open in a new window
Official Site

UBYTOVÁNÍ V CENTRU MNICHOVA HRADIŠTĚ, vstupní brána do Českého ráje

PENZION BELLA CASA

NABÍZÍME NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ POKOJE S VLASTNÍM SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM

K dispozici jsou tři dvoulůžkové pokoje s WC a koupelnou, dva dvoulůžkové pokoje s možností kvalitní přistýlky s WC a koupelnou a jeden jednolůžkový pokoj s koupelnou a WC.

Currency
Arrival date Departure date

Dvoulůžkový pokoj (manželská postel)

in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Coffee machine · Parking · Breakfast
price detail  

Dvoulůžkový pokoj (oddělené postele)

in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Parking · Breakfast
price detail  

Jednolůžkový pokoj

in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Parking · Breakfast
Select the date of arrival and departure

Obchodní podmínky

 

Provozovatel poskytuje ubytovací službu zákazníkovi, který si rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Provozovatelem ubytovacích služeb je:

BELLA CASA RESTAURANT s.r.o., Masarykovo náměstí 245, Mnichovo Hradiště IČO: 17263646

Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden v rezervačním systému.

Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu rezervovaných ubytovacích jednotek, počtu hostů, délky a termínu rezervace.

Rezervační systém také vypočítává výši zálohy za ubytovací služby, které zákazník hradí online platební branou.

Zákazník hradí předem částku zálohy za ubytování platební branou ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování.

Rezervace je po potvrzení ze strany provozovatele pro zákazníka závazná a zákazník je povinen do tří dnů uhradit částku zálohy za ubytování.

Pokud není záloha za ubytování uhrazena do tří dnů od rezervace, je provozovatel oprávněn uvolnit rezervovaný termín pro jiné zákazníky.

Storno podmínky jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

PROVOZNÍ ŘÁD

 1. Při příjezdu do ubytování se host prokazuje platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 2. Host při nástupu obdrží klíč od pokoje a od hlavních dveří. Prosíme, ve vlastním zájmu zamykejte objekt v nočních hodinách. Při ztrátě, nebo jiném poškození klíčů je host povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč.

Personál restaurace odchází po 22:00hod. Budova je od 22:00 do 08:00 pod alarmem s výjimkou ubytovací části a přístupové chodby k pokojům. Prosím nevstupujte do restaurační a kuchyňské části objektu – vstupem spustíte alarm! 

 1. Pobyt začíná ve 14°°hod. nástupního dne (nebo podle dohody) a končí v 10°°hod. konečného dne pobytu. Nedodrží-li host tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu (pokud není domluveno jinak).
 2. Host zodpovídá za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení a to v plném rozsahu (za poškození inventáře se považuje také vaření na pokoji nebo kouření na pokoji).
 3. V pokoji nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
 4. V pokojích není dovoleno používat vlastních spotřebičů, kromě těch, které slouží hostům k jejich osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.) a osobní počítače.
 5. Na pokojích nevařte, nejsou k tomuto účelu vybavené. Pro přípravu – ohřev dětských příkrmů, nebo mléka, požádejte náš personál.
 6. Při odchodu z pokoje prosíme uzavřít okna, vodovodní kohoutky a zhasnout světla.
 7. Na pokojích a ve všech interiérech ubytování je přísně zakázáno kouřit! Host je povinen chovat se v objektu tak, aby nevznikl požár. Všechny pokoje jsou vybavené požárním hlásičem.
 8. Rodiče (popř. zák. zástupci) odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech i v jeho venkovní části.
 9. V době od 22 hod. do 6 hod. je v objektu, včetně venkovních prostor, režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem. Výjimkou jsou občasné svatby a oslavy v restauraci.
 10. Psi a jiná domácí zvířata jsou v penzionu zakázána. Výjimka může být pouze se souhlasem provozovatele.
 11. Host je povinen uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku.
 12. Není povoleno ubytovat osoby, které nebyly ubytovateli řádně přihlášeny k ubytování.
 13. Při ukončení pobytu host předá pokoj pověřené osobě tj. obsluze restaurace.
 14. Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel ubytování právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby a to bez náhrady (za hrubé porušení se považuje opakované porušování nočního klidu, ničení movitých a nemovitých částí objektu, hrubé a nevhodné chování k ostatním hostům a k provozovateli).
 15. Provozovatel uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu.

Zákazník může zrušit rezervaci písemně nebo e-mailem

Zrušení pobytu v předstihu jeden měsíc je bezplatné.

Zrušení jeden měsíc před příjezdem vyjde na 40 procent jeho ceny.

Zásady ochrany osobních údajů

 

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní informace zpracováváme zejména s cílem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb. Dále k tomu, aby provozovatel mohl opět nabídnout využití ubytovacích nebo souvisejících služeb.

 

Kdo má přístup k osobním údajům?

 • Poskytovatel ubytovacích služeb
 • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb
 • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému

 

Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

 

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

 • Proces zpracování a realizace objednané služby
 • Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele
 • Volitelná dobrovolná registrace zasílání newsletteru
 • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona

Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v  prohlížeči a slouží k odlišení návštěvníků webu. Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Ve formě cookie se ukládají pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Klademe maximální důraz na soukromí a bezpečnost vašich údajů.


Proč používáme cookies?

Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o rezervace, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.


Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se jedná o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné. Tyto cookies (jsou-li některé z nich použity) slouží zejména k analýze návštěvnosti webu a k vyhodnocení výkonu různých prodejních kanálů a k personalizaci obsahu a lepšímu zacílení reklamy.

Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?

Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat. Nápověda prohlížeče obsahuje návod, jak spravovat cookies.

Prosím berte na vědomí, že blokováním základních cookies rezervačního systému Trevlix znemožníte dokončení procesu rezervace.

powered by trevlix trevlix