Statek Uhersko Official Site

Arrival date Departure date

Na Špejcharu

60 m2
in the term is already occupied
Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Fan · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Fireplace · Parking · Bike storage

Pobyt v tomto rustikálním klenotu ti dodá novou energii. Ubytování v soukromém apartmánu v historické budově s unikátními zavěšenými postelemi. Apartmán má vlastní vchod, koupelnu a kuchyňský kout. Na uvítanou vás čekají v ubytování přichystané pekařské a mléčné produkty z naší vlastní produkce z vlastně vyprodukovaných surovin Statku Uhersko.

Kovárna

60 m2
1 700.0
room / 1 night (min. 5)
Shower · WC · Towels · Toiletries · Fan · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Fireplace · Parking · Bike storage

Úvod

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (=provozovatel ubytování).
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 4. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
 5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta

 1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 15 dnů před ohlášeným příjezdem.
 2. Při zrušení rezervace 14 – 7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.
 3. Při zrušení rezervace 6 – 3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
 4. Při zrušení rezervace 2 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
 5. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
 6. Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 18. listopadu 2023.
 2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
 3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené objednávky.
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail).
 5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.
Date From was less than current date. Fixed.Date To was less than tomorrow. Fixed.
powered by trevlix trevlix