open in a new window
Official Site
Currency
Arrival date Departure date
Promo code

Maringotka V mechu a kapradí

+20 m2
in the term is already occupied
Shower · WC · Towels · Toiletries · Coffee and tea · Kitchenette · Fireplace · Parking
Select the date of arrival and departure

(účinnost od 1. 1. 2023)

 

Poskytovaná služba
Provozovatel poskytuje ubytovací službu zákazníkovi, který si rezervuje ubytování v maringotce provozovatele na webových stránkách www.maringotkavmechuakapradi.cz v sekci REZERVACE.

Ubytovací služba má konkrétní datum příjezdu a odjezdu zákazníka, zákazníkovi iniciály a počet osob, které budou ubytování užívat

Maximální počet současně užívajících osob ubytování jsou 4 osoby.

Provozovatel
Provozovatelem ubytovacích služeb je:

Ing. Veronika Šponarová, Slunná stráň 1023, 561 69 Králíky, IČO: 17959926

Zákazník
Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v maringotce provozovatele na webových stránkách www.maringotkavmechuakapradi.cz v sekci REZERVACE.

Popis ubytovacích jednotek
Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden na webových stránkách www.maringotkavmechuakapradi.cz v sekci UBYTOVÁNÍ.

Cena a vratná záloha
Cena za ubytovací služby je uvedena na webových stránkách www.maringotkavmechuakapradi.cz v sekci CENÍK. Cenu lze také zjistit telefonicky, nebo pomocí emailu.

Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu hostů, délky a termínu rezervace.

Rezervační systém také vypočítává výši vratné zálohy za ubytovací služby, které zákazník hradí online platební branou při rezervaci nebo převodem na účet Provozovatele, maximálně týden před pobytem.

Provozovatel vrátí zákazníkovi částku vratné zálohy maximálně do týdne po skončení pobytu.

Částka vratné zálohy vrácené zákazníkovi se vypočte dle případných škod na nebo v maringotce.

Platba a potvrzení rezervace
Rezervace je po potvrzení ze strany provozovatele pro zákazníka závazná. Rezervaci provozovatel potvrdí emailem.

Maximálně týden před ubytováním provozovatel sdělí emailem zákazníkovi přesnou adresu maringotky a informace k pobytu. V případě rezervace pobytu méně než týden před nástupem ubytování, provozovatel tyto informace sdělí neprodleně po rezervaci.

Zákazník hradí předem částku za ubytování ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování.

Cenu zákazník uhradí provozovateli přes online platební bránu při rezervaci.

Zákazník hradí před pobytem vratnou zálohu za ubytovací služby ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování.

Cenu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

přes online platební bránu při rezervaci.
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5059659013/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna maximálně týden před pobytem
Poskytovatelem platební brány je společnost:

pays.cz s.r.o.
Štefánikova 1, 60200 Brno
email infolinka: info@pays.cz

 

Pro zrušení pobytu ze strany zákazníka platí storno podmínky uvedeny v tomto dokumentu, nebo na webových stránkách www.maringotkavmechuakapradi.cz v sekci CENÍK.

 

Storno podmínky

– do 30 dní před příjezdem bude účtováno 0% z celkové částky za ubytování
– 29 – 22 dní před příjezdem bude účtováno 75% z celkové částky za ubytování
– 21 dní a méně před příjezdem bude účtováno 100% z celkové částky za ubytování

Dojde-li ke stornování ubytování, záloha ve všech případech propadá ve prospěch provozovatele a zaniká nárok na její vrácení.
Při změně termínu do 30 dní před příjezdem je záloha platná u nového termínu.

Storno podmínky jsou také uvedeny na webových stránkách www.maringotkavmechuakapradi.cz v sekci CENÍK.

Podmínky pobytu
- Zákazník obdrží přesnou adresu umístění maringotky v potvrzujícím emailu. CHECK IN pro zákazníka je denně od 15 hod. V jiný čas pouze po předchozí telefonické domluvě s provozovatelem.

- Je striktně zakázáno jakkoli maringotku upravovat, ničit anebo s ním manipulovat. Je zakázáno v maringotce kouřit.

- V případě nebezpečí vzniku škody je zákazník dle míry nebezpečí povinen uvědomit provozovatele anebo přímo záchranné bezpečnostní sbory.

- V případě škody, která vznikla v důsledku jednání či opomenutí zákazníka, které bylo v rozporu se smluvními podmínkami a pravidly je provozovatel oprávněn vyžadovat uhrazení škody.

- Porušuje-li zákazník i přes upozornění hrubě pravidla je provozovatel oprávněn zrušit pobyt s okamžitou účinností a bez nároku na refundaci zaplacené částky

- Provozovatel neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví zákazníka a osob uvedených k užívání maringotky společně se zákazníkem, které vznikly nedodržením pravidel Dále provozovatel absolutně neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví výše uvedených osob, které vznikly mimo místo pobytu v rámci doporučených výletů či aktivit zákazníka.

- Zákazník se zavazuje vrátit maringotku, jeho veškeré vybavení a příslušenství po skončení pobytu bez poškození. CHECK OUT  je do 10 hod. v den skončení pobytu

 

Mimosoudní řešení sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem

– do 30 dní před příjezdem 0% z celkové částky za ubytování
– 29 – 22 dní před příjezdem 75% z celkové částky za ubytování
– 21 dní a méně před příjezdem 100% z celkové částky za ubytování

Dojde-li ke stornování ubytování, záloha ve všech případech propadá ve prospěch provozovatele a zaniká nárok na její vrácení.
Při změně termínu do 30 dní před příjezdem je záloha platná u nového termínu.

Storno podmínky jsou také uvedeny na webových stránkách www.maringotkavmechuakapradi.cz v sekci CENÍK.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR


Provozovatel zařízení pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním
osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o Ochraně
fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(GDPR) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Odesláním rezervační zprávy prostřednictvím emailového kontaktu, odesláním
rezervačního formuláře či oslovením naší společnosti prostřednictvím telefonu uděluji
Maringotka V mechu a kapradí – Ing. Veronice Šponarové, Slunná stráň 1023, 561 69 Králíky, IČO: 17959926
emailový kontakt: info@maringotkavmechuakapradi.cz, telefonický kontakt 731 225 910 dále jen
Správce, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:


1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
o jméno a příjmení,
o emailová adresa (pokud bude poskytnuta)
o telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)
o adresa subjektu (pokud bude poskytnuta)
o jiný osobní údaj poskytnutý subjektem


2. Účelem zpracování osobních údajů je: o vytvoření rezervace ubytování


3. Doba zpracování osobních údajů je: 6 let


4. Prohlášení subjektu: 

Subjekt odesláním emailu, rezervačního formuláře nebo
oslovením prostřednictvím telefonického hovoru prohlašuje, že byl řádně poučen o
zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a
pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt je srozuměn a souhlasí s tím,
že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli zrušit formou emailového
oznámení na adresu info@maringotkavmechuakapradi.cz. Dále Subjekt je srozuměn a souhlasí s
tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při rezervaci ubytování nebo při
nástupu k ubytování je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním nebo
v průběhu objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti ubytování realizovat či
dále v něm pokračovat, postupováno ukončením ubytování bez náhrady.

 

Poučení Subjektu údajů:

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu,
a to za výše uvedených podmínek,
 důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o
ubytování poskytované Správcem
 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním
osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve
smyslu Nařízení
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země,
mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám,

powered by trevlix trevlix