekonštrukcii s úctou k pôvodným materiálom a miestnej architektúre. K dispozícii je aj spoločenská miestnosť s knižnicou, kde si môžete uvariť kávu, čaj, prípadne sa osviežiť s nápojmi z chladničky. Dom stojí päťsto metrov nad morom v Bielych Karpatoch. Navštívte príjemné miesto s dobrým jedlom a pitím v krásnom prostredí kopaníc. Otváracie hodiny hostinca sa menia podľa sezóny.

Kráľovstvo

14 m2
65.0
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · Hairdryer · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Dining area · Parking · Bike storage

Útulná izba s výhľadom. Dve historické drevené postele majú 100 x 200 cm matrac a tretia posteľ je 80 x 200 cm. Sú oddelené a nedajú sa použiť ako manželská postel. Zdielaná kúpeľňa a toaléta je na chodbe. Kráľovstvo sa nachádza na poschodí vyše storočného hostinca. Izba sa nachádza sa na poschodí vyše storočného hostinca. Je po rekonštrukcii s úctou k pôvodným materiálom a miestnej architektúre. K dispozícii je aj spoločenská miestnosť s knižnicou, kde si môžete uvariť kávu, čaj, prípadne sa osviežiť s nápojmi z chladničky. Dom stojí päťsto metrov nad morom v Bielych Karpatoch. Navštívte príjemné miesto s dobrým jedlom a pitím v krásnom prostredí kopaníc. Otváracie hodiny hostinca sa menia podľa sezóny.

Šmajchlkabinet

10 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Hairdryer · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Dining area · Parking · Bike storage

Útulná izba s výhľadom. Kvalitné postele sa dajú oddeliť alebo použiť ako manželská postel. Zdielaná kúpeľňa je na chodbe. Šmajchlkabinet sa nachádza sa na poschodí vyše storočného hostinca. Je po rekonštrukcii s úctou k pôvodným materiálom a miestnej architektúre. K dispozícii je aj spoločenská miestnosť s knižnicou, kde si môžete uvariť kávu, čaj, prípadne sa osviežiť s nápojmi z chladničky. Dom stojí päťsto metrov nad morom v Bielych Karpatoch. Navštívte príjemné miesto s dobrým jedlom a pitím v krásnom prostredí kopaníc. Otváracie hodiny hostinca sa menia podľa sezóny.

Všeobecné obchodné podmienky

Pre naše služby platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Hostinec u Klačkov, s.r.o, prevádzkujúcej ubytovanie U Klačkov, ktoré sú uvedené nižšie. Tieto podmienky sú zmluvnou súčasťou vami (ďalej len klient) zadanej zákazky. Klient uznáva tieto podmienky a svojím podpisom, alebo úhradou zálohovej platby sa zaväzuje ich dodržiavať.

Prenajímateľ:

Hostinec u Klačkov s.r.o.

Lubina 791, 916 12   

IČO: 35 852 178 

IČ DPH: SK2020263982

Prevádzka: Ubytovanie na súkromí U Klačkov

Klient: Fyzické osoby, právnické osoby (ďalej len „Hosť“)

Záväznou rezerváciou pobytu Hosť akceptuje a prijíma Všeobecné obchodné podmienky, Ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania zároveň je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. Zmluva o ubytovaní vzniká záväzným potvrdením objednávky služieb hosťa prenajímateľom.

 

REZERVÁCIA UBYTOVANIA

 • Cena za ubytovanie je flexibilná a závisí od termínu vášho pobytu (sezóny) a počtu osob.
 • Online rezervačný systém vypočítava cenu pobytu v závislosti na počte dní a typu rezervovanej izby. Rezervácie sú príjmané online rezervačným systémom, ktorý je súčasťou webových stránok U Klačkov.
 • Pre záväznú rezerváciu požadujeme úhradu 50 % z celkovej ceny objednaných služieb ako rezervačnú zálohu. Platobné inštrukcie sú posielané na uvedený e-mail okamžite po zadaní rezervácie. Platba bankovým prevodom je splatná do 3 dní od prevedenia predbežnej rezervácie. Pokiaľ platba rezervačnej zálohy nebude do tejto doby pripísaná na náš účet, predbežná rezervácia bude zrušená. 
 • Po prijatí rezervačnej zálohy na náš účet, zašleme okamžite potvrdenie rezervácie na Váš e-mail uvedený v objednávke. Doplatok za ubytovanie sa platí bankovým prevodom 15 dní pred nástupom pobytu.
 • Zmluva o ubytovaní vzniká záväzným potvrdením objednávky služieb hosťa prenajímateľom.
 • Za záväzné potvrdenie sa považuje prijatie alebo pripísanie zálohovej platby vo výške cca 50 % z celkovej ceny pobytu na účet ubytovacieho zariadenia.
 • Pripísanie zálohovej platby na účet ubytovacieho zariadenia bude Hosťovi obratom potvrdené spolu so záväznou rezerváciou pobytu.
 • V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie nebude Hosťom uhradená v lehote do 3 pracovných dní, táto rezervácia pobytu je neplatná.

 

UBYTOVACÍ PORIADOK, SPÔSOB A PODMIENKY UBYTOVANIA

Prihlásenie

Hostinec u Klačkov môže ubytovať hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. K prihláseniu je hosť povinný predložiť prevádzkovateľovi svoj platný doklad totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz) v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registry obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 363/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať personálu ubytovacieho zariadenia predložené úradné tlačivo o hlásení pobytu, pričom všetky požadované údaje je Hosť povinný uviesť pravdivo a úplne. 

Príchod a odchod

Príchod hostí v nástupný deň na pobyt je možný od 15.00 hod. V deň odchodu je Hosť povinný uvoľniť izbu najneskôr do 11:00 hod., ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak. V prípade oneskoreného odchodu Hosťa má ubytovacie zariadenie právo účtovať Hosťovi poplatok vo výške: 50 % z ceny izby za ďalšiu noc pri uvoľnení izby, apartmánu do 13.00 hod. 100 % z ceny izby, za ďalšiu noc pri uvoľnení izby, apartmánu do 14.00 hod. Izba sa považuje za uvoľnenú po tom čo Hosť vynesie všetky svoje osobné veci a odovzdá kľúče personálu ubytovacieho zariadenia. 

Nočný kľud

V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. je hosť v povinný dodržiavať nočný kľud. 

Zodpovednosť za škody

Klient zodpovedá za všetky škody, ktoré ubytovaniu spôsobil on, alebo jeho blízke osoby a tieto škody ubytovaniu nahradí v plnej výške. Ubytovanie zodpovedá za škody, u ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina ubytovania. Ak klient vykoná rezerváciu ubytovania v prospech tretej fyzickej osoby – ubytovaného, zodpovedá klient za záväzky, ktoré vzniknú tomuto ubytovanému vo vzťahu k ubytovaniu za poskytnuté služby ubytovania a v súvislosti s týmito službami (napr. náhrada škody), spolu s týmto ubytovaným spoločne a nerozdielne.

Zákaz fajčenia

Z bezpečnostného hľadiska je vo všetkých vnútorných priestoroch objektu Hostinec u Klačkov fajčenie prísne zakázané! 

Cennosti

Za cenné predmety, hotovosť, šperky ubytovanie v prípade vzniku škody nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Používanie el. spotrebičov

V objekte nie je dovolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich pre osobnú hygienu (holiace a masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).

Zvieratá

Zvieratá do ubytovania majú prístup pri včasnom nahlásení a schválení o čom je spísaný písomný záznam. Ubytovanie si účtuje poplatky podľa aktuálne platného cenníka.

Zabudnuté veci

Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom klient hradí všetky výdaje s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú v ubytovaní po dobu 3 mesiacov.

Parkovanie 

Hostia môžu parkovať na priľahlom parkovisku pri dodržaní všeobecných zásad parkovania a pravidiel cestnej premávky. Poskytovateľ môže požiadať hosťa o preparkovanie auta. Poskytovateľ neručí za prípadné odcudzenie vozidla alebo vecí vo vozidle.

Dodržiavanie ubytovacieho poriadku

Hosť ubytovaný v objekte Hostinec u Klačkov je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V opačnom prípade má prevádzkovateľ právo kedykoľvek zrušiť pobyt hosťa bez nároku vrátenia ceny za pobyt zaplatenej hosťom.

 

Tieto obchodné podmienky platia od  24. 7. 2023.

Prenajímateľ je oprávnený účtovať kompenzáciu vzniknutej straty z neuskutočneného pobytu – storno poplatok zo zaplatenej zálohovej platby v prípade, že zrušíte svoju rezerváciu v nasledovných lehotách:

 • 100 % z ceny objednaných služieb pri zrušení pobytu menej ako 2 dni pred príchodom
 • 50 % z ceny objednaných služieb pri zrušení pobytu menej ako 5 dní pred príchodom
 • 0 % z ceny objednaných služieb pri zrušení pobytu menej než 14 dní pred príchodom

V prípade, že odídete skôr, platba za pobyt vám nebude vrátená späť.

Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

powered by trevlix trevlix