Moravia GLAMPRESORT Official Site

Teď už si stačí jen vybrat volný termín a pokračovat na rezervaci pobytu :-)

Arrival date Departure date

Maringotka ZA HUMNY

14 m2
in the term is already occupied
Shower · WC · Towels · Toiletries · Fan · Mini-bar · Coffee machine · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Kitchen · Dining area · Parking · Breakfast · Breakfast in the room
Za humny v malebné vesničce v srdci Střední Moravy jsme opravili maringotku. Nyní zde můžete trávit čas, zapomenout na starosti a prožít zde pravou vesnickou pohodu nebo aktivní dovolenou s hromadou možností poznat okolí. Venkovní prostor je jako stvořený pro různé aktivity. 
Před samotnou maringotkou se nachází prostorná terasa s posezením, na které si vychutnáte ranní kávu, nebo zde můžete pozorovat večerní západ slunce. Klid jako uprostřed přírody vám sice nezaručíme, odpočinek vám ale zaručí pravá energická atmosféra vesnice. DO PŘÍRODY PO SVÝCH - pokud však budete chtít načerpat energii uprostřed přírody, můžete se vydat do lesů jen pár kroků vzdálených. 
 
Tohle vše u nás najdete: 
 • Prostorná terasa
 • Ohniště s grilem (dřevo je připravené)
 • Pohodlná postel s matrací s paměťovou pěnou
 • Knihovna
 • Společenské hry (petanque, karty, venkovní mikádo ...)
 • Střešní okno s výhledem na hvězdnou oblohu přímo z postele
 • Sprchový kout
 • WC
 • Voňavé ručníky a osušky
 • Ložní prádlo
 • Hygienické potřeby (kapesníky, desinfekce, ubrousky, šampon, mycí gel ...)
 • Lednice
 • Plynová varná deska
 • Plně vybavená kuchyň
 • Nespresso kávovar
 • Drobné kuchyňské ingredience (čaj, med, cukr, koření, olej ...)
 • Možnost doobjednat regionální farmářskou snídani 
 • Finská sauna

Ulita NA VRŠKU

19 m2

price on request
Shower · WC · Towels · Toiletries · Mini-bar · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Kitchen · Dining area
Select the date of arrival and departure

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemný smluvní vztah mezi ubytovacím zařízením Maringotka ZA HUMNY, které provozuje p. Petr Navara, IČO: 05276462 (dále jen poskytovatel) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která ubytování v ubytovacím zařízení jako objednatel objednává (dále jen objednatel).

 

Vztah Poskytovatele s Klientem shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále rovněž „VOP“, nebo „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby nebo technické podmínky užívání Služby, které jsou obvykle umístěny na webových stránkách www.moraviaglapmresort.cz

 

Tyto podmínky představují návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) určený klientovi. Zadáním požadovaných registračních údajů na stránce www.moraviaglampresort.cz a přijetím podmínek poskytování služeb přijme zákazník návrh Poskytovatele ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku, čím mezi poskytovatelem a klientem dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb ve smyslu těchto podmínek (dále jen „Smlouva“).

 

Smlouva mezi Klientem a Poskytovatelem

Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem (Smlouva) je uzavřena s Klientem v online rezervačním systému na webových stránkách Poskytovatele (www.moraviaglampresort.cz) a potvrzením této rezervace ze strany Poskytovatele zasláním e-mailu na adresu Klienta. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo online rezervační systém, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Klientem a Poskytovatelem, potvrzením objednávky Klienta ze strany Poskytovatele, nebo potvrzením nabídky Poskytovatele ze strany Klienta nebo oboustranným podpisem písemné smlouvy.

 

Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který Poskytovatel poskytuje Klientovi Maringotku k přechodnému ubytování, umístění Maringotky (pomocí GPS souřadnic), cenu za takové ubytování, způsob platby a její splatnost.

 

Poskytovatel eviduje Smlouvy uzavřené v rámci Rezervačního systému a může je na požádání zpřístupnit Klientovi.

 • Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
  Minimální doba ubytování jsou 2 noci.
 • Maximální počet osob v maringotce jsou 2 dospělé osoby a 1 dítě do 3 let.

Klient se zavazuje při rezervaci ubytování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže Klient zjistí, že v údajích zadávaných v Rezervačním systému provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné údaje v systému v procesu rezervace, anebo bezodkladně kontaktuje Poskytovatele za účelem napravení těchto chyb. Poskytovatel neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených Klientem v rámci rezervace, v komunikaci s Poskytovatelem, anebo ve Smlouvě.

 

Cena a rezervace

Cena ubytování (a případně cena dalších doplňkových služeb) včetně DPH je uvedena v Rezervačním systému a na webových stránkcáh (www.moraviaglampresort.cz) v sekci CENÍK, nebo je jiným způsobem sdělena Klientovi před provedením rezervace.

 

Rezervace Maringotky provedená Klientem v Rezervačním systému platí 3 dny ode dne provedení rezervace. Do této doby je Klient povinen provést úhradu celé ceny rezervovaného ubytování, a to bezhotovostní platbou dle instrukcí uvedených v Rezervačním systému (není-li výslovně dohodnuto jinak v případě, že Smlouva byla uzavřena jinak než prostřednictvím Rezervačního systému). Jestliže do uplynutí této lhůty Klient cenu neuhradí, Smlouva zaniká, Poskytovatel ani Klient jí nejsou nadále vázáni a Poskytovatel je oprávněn příslušnou Maringotku pro dotčený termín a lokalitu opět na svých webových stránkách i jinak nabízet jako dostupnou k ubytování třetím osobám.

 

NÁSTUP, KAUCE A POKUTY

Ubytování probíhá vždy od 16:30 samostatně, dle instrukcí, které přijdou klientovi s dostatečným předstihem emailem. Check-out je v den odjezdu nejpozději v 14:00.

STÍŽNOSTI A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti Klient zašle Poskytovaltely na elektronickou adresu kupujícího (moravia@glampresort.cz).

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

 

Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle uvedených podmínek.

 

Platbu lze provést přes platební bránu nebo převodem na účet. Platbu nelze provést platební kartou na místě.

 

Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 1. 7. 2022.

Změny a doplňky těchto podmínek mezi poskytovatelem a klientem mohou být individuálně upraveny výlučně písemnou formou.

STORNO PODMÍNKY MORAVIA GLAMPRESORT

 

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany Klienta (dále jen storno) musí být provedeno elektronickou formou na email moravia@glampresort.cz

Storno podmínky ubytování v Maringotce ZA HUMNY v případě, že nejsou dohodnuty individuálně:

 • do 30 dní před příjezdem 0 % z celkové částky za ubytování,
 • 29 - 14 dní před příjezdem 50 % z celkové částky za ubytování,
 • 13 – 7 dní před příjezdem 75% z celkové částky za ubytování,
 • 6 – 0 dní před příjezdem 100 % z celkové částky za ubytování,

Po dohodě klienta s poskytovatelem je možné bezplatné přesunutí rezervovaného termínu.

Pokud dojde ke zrušení pobytu ze strany Poskytovatele je navráceno 100% z celkové částky na bankovní účet klienta.

Poskytovatel se zavazuje vrácenou částku zaslat klientovi na bankovní účet do 5 pracovních dní.

Zásady ochrany osobních údajů

 

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní informace zpracováváme zejména s cílem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb. Dále k tomu, aby provozovatel mohl opět nabídnout využití ubytovacích nebo souvisejících služeb.

 

Kdo má přístup k osobním údajům?

- Poskytovatel ubytovacích služeb

- Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb

- Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému

 

Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě?

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

 

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

- Proces zpracování a realizace objednané služby

- Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele

- Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona

 

Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v prohlížeči a slouží k odlišení návštěvníků webu. Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Ve formě cookie se ukládají pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Klademe maximální důraz na soukromí a bezpečnost vašich údajů.

 

Proč používáme cookies?

Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o rezervace, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.

 

Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se jedná o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné. Tyto cookies (jsou-li některé z nich použity) slouží zejména k analýze návštěvnosti webu a k vyhodnocení výkonu různých prodejních kanálů a k personalizaci obsahu a lepšímu zacílení reklamy.

 

Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?

Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat. Nápověda prohlížeče obsahuje návod, jak spravovat cookies.

Prosím berte na vědomí, že blokováním základních cookies rezervačního systému Trevlix znemožníte dokončení procesu rezervace.

powered by trevlix trevlix