open in a new window
Official Site

Naše apartmány jsou provozovány jako Adults Only zařízení (děti od 12 let).

Pro rezervaci nejprve zvolte termín, aby se Vám zobrazily kapacity dostupné v tomto termínu. Pak vyberte požadovaný typ apartmánu a počet ubytování zvolte 1. V dalším kroku nastavíte počet osob.

Psi a jiná domácí zvířata nejsou v celém objektu povoleni.

Currency
Arrival date Departure date
Promo code

Apartmán 1 Ryzlink

+40 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · Hairdryer · Air conditioning · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Parking
 • prostorný apartmán 2+kk v přízemí
 • počet osob: 2+1 (osoby starší 12 let)
 • ložnice s masivní manželskou postelí
 • obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem
 • rozkládací sedací souprava sloužící jako přistýlka
 • koupelna se sprchovým koutem, wc
 • prostorná vstupní chodba
 • výhled na Novomlýnské nádrže
 • terasa s venkovním posezením
price detail  

Apartmán 2 Pálava

+58 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · Hairdryer · Air conditioning · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Dishwasher · Fireplace · Parking · Bike storage
 • komforní prostorný apartmán 3+kk v přízemí
 • počet osob: 2+4 (osoby starší 12 let)
 • ložnice s masivní manželskou postelí
 • ložnice se dvěma samostatnými lůžky
 • obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem
 • dvě rozkládací křesla sloužící jako přistýlky
 • koupelna se sprchovým koutem
 • samostatné wc
 • prostorná vstupní chodba
 • výhled na Novomlýnské nádrže a Dívčí hrady
 • terasa s venkovním posezením
price detail  

Apartmán 3 Veltlín

18 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · Hairdryer · Air conditioning · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Parking
 • apartmán 1+kk v 1. patře
 • počet osob: 2 (osoby starší 12 let)
 • dvě samostatná lůžka
 • kuchyňský kout
 • koupelna se sprchovým koutem, wc
 • venkovní posezení společné pro apartmány 3,4,5,6
 • výhled na Novomlýnské nádrže

Apartmán 4 Merlot

+35 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · Hairdryer · Air conditioning · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Parking
 • prostorný apartmán 2+kk v 1. patře

 • počet osob: 4 (osoby starší 12 let)
 • ložnice s masivní manželskou postelí a dvěma samostatnými lůžky
 • kuchyně s jídelním koutem
 • koupelna se sprchovým koutem, wc
 • venkovní posezení společné pro apartmány 3,4,5,6
 • výhled na Novomlýnské nádrže
price detail  

Apartmán 5 Tramín

+33 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · Hairdryer · Air conditioning · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Parking
 • prostorný apartmán 2+kk v 1. patře
 • počet osob: 2+1 (osoby starší 12 let)
 • ložnice s masivní manželskou postelí
 • obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem

 • rozkládací sedací souprava sloužící jako přistýlka
 • koupelna se sprchovým koutem, wc

 • venkovní posezení společné pro apartmány 3,4,5,6
 • výhled na Dívčí hrad i Novomlýnské nádrže
price detail  

Apartmán 6 Muškát

+55 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · Hairdryer · Air conditioning · Mini-bar · Coffee machine · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Dishwasher · Parking
 • prostorný apartmán 2+kk v podkroví
 • počet osob: 5 (osoby starší 12 let)
 • ložnice s masivní manželskou postelí
 • pokoj - 3 samostatná lůžka
 • kuchyňský a jídelní kout
 • koupelna se sprchovým koutem, wc
 • venkovní posezení společné pro apartmány 3,4,5,6
 • výhled na Dívčí hrad i Novomlýnské nádrže
price detail  
Select the date of arrival and departure

 

 • Po rezervaci/objednávce zašle provozovatel klientovi fakturu s cenou nebo zálohou ubytování k úhradě. Rezervace se pro provozovatele stává závaznou až po obdržení úhrady částky na účet
 • V případě neuhrazení faktury včas, je rezervace stornována a termín je uvolněn pro další klienty
 • V případě zkrácení pobytu klientem má provozovatel právo klientovi účtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu
 • Provozovatel je oprávněný účtovat storno poplatky. Zrušení rezervace je možné elektronicky na e-mail: apartmany@palavia.cz
 • Při zrušení rezervace 7 – 0 dní před termínem pobytu bude jako storno poplatek účtováno 100% z uhrazené ceny pobytu

 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Pavel Krška, se sídlem Klentnická 167, 69201 Pavlov, IČ: 45627169 jakožto provozovatel on-line obchodu umístěného na webové adrese www.palavia.cz, a provozovatele Palavia Apartments (dále jen jako „správce“) prohlašuje, že s veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost provozující tento web, e-shop, rezervační službu. Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.


Kategorie zpracovávaných osobních údajů.
Správce, jakožto provozovatel a prodávající, zpracovává následující kategorie osobních údajů:

Kontaktní údaje – jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní (dodací) adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, IČO a DIČ (fyzické osoby), místo podnikání.

Demografické údaje – datum narození, národnost, země a upřednostňovaný jazyk.

Údaje vzniklé na základě objednávky – historie objednávek, nakoupené zboží a výrobky, způsob úhrady, číslo platební karty, podpis, zákaznický segment, recenze a diskuzní příspěvky.

Správce dále zpracovává údaje z komunikace mezi správcem a zákazníkem a záznamy o aktivitě na internetových stránkách spravovaných prodávajícím.

V případě, kdy dojde k vytvoření uživatelského účtu zákazníkem, je současně s veškerými výše uvedenými údaji zpracováváno i uživatelské jméno a heslo.

Účel a právní důvod zpracování osobních údajů.
Účelem zpracování osobních údajů je řádné plnění smlouvy a dalších povinností uložených obecně závaznými právními předpisy.

Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro plnění právních povinností správce dle obecně závazných právních předpisů, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro řádné plnění smluvních povinností dle kupní smlouvy mezi správcem a zákazníkem.

Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro výkon oprávněných zájmů správce. Oprávněnými zájmy se rozumí zejména zákaznická podpora, komunikace, zlepšování služeb, ochrana a bezpečnost systému, prevence podvodů a řešení sporů.

V případě, kdy dojde k vytvoření uživatelského účtu zákazníkem, jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu pro tento konkrétní účel.

Správce nehodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny.

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.Doba zpracování osobních údajů.
Správce zpracovává osobní údaje vázané na vytvořený uživatelský účet po dobu 5 let, od posledního přihlášení, nebo do smazání uživatelského účtu.

Údaje z komunikace mezi správcem a kupujícím a záznamy o aktivitě na webových stránkách jsou zpracovávány po dobu 5 let.

Osobní údaje zákazníka obsažené v účetních dokladech vystavené správcem jsou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zpracovávány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byly doklady vystaveny.

V ostatních případech správce zpracovává osobní údaje zákazníka vždy po dobu nezbytně nutnou pro zajištění všech práv a plnění všech povinností plynoucích z kupní smlouvy, popřípadě dalších nároků z této smlouvy vyplývajících. Správce dále zpracovává osobní údaje zákazníka po dobu, po kterou je povinen tyto uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje zákazníka budou předány třetím osobám – zpracovatelům, pouze tehdy, je-li to nezbytné pro řádné plnění smluvních povinností dle kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu správce, nebo pokud s tím zákazník předem vyslovil souhlas.

Za nezbytné pro řádné plnění smluvních povinností se rozumí zejména předání osobních údajů společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám, dále pak přepravcům za účelem dodáni předmětu koupě a dalším poskytovatelům služeb, zapojeným do zpracování dat.

Na základě oprávněného zájmu správce mohou být osobní údaje předány zejména správním, soudním a jiným veřejným orgánům.

Správce předá osobní údaje pouze těm třetím osobám, které přijaly veškerá technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí.

Uživatelský účet a zabezpečení osobních údajů.
V rámci uživatelského účtu, má zákazník přístup ke svým kontaktním údajům, demografickým údajům, údajům vzniklým na základě objednávky, uživatelskému jménu a heslu. Prostřednictvím uživatelského účtu může zákazník tyto údaje spravovat. Přístup do uživatelského účtu je umožněn pouze po zadání správných přístupových údajů, tedy uživatelského jména a hesla. Správce nepřebírá odpovědnost za zneužití přístupových údajů, ledaže by tuto situaci přímo způsobil. Podrobnější informace o uživatelském účtu jsou obsaženy v obchodních podmínkách.

Ze strany správce jsou zavedena vhodná, pravidelně aktualizovaná a revidovaná technická, organizační a jiná opatření, jejichž účelem je zamezení neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.

Práva subjektu údajů.
Zákazník, jakožto subjekt údajů, má vůči správci následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům
Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím dle čl. 15 nařízení GDPR.

Právo na opravu
Dle čl. 16 nařízení GDPR má zákazník právo na to, aby správce bez zbytečného podkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a doplnil osobní údaje neúplné.

Právo na výmaz
zákazník má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů týkají, a to za podmínek dle čl. 17 nařízení GDPR, zejména tedy pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Toto právo rovněž naplňuje tzv. právo být zapomenut.

Právo na omezení zpracování
Zákazník má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 nařízení GDPR.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR, má zákazník právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho dovoláním.

Právo na přenositelnost údajů
Zákazník má ve smyslu a za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení GDPR právo od správce získat osobní údaje, které se ho týkají, a to ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomuto původní správce bránil.

Právo vznést námitku
Zákazník má ve smyslu a za podmínek uvedených v čl. 21 nařízení GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo podat stížnost
Zákazník je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů podat stížnost ve smyslu čl. 77 nařízení GDPR u dozorového úřadu. Dozor nad dodržováním povinností při zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha. Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Automatizované rozhodování, včetně profilování
Prodejce neprování plně automatizované rozhodování, včetně profilování, které by mělo pro kupujícího právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

Webové stránky
Webové stránky www.palavia.cz provozované správcem nepoužívají tzv. cookies pro marketingové účely.
Odkazy
Webové stránky www.palavia.cz provozované správcem obsahují odkazy na jiné webové stránky, které mohou být vlastněny a provozovány třetími osobami s odlišnými zásadami zabezpečení a ochrany osobních údajů. Správce není odpovědný za jakýkoliv obsah a nakládání s osobními údaji na webových stránkách, na které je odkazováno.

Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely
Na emailovou adresu, popřípadě na telefonní číslo mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej zákazník neodmítne. E-mailová adresa bude za tímto účelem správcem zpracovávána po dobu 5 let od posledního návštěvy webové stránky www.palavia.cz .

V případě poskytnutí souhlasu zákazníkem, je takový souhlas poskytnut dobrovolně a zákazník je oprávněn jej kdykoliv odvolat prostřednictvím svého uživatelského účtu, popřípadě písemně do sídla správce, či elektronickou poštou na výše uvedenou e‑mailovou adresu. V takovém případě přestane být zákazník adresátem marketingových služeb správce.
 
Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou platné od  21. 8. 2020.

 

 

 

 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

 

Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro marketingové účely, tj. zejména nabízení výrobků a služeb prodávajícího. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat. S podmínkami souhlasu a zpracování  jsem se seznámil.


Souhlasím se zpracováváním osobních údajů osobou Pavel Krška, Klentnická 167, 69201 Pavlov, IČ: 45627169, (dále jen jako „správce“ nebo „prodávající“), a to pro:

marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu. 

Prodávající poskytuje následující doplňující informace:

Totožnost a kontaktní údaje správce
Pavel Krška

IČ: 45627169
Klentnická 167, 69201 Pavlov
e-mail: pavel@krska.com


Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní (dodací) adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, IČO a DIČ (fyzické osoby).

Účel a právní důvod zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány automaticky i manuálně, a to pro marketingové účely správce, na základě uděleného souhlasu se zpracováním těchto údajů, pro tento konkrétní účel. Prodávající nemá zájem osobní údaje zpracovávat za jiným než uvedeným účelem, pokud je již nezpracovává z jiného zákonného důvodu.

 

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou pro uvedené účely zpracovávány po dobu 10 let.

Kategorie příjemců osobních údajů
Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, ani třetím osobám.

Práva subjektu údajů
Zákazník, jakožto subjekt údajů, má vůči správci následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům 
Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím dle čl. 15 nařízení GDPR.

Právo na opravu
Dle čl. 16 nařízení GDPR má zákazník právo na to, aby správce bez zbytečného podkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a doplnil osobní údaje neúplné.

Právo na výmaz
zákazník má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů týkají, a to za podmínek dle čl. 17 nařízení GDPR, zejména tedy pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Toto právo rovněž naplňuje tzv. právo být zapomenut.

Právo na omezení zpracování
Zákazník má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 nařízení GDPR.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR, má zákazník právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho dovoláním.

Právo na přenositelnost údajů
Zákazník má ve smyslu a za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení GDPR právo od správce získat osobní údaje, které se ho týkají, a to ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomuto původní správce bránil.

Právo vznést námitku
Zákazník má ve smyslu a za podmínek uvedených v čl. 21 nařízení GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo podat stížnost
Zákazník je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů podat stížnost ve smyslu čl. 77 nařízení GDPR u dozorového úřadu. Dozor nad dodržováním povinností při zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha. Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Automatizované rozhodování, včetně profilování
Prodejce neprování plně automatizované rozhodování, včetně profilování, které by mělo pro kupujícího právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely
Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem prodávajícího, přičemž kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout a činí tak dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možno kdykoli odvolat, a to emailem, nebo písemně, prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Udělení či neudělení souhlasu není vázáno na plnění smlouvy ze strany prodávajícího, či jakékoli omezení sjednaných služeb.

powered by trevlix trevlix