Penzion Lhotka Official Site

Currency
Arrival date Departure date

Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí

24 m2
from 900
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Refrigerator · Parking
 • manželská postel
 • skříň
 • televize
 • lednice
 • koupelna se sprchovým koutem 
price detail  

Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi

15 m2
from 900
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Safe · Parking
 • oddělené postele
 • skříň
 • televize
 • koupelna se sprchovým koutem
price detail  

Dvoulůžkový pokoj Deluxe s manželskou postelí

45 m2
1 700
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Safe · Refrigerator · Parking
 • manželská postel
 • obývací pokoj s přistýlkou
 • skříň
 • televize
 • lednice
 • koupelna se sprchovým koutem (případně vanou)
 • fén

Dvoulůžkový pokoj Deluxe s manželskou postelí, vířivou vanou a terasou

+44 m2
from 2 000
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · Bathtub · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Safe · Refrigerator · Parking
 • ložnice s manželskou postelí a přistýlkou
 • obývací pokoj s přistýlkou
 • skříň
 • televize
 • lednice
 • koupelna se sprchovým koutem a vířivou vanou
 • terasa
price detail  

Dvoulůžkový pokoj Economy s manželskou postelí

17 m2
from 900
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Safe · Refrigerator · Parking
 • manželská postel šíře 140 cm
 • skříň
 • televize
 • lednice
 • koupelna se sprchovým koutem 
price detail  

Obchodní podmínky

Provozovatel poskytuje ubytovací službu zákazníkovi, který si rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele, tj. Penzionu Lhotka, Petřkovická 125/12a, 725 28 Ostrava - Lhotka.

 

Provozovatelem ubytovacích služeb je:

OMLUX REALITY s.r.o., Zelený vršek 422/4, 725 28 Ostrava – Lhotka, IČ: 29442907, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 53547, kontaktní e-mailová adresa: recepce@penzionlhotka.com, web: https://www.penzionlhotka.com, je provozovatelem Penzionu Lhotka, který se nachází v Ostravě – Lhotce, na ul. Petřkovická 125/12a.

 

Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden v rezervačním systému.

 

Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu rezervovaných ubytovacích jednotek, počtu hostů, délky a termínu rezervace.

 

Rezervační systém také vypočítává výši zálohy za ubytovací služby, které zákazník hradí online platební branou.

 

Zákazník hradí předem částku zálohy za ubytování platební branou ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování.

 

Rezervace je po potvrzení ze strany provozovatele pro zákazníka závazná a zákazník je povinen do tří dnů uhradit částku zálohy za ubytování.

 

Pokud není záloha za ubytování uhrazena do tří dnů od rezervace, je provozovatel oprávněn uvolnit rezervovaný termín pro jiné zákazníky.

 

Storno podmínky jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

 

Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je oprávněn v době ubytování užívat obvyklým způsobem najaté prostory, zařízení ubytovacího podniku, které mohou zákazníci běžně a bez zvláštních podmínek používat, a má právo na obvyklou obsluhu. Ostatní práva se řídí ubytovacím řádem a právními předpisy.

 

Zákazník je povinen řídit se po celou dobu pobytu u provozovatele ubytovacím řádem, který je k dispozici v ubytovací jednotce, a chovat se tak, aby nerušil ostatní ubytované zákazníky.

 

Zákazník odpovídá provozovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle smluvního partnera využívají služeb provozovatele.

 

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen poskytnout zákazníkovi dohodnuté služby ve sjednaném rozsahu, obvyklým způsobem.

 

Odpovědnost za škody na vnesených věcech

Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu na klenotech, penězích a jiných cennostech vnesených do prostor ubytovacího zařízení.

 

Provozovatel odpovídá za škodu na ostatních vnesených věcech způsobem stanoveným Občanským zákoníkem v platném znění.

 

Pobyt zvířete

Ubytování s domácími mazlíčky není povoleno.

 

Práva a povinnosti smluvních stran včetně uzavření smlouvy o ubytování, její platnosti a účinnosti se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Smluvní strany se zavazují jakékoli spory vzniklé ze smlouvy o ubytování nebo v souvislosti s ní vyřešit zásadně smírnou cestou. Smluvní strany dále sjednávají, že pokud nevyřeší jakýkoliv spor či nárok vzniklý ze smlouvy o ubytování smírnou cestou bude pro rozhodování sporů příslušný obecný soud provozovatele.

 

Zákazník může zrušit rezervaci písemně nebo e-mailem zdarma do 3 dnů před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 3 dny před příjezdem bude zákazníkovi účtováno 100 % z celkové ceny.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V těchto Informacích o zpracování osobních údajů najdete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, využijete-li našich služeb a také o Vašich právech týkajících se tohoto zpracování.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost OMLUX REALITY s.r.o., Zelený vršek 422/4, 725 28 Ostrava – Lhotka, IČ: 29442907, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 53547, kontaktní e-mailová adresa: recepce@penzionlhotka.com, web: https://www.penzionlhotka.com, je provozovatelem Penzionu Lhotka, který se nachází v Ostravě – Lhotce, na ul. Petřkovická 125/12a.

 

Společnost OMLUX REALITY s.r.o., Zelený vršek 422/4, 725 28 Ostrava – Lhotka, IČ: 29442907 je tedy správcem Vašich osobních údajů, které nám svěřujete, pokud jste hostem ubytovacího zařízení Penzion Lhotka.

 

Přístup k osobním údajům má dále poskytovatel technického řešení rezervačního systému Trevlix za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému.

 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte za účelem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb a které jsou pro jednotlivé účely zpracování nezbytné. Dále k tomu, aby provozovatel mohl opět nabídnout využití ubytovacích nebo souvisejících služeb.

 

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

 

Ujišťujeme Vás, že všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, či by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o těchto osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po nezbytně nutnou dobu.

 

Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně s výjimkou naší zákonné povinnosti.

 

COOKIES

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v  prohlížeči a slouží k odlišení návštěvníků webu. Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Ve formě cookie se ukládají pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Klademe maximální důraz na soukromí a bezpečnost vašich údajů.

 

Cookies používáme především proto, že bez nich není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o rezervace, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.

 

Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat.

 

Nápověda prohlížeče obsahuje návod, jak spravovat cookies.

 

Prosím berte na vědomí, že blokováním základních cookies rezervačního systému Trevlix znemožníte dokončení procesu rezervace.

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou.
 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům, kdy nás můžete vyzvat a my Vám ve lhůtě 30 dnů sdělíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, z jakého důvodu a po jakou dobu.
 • Právo na opravu, doplnění a změnu osobních údajů pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou z jakéhokoliv důvodu neaktuální či neúplné.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje či je nezpracováváme korektně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
 • Právo na přenositelnost, pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, můžete využít své a my Vám údaje ve lhůtě 30 dnů dodáme ve strojově čitelné podobě.
 • Právo na výmaz (někdy označované jako právo být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje od sebe, ze svých systémů a záloh i ze systémů našich zpracovatelů. Na zajištění realizace Vašeho práva na výmaz potřebujeme alespoň 30 dnů. Vaším právem na výmaz není dotčena naše zákonná povinnost některé osobní údaje uchovávat po dobu stanovenou právními předpisy.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V takovém případě budeme velice rádi, když se nejdříve obrátíte na nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Dobrovolnost, neboť poskytnutí veškerých osobních údajů je dobrovolné.

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělených Vámi naší Společnosti, můžete nás kontaktovat:

 • zasláním emailu na recepce@penzionlhotka.com
 • na tel. čísle: +420 775 969 538
 • osobně nebo poštou na adrese: OMLUX REALITY s.r.o., Zelený vršek 422/4, 725 28 Ostrava – Lhotka či přímo na provozovně Penzion Lhotka, Petřkovická 125/12a, 725 28 Ostrava – Lhotka

 Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 19.října 2022.

 

powered by trevlix trevlix