Turistická ubytovna a vodácké tábořiště Cakle Official Site

Rezervace - Turistická ubytovna

Currency

Booking · Total guests

Term of accomodation: 24.07.2024 - 25.07.2024 (nights: 1)
Accommodation: 1x Čtyřlůžkový pokoj [4+0]
Child under 4 years free.
Please do not include children under 4 years as accommodated persons, provide this information in the booking note.
Čtyřlůžkový pokoj [4+0]
100% deposit
Additional services
Total 1800

Contact information

recommended check-in 15:00 · earliest 14:00

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínky týkající se ubytování dětí

Ubytovat se mohou děti jakéhokoli věku.

Děti do 4 let včetně mají ubytování zdarma bez lůžka (nezadávejte prosím lůžko pro takovéto dítko při rezervaci).

Děti ve věku 5-12 let včetně mají ubytování 50% slevu s lůžkem

Děti ve věku 13 a více se počítají jako dospělé osoby.

Na pokoji musí být alespoň jeden dospělý.

 

Domácí zvířata jsou povolena za poplatek 50 Kč / noc

Jedna osoba navíc ve svém spacáku (bez lůžka) 200 Kč

Přistýlka na pokoj 250 Kč (pouze jedna / pokoj)

 

Při ubytování 5 a více dní je cena 350 Kč / noc

 

Platební podmínky


Cena za ubytování je uvedena v ceníku, který je k nahlédnutí na www.cakle.cz nebo na ubytovně.
Objednatel je povinen uhradit ubytování při on-line rezervci a to za uvedenou cenu, jejiž výši odesláním objednávky akceptuje.

V případě platby převodem je rezervce platná po uhrazení celé částky za ubytování. Úhradou platby za pokoj a doručením potvrzení je rezervce platná a daný pokoj je na termín rezervován.

 

Pokud dojde ke stornu objednávky, je objednatel povinen uhradit storno poplatky, tak jak jsou uvedeny shora. V případě, že dojde k
prodloužení doby ubytování nad rámec uvedený v objednávce nebo smlouvě o ubytování, je objednatel povinen doplatit
předmětný rozdíl.

 

Uhrazením ceny za ubytování dle tohoto bodu potvrzuje objednatel, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými
podmínkami, ubytovacím řádem a zvláště stornovacími podmínkami.
Právní vztahy mezi objednatelem a provozovatelem ubytovny se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými
ujednáními obsaženými ve smlouvě o ubytování a ustanoveními občanského zákoníku.

 

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Loga banky
 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

 

Storno podmínky

 

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany objednatele, případně provozovatele ubytovny.
V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace objednatele nebo člena jeho rodiny,
vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednatel povinen
doložit písemným dokladem provozovateli ubytovny nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

 

Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany provozovatele ubytovny.
Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i provozovatele ubytovny pouze písemně nebo mailem. Za
den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno provozovateli ubytovny, resp.
objednavateli.

 

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně provozovatele ubytovny nevzniká tomuto
povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Provozovatel ubytovny však může, s ohledem na zvlášť
závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.


1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace více než 10 dnů před ohlášeným příjezdem.


2. Zrušení rezervace 10 a méně dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.

STORNO PODMÍNKY

 

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany objednatele, případně provozovatele ubytovny.
V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace objednatele nebo člena jeho rodiny,
vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednatel povinen
doložit písemným dokladem provozovateli ubytovny nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

 

Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany provozovatele ubytovny.
Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i provozovatele ubytovny pouze písemně nebo mailem. Za
den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno provozovateli ubytovny, resp.
objednavateli.

 

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně provozovatele ubytovny nevzniká tomuto
povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Provozovatel ubytovny však může, s ohledem na zvlášť
závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.


1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace více než 10 dnů před ohlášeným příjezdem.


2. Zrušení rezervace 10 a méně dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.

 


Platební podmínky
Cena za ubytování je uvedena v ceníku, který je k nahlédnutí na www.cakle.cz nebo na ubytovně.
Objednatel je povinen uhradit ubytování při on-line rezervci a to cenu za ubytování v plné výši dle ceníku.

V případě platby převodem 

Úhradou platby za pokooj a doručením potvrzení je rezervce platná a daný pokoj na termín rezervován.

 

 

Pokud dojde ke stornu objednávky, je objednatel povinen uhradit storno poplatky, tak jak jsou uvedeny shora. V případě, že dojde k
prodloužení doby ubytování nad rámec uvedený v objednávce nebo smlouvě o ubytování, je objednatel povinen doplatit
předmětný rozdíl.

 

Uhrazením ceny za ubytování dle tohoto bodu potvrzuje objednatel, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými
podmínkami, ubytovacím řádem a zvláště stornovacími podmínkami.
Právní vztahy mezi objednatelem a provozovatelem ubytovny se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými
ujednáními obsaženými ve smlouvě o ubytování a ustanoveními občanského zákoníku.

Zásady ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Miroslav Plíhal IČ: 04014910 se sídlem Polská 1265, Ústí nad Orlicí. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Miroslav Plíhal IČ: 04014910 se sídlem Polská 1265, Ústí nad Orlicí.

 

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5  let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména tím, že napoužívá listinnou podobu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12.3.2021.

 

Miroslav Plíhal

Polská 1265

Ústí nd Orlicí

IC:0414910

 

Provozovna: Turistická ubytovna Cakle, Staré Oldřichovice, Ústí nad Orlicí

 

 

 

 

powered by trevlix trevlix