Kemp ATC Radešov Official Site

Arrival date Departure date

Chatka 2os - č.1

580
room / 1 night (min. 2)
Electric kettle · Refrigerator · Parking

Dvoj-Chatka je umístěná na začátku kempu, naproti kiosku.Vybavení je:  2 samostatná lůžka, stolek, skříň, malá lednice a rychlovarná konvice.

Sociální zařízení je společné v kempu, toalení papír není součástí. Parkování vedle chatky, mini teráska s přístřeškem.

CENA ZA OBJEKT

v období 1.3. - 30.4.2023 = 670,-/noc (v ceně i přímotop)

v období 1.5. - 17.9.2023 = 580,-/noc

(cena zahrnuje lůžkoviny, závěrečný úklid,  využití sociálního zařízení (WC, sprchy) Wifi 1h. denně zdarma, elektriku)

Minimální počet je 2noci. Rezervace na 1noc po dohodě a za příplatek 150,-/os.

 

Chatka 2os - č.2

in the term is already occupied
Electric kettle · Refrigerator · Parking

Dvoj-Chatka je umístěná na začátku kempu, naproti kiosku.Vybavení je:  2 samostatná lůžka, stolek, skříň, malá lednice a rychlovarná konvice.

Sociální zařízení je společné v kempu, toalení papír není součástí. Parkování vedle chatky, mini teráska s přístřeškem.

CENA ZA OBJEKT 

v období 1.3. - 30.4.2023 = 670,-/noc (v ceně i přímotop)

v období 1.5. - 17.9.2023 = 580,-/noc

(cena zahrnuje lůžkoviny, závěrečný úklid,  využití sociálního zařízení (WC, sprchy) Wifi 1h. denně zdarma, elektriku)

Minimální počet je 2noci. Rezervace na 1noc po dohodě a za příplatek 150,-/os.

Chatka 2os - č.3

in the term is already occupied
Electric kettle · Parking

Dvoj-Chatka je umístěná na začátku kempu, naproti kiosku.Vybavení je:  2 samostatná lůžka, stolek, skříň, malá lednice a rychlovarná konvice.

Sociální zařízení je společné v kempu, toalení papír není součástí. Parkování vedle chatky, mini teráska s přístřeškem.

CENA ZA OBJEKT 

v období 1.3. - 30.4.2023 = 670,-/noc (v ceně i přímotop)

v období 1.5. - 17.9.2023 = 580,-/noc

(cena zahrnuje lůžkoviny, závěrečný úklid,  využití sociálního zařízení (WC, sprchy) Wifi 1h. denně zdarma, elektriku)

Minimální počet je 2noci. Rezervace na 1noc po dohodě a za příplatek 150,-/os.

Chatka 2os - č.4

in the term is already occupied
Electric kettle · Refrigerator · Parking

Dvoj-Chatka je umístěná na začátku kempu, naproti kiosku.Vybavení je:  2 samostatná lůžka, stolek, skříň, malá lednice a rychlovarná konvice.

Sociální zařízení je společné v kempu, toalení papír není součástí. Parkování vedle chatky, mini teráska s přístřeškem.

CENA ZA OBJEKT

v období 1.3. - 30.4.2023 = 670,-/noc (v ceně i přímotop)

v období 1.5. - 17.9.2023 = 580,-/noc

(cena zahrnuje lůžkoviny, závěrečný úklid,  využití sociálního zařízení (WC, sprchy) Wifi 1h. denně zdarma, elektriku)

Minimální počet je 2noci. Rezervace na 1noc po dohodě a za příplatek 150,-/os.

Chatka 2os - č.5

in the term is already occupied
Electric kettle · Refrigerator · Parking

Dvoj-Chatka je umístěná uprostřed kempu. Vybavení je:  2 samostatná lůžka, stolek, skříň, malá lednice a rychlovarná konvice.

Sociální zařízení je společné v kempu, toalení papír není součástí. Parkování vedle chatky, mini teráska s přístřeškem.

CENA ZA OBJEKT 

v období 1.3. - 30.4.2023 = 670,-/noc (v ceně i přímotop)

v období 1.5. - 17.9.2023 = 580,-/noc

(cena zahrnuje lůžkoviny, závěrečný úklid,  využití sociálního zařízení (WC, sprchy) Wifi 1h. denně zdarma, elektriku)

Minimální počet je 2noci. Rezervace na 1noc po dohodě a za příplatek 150,-/os.

 

Chatka 2os - č.6

in the term is already occupied
Electric kettle · Refrigerator · Parking

Dvoj-Chatka je umístěná uprostřed kempu. Vybavení je:  2 samostatná lůžka, stolek, skříň, malá lednice a rychlovarná konvice.

Sociální zařízení je společné v kempu, toalení papír není součástí. Parkování vedle chatky, mini teráska s přístřeškem.

CENA ZA OBJEKT

v období 1.3. - 30.4.2023 = 670,-/noc (v ceně i přímotop)

v období 1.5. - 17.9.2023 = 580,-/noc

(cena zahrnuje lůžkoviny, závěrečný úklid,  využití sociálního zařízení (WC, sprchy) Wifi 1h. denně zdarma, elektriku)

Minimální počet je 2noci. Rezervace na 1noc po dohodě a za příplatek 150,-/os.

Chatka pro 4os. - č. 7

in the term is already occupied
Electric kettle · Refrigerator · Parking

Samostatná chatka umístěná nv klidné části kempu, s výhledem na řeku.

Vybavení je:  1x palanda, 1x manželská postel, stolek, skříň, židle, malá lednice a rychlovarná konvice.

Sociální zařízení je společné v kempu, toalení papír není součástí. Parkování vedle chatky, mini teráska s přístřeškem.

CENA ZA OBJEKT

v období 1.3. - 30.4.2023 = 1220,-/noc (v ceně i přímotop)

v období 1.5. - 17.9.2023 = 1160,-/noc

(cena zahrnuje lůžkoviny, závěrečný úklid,  využití sociálního zařízení (WC, sprchy) Wifi 1h. denně zdarma, elektriku)

Minimální počet je 2noci. Rezervace na 1noc po dohodě a za příplatek 150,-/os.

Chatka pro 4os. - č. 8

1 160
room / 1 night (min. 5)
Electric kettle · Refrigerator · Parking

Samostatná chatka umístěná nv klidné části kempu, s výhledem na řeku.

Vybavení je:  1x palanda, 1x manželská postel, stolek, skříň, židle, malá lednice a rychlovarná konvice.

Sociální zařízení je společné v kempu, toalení papír není součástí. Parkování vedle chatky, mini teráska s přístřeškem.

CENA ZA OBJEKT

v období 1.3. - 30.4.2023 = 1220,-/noc (v ceně i přímotop)

v období 1.5. - 17.9.2023 = 1160,-/noc

(zahrnuje lůžkoviny, závěrečný úklid,  využití sociálního zařízení (WC, sprchy) Wifi 1h. denně zdarma, elektriku)

Minimální počet je 2noci. Rezervace na 1noc po dohodě a za příplatek 150,-/os.

Provozní a ubytovací řád

Kemp ATC Radešov                                                                                                                                Provozovatel: L. Voldřich
IČO: 
68832303 
Provozní doba: sezónní

Kontakt: recepce/rezervace - 739 079 214,        správce - 723 542 962,    www.kemp-radesov.cz

 1. Provozní řád kempu se vztahuje na celý areál ATC. Je závazný pro všechny, kteří zde pobývají. Návštěvník kempu je povinen se seznámit s tímto provozním a ubytovacím řádem a dodržovat jeho ustanovení po celou dobu pobytu. Každá osoba, která poruší provozní řád kempu, může být z areálu vykázána bez náhrady.

 2. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto řádem a že mu v plném rozsahu porozuměl.

 3. Po kempu se můžou pohybovat pouze osoby ubytované nebo se souhlasem provozovatele.

 4. Užívání kempu je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.

 5. Návštěvník je povinen se po příjezdu do kempu přihlásit na recepci a předložit průkaz totožnosti.

 6. Po přihlášení a zaplacení kempu dle platného ceníku, obdrží host kulaté evidenční číslo, které mu bude přiděleno. Toto číslo připevní na viditelné místo obytného auta, karavanu nebo stanu, z důvodu stálé kontroly.

 7.  Číslo slouží také jako doklad o zaplacení a vrácením čísla se ukončuje pobyt hosta.

 8. Správce informuje hosta o místech k stanování, parkování a sloupcích s elektrikou. Host si sám zvolí místo. el. přípojku, u které se host ubytoval, musí nahlásit správci, který ji následně zapne.

 9. Hosté jsou povinni opustit kemp vždy do 12:00 hod. Za příplatek je možné si domluvit pozdější odjezd max. do 18hod. Nutné domluvit v den odjezdu před 12:00 hod. Požádá - li host o prodloužení ubytování, bude mu vyhověno.

 10. Chatky opouští hosté do 10h., z důvodu závěrečného úklidu a přípravy chatky pro další návštěvníky. Nástup do chatek je od 14h. Dřívější nástup po dohodě se správcem.

 11. Minimální počet k pronájmu chatky, jsou 2noci.

 12. Jestliže host k pobytu do chatek nenastoupí v řádném termínu nebo zruší pobyt v jeho průběhu nebo nastoupí později, postupuje se dle storno podmínek.

 13. Před opuštěním kempu uvede host místo svého stanování a jeho okolí do původního stavu.

 14. Během dne není dovoleno obtěžovat uživatele kempu křikem, hlučnými projevy, nadměrným zesílením radiopřijímačů, nevhodným chováním domácích zvířat apod.

 15. Noční klid je nutné dodržovat v době 22:00 - 06:00 hodin. Besedy u táborových ohňů je možno konat i po této době, ale tak, aby nebyl rušen klid ostatních. Chovejte se s nejvyšší ohleduplností ke svým sousedům. Pamatujte na to, že v kempu jsou ubytované i děti.

 16. Při hrubém porušení provozního řádu kempu nebo nevhodném jednání (např. pod vlivem alkoholu) má správce právo vyloučit jednotlivce nebo skupinu osob z areálu, a to bez nároku na vrácení poplatku.

 17. Není dovoleno ohraničovat prostory kolem stanu a karavanu hloubením příkopu, stavením plotu, dřevěných předsíněk a jiných pevných staveb.

 18. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a označených provozovatelem kempu. Návštěvník tábořiště je odpovědný za řádné uhašení ohně při odchodu.

 19. Návštěvník tábořiště je povinen bezodkladně oznámit správci tábořiště každé rozšíření ohně.

 20. Požární bezpečnost se řídí zákonem č. 133/1985 Sb.

 21. Provozující kempu neodpovídá za zranění, poškození a odcizení majetku uživatelů tábořiště. Neručí ani za ztrátu věcí a majetku. Stejně tak poškození přírodní katastrofou.

 22. Škody vzniklé na majetku kempu je host povinen ohlásit na recepci. V případě škody host uhradí náklady nutné pro uvedení do původního stavu.

 23. Jízda motorovými vozidly a jízdními koly je dovolena pouze po příjezdových komunikacích. V kempu platí jednosměrný provoz.

 24. V celém areálu kempu je přísný zákaz mytí a oprav aut

 25. Maximální povolená rychlost v celém kempu je 10 km/h.

 26. Brány pro vjezd a výjezd vozidel jsou v provozu denně 24 hod.

 27. Je zakázán volný pohyb psů po areálu kempu. Všichni psi musí být v prostoru kempu na vodítku. Majitelé psů jsou povinni psí sekrety osobně uklidit a zodpovídají za veškerou škodu jimi vzniklou.

 28. V celém areálu kempu je přísný zákaz používání zábavné pyrotechniky.

 29. U studní s pitnou vodou, v řece nebo potůčku je z zákaz provádět osobní hygienu.

 30. Sociální zařízení je vybaveno pitnou vodou. Provozovatel zajišťuje úklid včetně dezinfekce sociálního zařízení.

 31. Hostům k dispozici je také prostor k umývání nádobí, ovoce, atd - není určen pro osobní hygienu, ani umývání třeba bot)

 32. Sprchy jsou zahrnuty v ceně a jsou otevřeny 24h. Z tohoto důvodu Vás žádáme o dodržování pravidel - neplýtvat vodou, splachovat a umývat si po sobě sprchový kout i umyvadlo.

 33. Vjezd motorových vozidel neubytovaných osob je možný jen se souhlasem provozovatele kempu.

 34. Ubytovací a provozní řád platí do odvolání.

Přejeme Vám příjemnou dovolenou, pěkné počasí a těšíme se na Vaši další návštěvu.

 

MOŽNOSTI PLATBY

 1. Veškeré platby prováděné na recepci kempu a kiosku, lze pouze v hotovosti.

PODMÍNKY REZERVACE UBYTOVÁNÍ V CHATÁCH

 1. Rezervovat ubytování je možné prostřednictvím našich webových stránek, telefonicky nebo e-mailem.

 2. Po provedení rezervace je zákazníkovi zaslána zálohová faktura na částku 50 % z celkové ceny pobytu. Splatnost je 3-5 pracovních dnů (záleží kdy je rezervace vytvořena) od vystavení. Rezervace je závazně potvrzena až po připsání částky na účet provozovatele. Pokud není částka připsána na účet provozovatele do splatnosti zálohové faktury, obdrží host jednu výzvu k zaplacení, pokud ani poté nebude zálohová faktura zaplacena,  rezervace bude zrušena. Upozorňujeme hosty, že bankovní převod ze zahraničí může trvat i více pracovních dní.

STORNO PODMÍNKY

 1. Zákazník má právo zrušit rezervaci nejpozději do 10dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou nebo po telefonické dohodě.

 2. Pokud dojde ke stornování pobytu v době kratší než 10dnů, zaplacená záloha není vratná. Storna řešíme individuálně, kdy jsou výjimky pro vrácení zálohy (nemoc, atd..)

 3. Při předčasném ukončení pobytu se zaplacené částky nevracejí.

 4. V případě, že host nastoupí do chatek později, než byl domluvený termín a nedá provozovateli vědět (viz. storno pobytu výše), počítá se mu pobyt od domluveného data, ne od skutečného nástupu. 

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Lukáš Voldřich, IČO 68832303 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Husova 285, Kašpeské Hory 34192
email:
kemp.atcradesov@seznam.cz
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zpracovávané osobní údaje

Jméno a příjmení
Emailová adresa a telefon
IP adresa
Síťový identifikátor

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb mezi Vámi a správcem. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vašeho kontaktního formuláře zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, které zajišťující služby provozování webových stránek, marketingu a hostingu.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodních organizací.

VI. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování
požadování informací, jaké osobní údaje jsou zpracovávány vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů vznést námitku proti zpracování přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu viz čl. 20 nařízení GDPR) souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založení na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivir a firewall. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené doložitelně proškolené osoby. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedeném ve čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Prohlašujete, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Prohlašujete, že jako subjekt jste si vědom(a) svých práv dle kapitoly VI. Nařízení GDPR. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.

 

Date From was less than current date. Fixed.Date To was less than tomorrow. Fixed.
powered by trevlix trevlix