open in a new window
Official Site
Arrival date Departure date

Třílůžkový Standard

from 800
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Parking · Bike storage

Pokoj se třemi oddělenými postelemi disponuje vlastním sociálním zařízením a televizí. WiFi zdarma je samozřejmostí.

 

price detail  

Dvoulůžkový pokoj Standard

from 700
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Parking · Bike storage

Dvoulůžkové pokoje Standard jsou umístěné v podkroví hlavní budovy penzionu, lůžka jsou oddělená.
Pokoj disponuje vlastním sociálním zařízením a televizí. WiFi zdarma je samozřejmostí.

Tento pokoj lze obsadit za zvýhodněnou cenu pouze jednou osobou. 

Výbava těchto pokojů: TV, osušky, toaletní potřeby.


price detail  

Junior Suite

+
from 1 400
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Parking · Bike storage

Junior Suite s manželskou postelí a postelí s možností přistýlky jsou umístěné podkroví budovy penzionu.
Pokoj disponuje vlastním sociálním zařízením a televizí. WiFi zdarma je samozřejmostí.

 

 

price detail  

Suite

+
from 2 000
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Parking · Bike storage

Čtyřlůžkový pokoj Deluxe s manželskou postelí, dvěma postelemi, postýlkou a s možností přistýlky jsou umístěné podkroví budovy penzionu.
Pokoj disponuje vlastním sociálním zařízením a televizí. WiFi zdarma je samozřejmostí.

Tento pokoj lze obsadit za zvýhodněnou cenu pouze jednou osobou. 

Výbava těchto pokojů: TV, osušky, toaletní potřeby.

 

price detail  

Dvoulůžkový Deluxe

from 950
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Parking · Bike storage

Dvoulůžkový pokoj Deluxe s manželskou postelí jsou umístěné přízemí budovy penzionu.
Pokoj disponuje vlastním sociálním zařízením a televizí. WiFi zdarma je samozřejmostí.

Tento pokoj lze obsadit za zvýhodněnou cenu pouze jednou osobou. 

Výbava těchto pokojů: TV, osušky, toaletní potřeby.

 

price detail  

Ubytovna

×13
from 2 700
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · Parking · Bike storage

Podkrovní pokoj s vlastním sociálním zařízením s celkovou ubytovací kapacitou 13 lůžek s odděleným dvoulůžkovým pokojem.  Určeno pro skupinové ubytování.

price detail  

Ubytovna

in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · Parking

 Podkrovní pokoj s ubytovací kapacitou 2 lůžek se nachází přímo nad stájemi. Pokoj je průchozí přes pokoj číslo 12.

Pokoj má vlastní sociální zařízení (sprcha, umývadlo, WC). 

price detail  

Ubytovna

×12
from 2 700
room / 1 night
Shower · WC · Towels · Toiletries · Parking · Bike storage

 

Podkrovní pokoj s vlastním sociálním zařízením s celkovou ubytovací kapacitou 12. lůžek s odděleným dvoulůžkovým pokojem  Určeno pro skupinové ubytování.

price detail  

Depandence

from 900
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Fireplace · Parking · Bike storage

Pokoj se nachází v podkroví vedlejší budovy v areálu penzionu. Pokoj disponuje vlastním sociálním zařízením, krásnými kachlovými kamny, kterými si můžete na vyžádání sami přitápět a navodit si tak příjemnou atmosféru venkova.

price detail  

Depandence

from 900
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Parking · Bike storage

Pokoj s oddělenými postelemi, TV, sociálním zařízením

price detail  

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) Penzionu nad stájí (dále jen penzion) upravují vzájemný smluvní vztah mezi pronajímatelem penzionu a nájemcem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen nájemce).

 

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Nájem se rezervuje prostřednictvím rezervačního formuláře, který je umístěn na stránkách Penzionu nad stájí

Nájemce si objednává  služby v penzionu vyplněním a odesláním Rezervačního formuláře, který vytvoří na internetových stránkách Penzion nad stájí

Pronajímatel Nájemci potvrdí do 24 hodin obdržení objednávky e-mailovou zprávou.  Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou:  jméno a příjmení nájemce , počet osob dospělých, dětí  3 – 12 let, dětí do 3 let, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail). Předané osobní údaje nájemce uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije penzion pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi penzionem a nájemcem. Objednatel je povinen uhradit zálohu ve výši 50 % ceny Nájemních  služeb. Objednatel je povinen uhradit zálohu nejpozději do 3 pracovních dní ode dne obdržení objednávky e-mailovou zprávou. Zálohu je možno uhradit bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele anebo přímou platbou, podklady k platbě obdržíte automaticky po vytvoření rezervace. Záloha je uhrazena připsáním hrazené částky na účet Pronajímatele. V případě, že Objednatel neuhradí zálohu ve lhůtě  ze strany  Pronajímatele dojde ke stornování Objednávky (Rezervace).

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je nájemce tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci penzionem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi nájemcem a penzionem smluvní vztah. Penzion se zavazuje zabezpečit nájemci služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a nájemce zaplatit penzionu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou nájemce podal a penzion potvrdil.

 

II. Práva a povinnosti nájemce

Nájemce má právo:
Být dostatečně a úplně informován penzionem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, penzionem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením nájmu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Nájemce je povinen:
Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v požadovaném termínu  plnou cenu za pronájem, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat penzionem vystavené potvrzení pobytu a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně penzion.


III. Povinnosti penzionu k nájemci

Penzion je povinen:
Poskytnout nájemci důležité informace k objednaným službám, potvrdit nájemci řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit nájemci služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany nájemce vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na stornovací poplatky, vyplatí nájemci rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

 

IV. Objednávka ( rezervace nájemních služeb) a ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny na stránkách: Penzion Jakartovice. Cena Nájemních služeb zahrnuje: lůžkoviny, ručníky a parkování ve vymezených venkovních prostorách penzionu. Cena Nájemních služeb nezahrnuje snídani ani jakýkoliv druh pojištění. V ceně nájmu není zahrnut místní poplatek z pobytu ve výši 10,- Kč/osoba/noc. Penzion vybere poplatek za dospělého hosta za každou noc v penzionu při příjezdu nebo odjezdu. Záloha na cenu nájmu je hrazena převodem na účet Pronajímatele a v případě uzavření Nájemní smlouvy tvoří první část ceny nájmu. Druhou část ceny nájmu se objednatel zavazuje uhradit pronajímateli nejpozději při příjezdu (tj. v den zahájení pronájmu) v hotovosti. V případě, že druhá část ceny není v lhůtě specifikované v tomto odstavci uhrazena, je Pronajímatel oprávněn Nájamci Služby neposkytnout a nájemce se zavazuje uhradit storno poplatek. 

 

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje nájemce potvrzení  vystavené penzionem. Nájemce je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení.  Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje nájemce neprodleně penzion e-mailem spravce@penzionjakartovice.cz nebo telefonicky na čísle 

Penzion si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 30% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky. 

Storno podmínky

V případě zrušení rezervace si penzion vyhrazuje možnost uplatnit tyto storno podmínky

méně než 2 dny  100% z ceny objednaných služeb 
méně než 7 dnů  50% z ceny objednaných služeb 
méně než 14 dnů   30% z ceny objednaných služeb

 

Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu. V případě, že host nedojede, či storna z důvodu neodvratitelných událostí Vám storno poplatek nebude účtován.

 

Klient je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (e-mail s doručenkou) na adresu spravce@penzionjakartovice.cz.

Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání e-mailu.

 

Pro větší skupiny mohou být sjednány individuální storno poplatky.

 

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma.

Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

powered by trevlix trevlix