open in a new window
Official Site

Děkujeme, že jste se rozhodli/y vyrazit k nám a věříme, že si pobyt u nás užijete :-) .

Pár informací k rezervaci :

 

Currency
Arrival date Departure date

Apartmán 1

+35 m2
from 800
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Microwave · Parking · Bike storage

Apartmán se skládá ze dvou místností, které jsou odděleny posuvnými dveřmi, v první části je  obývací  pokoj z něhož je vchod do koupelny se sprchovým koutem, součástí je  kuchyňská linka s keramickou desku, varnou konvici, lednici, mikrovlnnou troubu a nádobím. Druhá část slouží jako ložnice.

 

Maximální kapacita pokoje je 6 osob.

Apartmán je vybaven TV a satelitem.

Ložní prádlo a ručníky k dispozici.

price detail  

Studio 1

+44 m2
from 800
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Microwave · Parking · Breakfast · Breakfast in the room · Bike storage

Apartmán se skládá ze dvou místností, které jsou odděleny posuvnými dveřmi, v první části je  obývací  pokoj z něhož je vchod do koupelny se sprchovým koutem, součástí je  kuchyňská linka s keramickou desku, varnou konvici, lednici, mikrovlnnou troubu a nádobím. Druhá část slouží jako ložnice.

 

Maximální kapacita pokoje je 6 osob.

Apartmán je vybaven TV a satelitem.

Ložní prádlo a ručníky k dispozici.

price detail  

Studio 2

+44 m2
from 800
room / 1 night

Apartmán do tvaru L o jedné místnosti se skládá z pokoje s kuchyňskou linkou obsahující keramickou desku, varnou konvici, lednici, mikrovlnnou troubu a nádobí, součástí je otevřená ložnice, dále samostatná koupelna se sprchovým koutem.

 

Maximální kapacita pokoje je 6 osob.

Apartmán vybaven TV a satelitem.

Ložní prádlo a ručníky k dispozici.

price detail  

Dům s verandou

×12 + ×6175 m2
4 500
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · Bathtub · WC · Towels · TV · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Microwave · Parking · Breakfast · Breakfast in the room · Bike storage

Samostatný dům s velkou verandou, který se nachází na rozlehlé udržované zahradě. Dům má samostatný vchod z verandy vejdete  do hlavní místnosti s kuchyňským koutem. Nachází se zde posezení a velký stůl. V přízemí je také koupelna se sprchovým koutem a WC. V patře se pak nacházejí dvě  ložnice a jeden velký pokoj. Každý pokoj má 4 lůžka. Na poschodí je také velká koupelna s vanou a WC. Další spaní je možné na třech rozkládacích dvoulůžcích. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY

1. Smluvní strany

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího zařízení Apartmány Chřibská, kterým je společnost MC Moja s.r.o., Kubelíkova 1224/42 13000 Praha
ČESKÁ REPUBLIK IČ: 04548175

(dále jen ubytovatel) se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách. Ubytovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých prodejních materiálech i jiné podmínky a informace, které mají přednost před těmito podmínkami.

2. Ceny a jejich změny

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb pro občany České republiky jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace či emailové nabídce (dále jen voucher).

3. Služby, změny sjednaných služeb a cen

Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Údaje v prezentačních materiálech mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ubytovatelem. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu. Takovéto změny je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před poskytnutím počátkem ubytování. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží zpět celou zaplacenou částku za pobyt. Zákazníkovi nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady.

4. Zrušení pobytu zákazníkem, změna rezervace, náhradníci

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí i forma elektronická s doručenkou). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení (přečtení emailu dle doručenky).

Stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu:
4 a více dní před poskytnutím první služby - 25% z ceny objednaných služeb nebo cena za první noc (vyšší z obou hodnot)
72 až 24 hodin před poskytnutím první služby - 50% z ceny objednaných služeb nebo cena za první noc (vyšší z obou hodnot)
Při nedojezdu (nenastoupení na pobyt) nebo
při stornu v den nástupu - 100% z ceny objednaných služeb

U větších skupin (od 10 osob) mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Pokud odstoupí zákazník od smlouvy z výše uvedených důvodů, vyúčtuje mu ubytovatel pouze storno poplatek ve výši 10% z ceny objednaných služeb a případně další skutečně vzniklé náklady.

Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem snížené o storno poplatky provede ubytovatel nejpozději do 30 dnů od nahlášení storna.

5. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před poskytnutím první služby. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

6. Reklamace

Zákazník je povinen své námitky na kvalitu poskytovaných služeb a požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

7. Platnost

Tyto 'Všeobecné obchodní podmínky' platí pro účastníky pobytu v objektu:
Apartmány Chřibská
Horní Chřibská 1
407 44 Děčín

a na Adrese Horní Chřibská 201

Vstupují v platnost dne 1.10.2011 a účinnosti nabývají v okamžiku jejich podpisu zákazníkem či odesláním elektronické rezervace z internetových stránek.

 
 

STORNO PODMÍNKY 

Zrušení pobytu zákazníkem, změna rezervace, náhradníci

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí i forma elektronická s doručenkou). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení (přečtení emailu dle doručenky).

Stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu:
4 a více dní před poskytnutím první služby - 25% z ceny objednaných služeb nebo cena za první noc (vyšší z obou hodnot)
72 až 24 hodin před poskytnutím první služby - 50% z ceny objednaných služeb nebo cena za první noc (vyšší z obou hodnot)
Při nedojezdu (nenastoupení na pobyt) nebo
při stornu v den nástupu - 100% z ceny objednaných služeb

U větších skupin (od 10 osob) mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Pokud odstoupí zákazník od smlouvy z výše uvedených důvodů, vyúčtuje mu ubytovatel pouze storno poplatek ve výši 10% z ceny objednaných služeb a případně další skutečně vzniklé náklady.

Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem snížené o storno poplatky provede ubytovatel nejpozději do 30 dnů od nahlášení storna.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

MC Moja s.r.o., Kubelíkova 1224/42 13000 Praha ČESKÁ REPUBLIK IČ: 04548175

provozovatel Apartmánů jako správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely rezervace a vedení hostů, faktur a plateb, marketingových akcí a dotazů spokojenosti. Údaje jsou určeny pro hotel a poskytovatele služeb. Máte právo na dotaz, na přístup, na opravu a na námitku proti zápisu, s písemnou žádostí na hotel na adrese:


Apartmány Chřibská
MC Moja s.r.o., 
IČ: 04548175
Horní Chřibská 1
407 44 Chřibská Česko
E-mail: info@apartmany-chribska.cz
 
 
 
powered by trevlix trevlix