open in a new window
Official Site

Vítejte v rezervačním systému ubytování Slováckého aeroklubu v Kunovicích.

 

Renata Pauříková

+420 724 973 832

okbistro.ubytovani@seznam.cz

Currency
Arrival date Departure date

Chatka č.1 Aeroklub

+10 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Electric kettle · Coffee and tea · Parking

Chatky jsou určeny pro 4 osoby, s možností přistýlky.

V ceně za osobu/noc je zahrnuto:

kompletní ložní - peřina, polštář - včetně povlečení a prostěradla

snídaňový set - rychlovarná konvice, hrníčky dle ubytovaných hostů

 

WC a sprcha se nachází v budově 50 m od ubytování.

 

 

 

price detail  

Chatka č.2 Blaník

+10 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Electric kettle · Coffee and tea · Parking

Chatky jsou určeny pro 4 osoby s možností přistýlky.

V ceně za osobu/noc je zahrnuto:

kompletní ložní - peřina, polštář - včetně povlečení a prostěradla

snídaňový set - rychlovarná konvice, hrníčky dle ubytovaných hostů

 

WC a sprcha se nachází v budově 50 m od ubytování.

 

price detail  

Chatka č.3 Cessna OK GKA

+10 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Electric kettle · Coffee and tea · Parking

Chatka je určena pro 4 osoby.

V ceně za osobu/noc je zahrnuto:

kompletní ložní - peřina, polštář - včetně povlečení a prostěradla

snídaňový set - rychlovarná konvice, hrníčky dle ubytovaných hostů, lednice s vybaveným minibarem, ručníky

 

WC a sprcha se nachází v budově 50 m od ubytování.

price detail  

Chatka č.4 Blaník OK 8200

+10 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Electric kettle · Coffee and tea · Parking

Chatky jsou určeny pro 4 osoby s možností přistýlky.

V ceně za osobu/noc je zahrnuto:

kompletní ložní - peřina, polštář - včetně povlečení a prostěradla

snídaňový set - rychlovarná konvice, hrníčky dle ubytovaných hostů

 

WC a sprcha se nachází v budově 50 m od ubytování.

price detail  

Chatka č.5 Cessna OK MLA

+10 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Electric kettle · Coffee and tea · Parking

Chatky jsou určeny pro 4 osoby s možností přistýlky.

V ceně za osobu/noc je zahrnuto:

kompletní ložní - peřina, polštář - včetně povlečení a prostěradla

snídaňový set - rychlovarná konvice, hrníčky dle ubytovaných hostů

 

WC a sprcha se nachází v budově 50 m od ubytování.

price detail  

Chatka č.6 Bačostroj

+10 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Electric kettle · Coffee and tea · Parking

Chatky jsou určeny pro 4 osoby s možností přistýlky.

V ceně za osobu/noc je zahrnuto:

kompletní ložní - peřina, polštář - včetně povlečení a prostěradla

snídaňový set - rychlovarná konvice, hrníčky dle ubytovaných hostů

 

WC a sprcha se nachází v budově 50 m od ubytování.

price detail  

Chatka č.7 Bristell

+10 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Electric kettle · Coffee and tea · Parking

Chatky jsou určeny pro 4 osoby s možností přistýlky.

V ceně za osobu/noc je zahrnuto:

kompletní ložní - peřina, polštář - včetně povlečení a prostěradla

snídaňový set - rychlovarná konvice, hrníčky dle ubytovaných hostů

 

WC a sprcha se nachází v budově 50 m od ubytování.

price detail  

Chatka č.8 Eurostar EV97

+10 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Electric kettle · Coffee and tea · Parking

Chatky jsou určeny pro 4 osoby s možností přistýlky.

V ceně za osobu/noc je zahrnuto:

kompletní ložní - peřina, polštář - včetně povlečení a prostěradla

snídaňový set - rychlovarná konvice, hrníčky dle ubytovaných hostů

 

WC a sprcha se nachází v budově 50 m od ubytování.

price detail  

Chatka č.9 Vivat

+10 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Electric kettle · Coffee and tea · Parking

Chatky jsou určeny pro 4 osoby s možností přistýlky.

V ceně za osobu je zahrnuto:

kompletní ložní - peřina, polštář - včetně povlečení a prostěradla

snídaňový set - rychlovarná konvice, hrníčky dle ubytovaných hostů

 

WC a sprcha se nachází v budově 50 m od ubytování.

price detail  

Stan

×65 m2

price on request
Wi-Fi · Parking
Select the date of arrival and departure

Obchodní podmínky

SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM

Slovácký aeroklub Kunovice, se sídlem Letecká 1383, 686 04 Kunovice, IČO:00557587, DIČ: CZ00557587, zapsaný ve spolkovém rejstříku spisová značka: L 1860 vedená u Krajského soudu v Brně (dále také Ubytovatel), jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace podle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

 

Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele:

Slovácký aeroklub Kunovice, se sídlem Letecká 1383, 686 04 Kunovice, IČO:00557587, DIČ: CZ00557587, zapsaný ve spolkovém rejstříku spisová značka: L 1860 vedená u Krajského soudu v Brně

adresa pro doručování elektronické pošty: ubytovani@slovackyaeroklub.cz telefonní číslo: +420 607 307 610

Ubytovatel poskytování ubytovacích služeb vykonává jako předmět vedlejší hospodářské činnosti ubytovatele.

 

Označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování, resp. v potvrzení o rezervaci.

Cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena v příslušném potvrzení rezervace ubytování. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky.

 

Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Hostem je osoba, které je ubytovatelem poskytována ubytovací služba. 

Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden v rezervačním systému.

Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu rezervovaných ubytovacích jednotek, počtu hostů, délky a termínu rezervace.

Reklamace: právo z vadného plnění je nutné uplatnit přímo v provozovně nebo písemně vůči ubytovateli, vždy bez zbytečného odkladu poté, co došlo ke zjištění vady. Při reklamaci je potřeba uvést, čeho se ubytovaný host domáhá (sleva z ceny apod.). Ubytovatel prověří a vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu.

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

Označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika.

Údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.

 

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu rezervovaných ubytovacích jednotek, délky a termínu rezervace.

Způsob platby a způsob plnění:

Rezervační systém také vypočítává výši platby za ubytovací služby, které zákazník hradí online platební branou.

Zákazník hradí předem částku platby za ubytování platební branou ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování nebo převodem na účet ubytovatele.

Rezervace je po potvrzení ze strany ubytovatele pro zákazníka závazná a zákazník je povinen do třiceti dnů před termínem rezervace uhradit platbu za ubytování.

Pokud platba za ubytování není uhrazena do třiceti dnů před začátkem rezervace, je ubytovatel oprávněn uvolnit rezervovaný termín pro jiné zákazníky.

Zákazník může zrušit rezervaci písemně nebo e-mailem.

Storno poplatky

Storno 30 a více dnů před zahájením pobytu bezplatné, plná refundace zaplacené zálohy

Storno 7 až 29 dnů před zahájením pobytu 50% částky zaplacené zálohy

Storno méně než 7 dnů před zahájením pobytu 75% částky zaplacené zálohy

Storno méně než 3 dny před zahájením pobytu 100% částky zaplacené zálohy

Poplatky: v ceně za ubytování je zahrnuto DPH v aktuálně platné výši. V ceně jsou zahrnuty mj. místní poplatky.

 

Poplatky za doplňkové služby:

Pobyt dítěte ve věku do 3 let za použití stávajících postelí je zdarma.

Poplatek za pobyt zvířete spolu s hostem(hosty) ve výši 100,-Kč na den bez DPH.

Poplatek za zapůjčení přímotopu 150 ,- Kč na den.

Za přistýlky se platí platba ve výši shodné jako platba za ubytování hosta.

 

Ubytovatel přijímá platby pouze v korunách českých.

 

Kauce, odpovědnost za škody, ubytovací a provozní řád

 

Kauce není    Ubytovatelem vyžadována.

 

V případě nevrácení klíče je Ubytovatel oprávněn doúčtovat zákazníkovi, který ubytování objednal, částku 300,-Kč.

 

V případě zjištění škod na vybavení nebo nadměrného znečištění chatky bude Ubytovatelem požadována adekvátní náhrada.

 

Chatky nejsou technicky vybaveny(#document_number#) zařízením, které by umožňovalo hostovi uložení věcí (trezor, uzamykatelné schránky a pod) a ani areál Slováckého aeroklubu není vybaven ukládacími prostorami pro uložení věcí hostů (kola a jiné dopravní prostředky, kočárky, vozítka a pod). Ubytovatel pro neexistenci zařízení k bezpečnému uložení nemůže od hosta převzít do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti.

 

Parkování v areálu Slováckého aeroklubu Kunovice pro ubytované hosty není poskytováno. Parkování v blízkosti   areálu Slováckého aeroklubu Kunovice je možné, je-li volná kapacita blízkého parkoviště.

S přihlédnutím k tomuto omezení na straně Ubytovatel je také stanována cena za ubytování.

 

Ubytovací a provozní řád je obsažen v samostatném dokumentu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v české jazykové verzi.

Tyto obchodní podmínky jsou vydány dnem 1.3.2023.

Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala.

Bez storno poplatků (zájemci bude vrácena záloha na pobyt v plné výši) lze rezervaci zrušit nejpozději 30 dnů před objednaným termínem nástupu. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení písemného dokladu o zrušení objednávky Pronajímateli. Písemný doklad o zrušení objednávky lze zaslat Pronajímateli na e-mail: ubytovani@slovackyaeroklub.cz

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedených lhůtách je zájemce povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky v níže uvedené výši.

Přesun pobytu (termínu) již není možný.

Počet dnů do data příjezdu – včetně              výše storno poplatku

30 a více                                                          0%

15 – 29 dnů                                                    70%

14 a méně dnů                                               100%

Storno poplatek je vypočítáván vždy z celkové ceny za ubytování dle daného období.

Storno poplatky se neplatí pokud:

  • Zájemce za sebe zajistí náhradu

  • Pronajímateli se podaří obsadit odřeknutý termín

Odjezd zájemce před ukončením pobytu či příjezd po dni nástupu na ubytování nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby za služby.

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlas udělujete společnosti Slovácký aeroklub Kunovice o.s., IČO: 00557587, se sídlem Letecká 1383 686 04 Kunovice, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod značkou L 1860/KSBR aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

 

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní informace zpracováváme zejména s cílem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb. Dále k tomu, aby provozovatel mohl opět nabídnout využití ubytovacích nebo souvisejících služeb.

 

Kdo má přístup k osobním údajům?

  • Poskytovatel ubytovacích služeb
  • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb
  • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému

 

 

Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

 

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

  • Proces zpracování a realizace objednané služby
  • Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele
  • Volitelná dobrovolná registrace zasílání newsletteru
  • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona

Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v  prohlížeči a slouží k odlišení návštěvníků webu. Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Ve formě cookie se ukládají pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Klademe maximální důraz na soukromí a bezpečnost vašich údajů.


Proč používáme cookies?

Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o rezervace, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.


Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se jedná o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné. Tyto cookies (jsou-li některé z nich použity) slouží zejména k analýze návštěvnosti webu a k vyhodnocení výkonu různých prodejních kanálů a k personalizaci obsahu a lepšímu zacílení reklamy.

Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?

Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat. Nápověda prohlížeče obsahuje návod, jak spravovat cookies.

Prosím berte na vědomí, že blokováním základních cookies rezervačního systému Trevlix znemožníte dokončení procesu rezervace.

powered by trevlix trevlix