open in a new window
Official Site

Chata v korunách keřů nedaleko malé vesničky Bochovice na Vysočině. Čeká Vás dobrodružství, na které jen tak nezapomenete. 

Arrival date Departure date
Promo code

Zastavčas

13 m2
in the term is already occupied
Shower · Towels · Toiletries · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Fireplace · Parking · Breakfast in the room
Select the date of arrival and departure

Prohlášení o dodržování bezpečnostních pokynů při užívání vyhlídkového posedu

"Chata Zastavčas"

I.Provozovatel: David Dobrovolný, IČO: 04130693

II. Popis: Prohlášení je výčtem základních povinností nájemce při užívání vyhlídkového posedu "Chata Zastavčas", jakož i dalších osob, kterým nájemce umožní v době trvání nájmu vyhlídkový posed užívat. Posed je určen maximálně pro dvě osoby. Na vyhlídkový posed je z bezpečnostních důvodů zákaz dětem a provozovatel za jejich přítomnost nenese odpovědnost.

III. Bezpečnostní pokyny: Provozovatel stanovuje níže uvedené bezpečnostní pokyny týkající se užívání vyhlídkového posedu "Chata Zastavčas".

Prohlášení je určeno k podpisu každého návštěvníka vyhlídkového posedu. Pouze osoby, které podepíší dané pokyny, mají přístup do posedu a mohou jej užívat. K podpisu prohlášení dojde při předání klíčů.

Je povinné

• po příjezdu číst a řídit se provozním řádem, který je umístěn na posedu

• potvrdit, že nemáte žádné zdravotní problémy (problémy kardiologické, problémy se zrakem, epilepsie, závratě, náměsíčností a jiné které by mohly svým charakterem ohrozit váš pobyt) v čase rezervace ani v čase pobytu na posedu

• máte k dispozici v době užívání posedu plně nabitý telefon a přístroj ve stavu k použití

• uhasíte všechny svícny, svíčky, oheň v krbu, v ohništi před spaním a nenechávat je bez dozoru

předáte veškeré příslušenství, které jste převzali zpět odpovědné osobě provozovatele, jinak odpovídáte za škodu tím vzniklou

• oznámíte neprodleně změny či nedostatky, které nastanou v průběhu užívání vyhlídkového posedu

Je zakázané

• kouřit uvnitř posedu i mimo něj v prostorách okolí vyhlídkového posedu

• házet nedopalky, nebo tomu podobné na terasu a skrze zábradlí

• používat jiná svítidla než jsou instalována (vyjma svítidel na baterie)

• zapojovat do zásuvek spotřebiče, které mají více než 1000W

• vstupovat do prostoru posedu v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek

• vnášet na posed hodnotné movité věci, pouze movité věci nezbytné pro jeho návštěvu

• vstup osobám mladších 15 let

• vstup domácích mazlíčků

Nepříznivé počasí

• v případě nepříznivého počasí v průběhu pobytu (silná bouřka, silný vítr...), kdy meteorologická předpověď informuje o velmi nepříznivém počasí a rychlosti či nárazech větru více než 90 km/hod, bude pronajímatel nájemce varovat (formou SMS zaslané na telefonní číslo uvedené nájemcem) a pokud nájemce neuposlechne varování o nepříznivém počasí prohlašuje, že noc na posedu stráví na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

• nájemce a osoby, kterým nájemce umožní v době trvání nájmu vyhlídkový posed užívat, berou na vědomí, že vyhlídkový posed není stavebně technicky způsobilý k užívání ve velmi nepříznivém počasí, které je předmětem varování pronajímatele dle předchozí odrážky těchto pokynů, a že při pobytu ve vyhlídkovém posedu ve velmi nepříznivém počasí hrozí riziko vzniku škod na majetku a zdraví, včetně rizika úmrtí.

Bezpečnostní telefon provozovatele v případě okamžité potřeby / nehody: tel č. +420 774 700 363

Storno podmínky ubytování na vyhlídkovém posedu Chata Zastavčas.

v případě, že nejsou dohodnuty individuálně:

  1. do 30 dnů před příjezdem vracíme 100% ze zaplacené částky za ubytování
  2. 29 - 14 dní před příjezdem vracíme 50% ze zaplacené částky za ubytování
  3. 13 - 5 dní před příjezdem vracíme 25% ze zaplacené částky za ubytování
  4. méně jak 4 dni před příjezdem vracíme 0% ze zaplacené částky za ubytování

​Při změně termínu do 14 dní před příjezdem je platba platná u nového termínu.

​Majitel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit nebo zkrátit pobyt. V tomto případě bude navráceno 100% částky za zrušené dny pobytu a to do 7 dnů na bankovní účet.

Souhlas se zpracováním osobních údajů "Chata Zastavčas" zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty "Chata Zastavčas" v rámci registrace při rezervaci v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek https://www.chatazastavcas.cz. Mezi osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při rezervaci a při nákupu dárkových poukazů, kterými jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Zákazník rezervací na stránkách https://www.chatazastavcas.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi "Chata Zastavčas" a ty dále nejsou poskytovány žádným dalším stranám.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně dokončit rezervaci a nákup voucheru je možný pouze v hotovosti po dohodě na adrese kanceláře provozovatele vyhlídkového posedu "Chata Zastavčas".

Návštěvníci berou na vědomí, ze venkovní prostor je z důvodu bezpečnosti monitorován.

Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů také prostřednictvím e-mailové adresy info@chatazastavcas.cz. Po odvolání souhlasu dojde k vymazání veškerých osobních údajů z databáze provozovatele vyhlídkového posedu "Chata Zastavčas".

 

powered by trevlix trevlix