open in a new window
Official Site

Vážený klient , v tomto rezervačnom systéme  viete veľmi rýchlo a jednoducho zistiť či máme voľné 

kapacity na ubytovanie a taktiež jednoduchým spôsobom si zarezervovať apartmán podľa požiadaviek.

Príďte si k nám oddýchnuť a načerpať sily v krásnej prírode Západných Tatier - Roháčov.

Rezervácia apartmánu manuál :

1. zadajte termín pobytu ( prípadne kliknite na obsadenosť kde sa Vám zobrazí kalendár obsadenosti)

2. vyberte si apartmán podľa toho, ktorý Vám vyhovuje pod ním kliknite na " rezervovať"

3. následne kliknite na " pokračovať"

4. vyplňte formulár v hornej časti a následne kliknite na " odoslať rezerváciu"

5. zaplatíte zálohu za rezerváciu a pobyt je objednaný.

V prípade nezaplatenia rezervácie bude o 4 dni automaticky objednávka stornovaná.

 

Prevádzkovateľ : BSK s.r.o. , Za Vŕškom 682 , Nižná 027 43 , IČO : 47 391 758

Konateľ  spol.   : Dušan Staňák  

Arrival date Departure date

Rodinný apartmán s balkónom 1

+50 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Parking

Priestranný apartmán poskytuje príjemný komfort najmä pre rodiny s deťmi.

Samostatná spálňa s manželskou posteľou a dvoma jednolôžkovými posteľami , stavebne oddelená od obývacej miestnosti ( s možnosťou dvoch prísteliek na rozkladacej pohovke) s balkónom a smart TV prepojená do jedálne , plne vybavenej kuchyne a soc. zariadením.Situovaný na prízemí, vhodný pre 4 - 6 osôb .

Prístelok bude doúčtovaný 15 € / osoba / noc.

 

 

price detail  

Apartmán s balkónom 2

+37 m2
from 60
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Parking

Apartmán č. 2 situovaný na prvom podlaží do záhrady.

Príjemný apartmán pre 2 - 4 osoby ( dve pevné lôžka, dva prístelky na pohodlnej pohovke )

Spálňa s manželskou posteľou s balkónom a soc. zariadením je stavebne oddelená od obývacej miestnosti spojenej s kuchyňou .

Prístelok bude doúčtovaný 15€ / osoba / noc.

The nearest available date is Th 20.06.2024 - Sa 22.06.2024
price detail  

Apartmán klasik 3

+38 m2
from 70
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Parking

Apartmán č. 3 situovaný na prvom podlaží .

Príjemný apartmán pre 3 - 5 osôb ( tri pevné lôžka, dva prístelky na pohodlnej pohovke )

Spálňa s manželskou posteľou , jednolôžkom  a soc. zariadením je stavebne oddelená od obývacej miestnosti spojenej s kuchyňou .

Prístelok bude doúčtovaný 15€ / osoba / noc.

The nearest available date is Th 20.06.2024 - Sa 22.06.2024
price detail  

Apartmán klasik 4

+38 m2
from 60
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Parking

Apartmán č. 4 situovaný na druhom podlaží do záhrady.

Príjemný podkrovný apartmán pre 2 - 4 osoby ( dve pevné lôžka, dva prístelky na pohodlnej pohovke )

Spálňa s manželskou posteľou a soc. zariadením je stavebne oddelená od obývacej miestnosti so smart TV spojenej s kuchyňou.

Prístelok bude doúčtovaný 15€ / osoba / noc.

price detail  

Apartmán klasik 5

+39 m2
from 60
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Electric kettle · Coffee and tea · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Microwave · Parking

Apartmán č. 5 situovaný na druhom podlaží .

Príjemný podkrovný apartmán pre 2 - 4 osoby ( dve pevné lôžka, dva prístelky na pohodlnej pohovke )

Spálňa s manželskou posteľou a soc. zariadením je stavebne oddelená od obývacej miestnosti so smart TV spojenej s kuchyňou.

Prístelok bude doúčtovaný 15€ /osoba / noc.

The nearest available date is Th 20.06.2024 - Sa 22.06.2024
price detail  

Izba 1 - jednolôžková

+13 m2
25
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Parking

Jednolôžková izba situovaná na prízemí vytvorí príjemný komfort pre turistov samotárov , prípadne člena rodiny ktorý má rád súkromie. Izba má vlasnú TV ,  soc. zariadenie, možnú prístelku na rozkladacej pohovke. 

Obchodné podmienky

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na online rezervácie ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom apartmánového domu, využívanie online rezervačného systému prevádzkovateľa apartmánového domu, platobné a storno podmienky online rezervácií uskutočnených klientom/klientmi prostredníctvom tejto internetovej stránky, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online rezervácii.
1.2 Klient je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ apartmánového domu si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa apartmánového domu. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ apartmánového domu ho žiada, aby uvedený online rezervačný systém nevyužíval. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.
1.3 Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky rezervácie a poskytovania služieb platia výlučne pre online rezervácie uskutočnené prostredníctvom tejto internetovej stránky.
1.4 Používaním online rezervačného systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

  1. REZERVÁCIA

2.1 Pri online rezervácií má klient možnosť vyhľadať si aktuálne voľné ubytovacie kapacity v apartmánovom dome podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (dátum príchodu, dátum odchodu, typ izby a pod.).
2.2 Pri online rezervácii po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec pobytu, typu izby, doplnkových služieb a podobne klient vyplní všetky požadované údaje.
2.3 Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie s uvedením rezervačného čísla. Pridelené rezervačné číslo slúži na potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie a potvrdenie pri nástupe na pobyt. Z uvedeného dôvodu je klient povinný rezervačné číslo bezpečne uschovať.

  1. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Úhradu za pobyt rezervovaný klientom pri online rezervácií je klient povinný úhradiť v plnej výške pri online rezervácií prostredníctvom služby platby kreditnou kartou Pays. Z uvedeného dôvodu je pri online rezervácií pri platbe kartou Pays od klienta požadované číslo kreditnej/debetnej karty. Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v plnej výške v prospech prevádzkovateľa apartmánového domu (stiahnutím ceny pobytu) a oprávňuje prevádzkovateľa apartmánového domu na realizáciu tejto úhrady. Celková cena pobytu je ihneď zúčtovaná v prospech bankového účtu prevádzkovateľa apartmánového domu.
3.2 Postup a činnosť prevádzkovateľa apartmánového domu vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii úhrady klientom.
3.3 Klient splnomocňuje prevádzkovateľa apartmánového domu na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte/debetnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu/debetnú kartu vydala.
3.4 Akékoľvek zmeny uskutočnenej online rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť elektronicky po zadaní e-mailovej adresy klienta zadanej pri online rezervácii a čísla rezervácie pridelenom a klientovi zaslanom pri realizácii online rezervácie alebo písomne, telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom rezervačného oddelenia prevádzkovateľa apartmánového domu na telefónnom čísle: +421 905449881,  e-mailová adresa: apartmany301@gmail.com. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej online rezervácie je klient povinný vždy uvádzať rezervačné číslo pridelené pri uskutočnení online rezervácie a zaslané klientovi na e-mail ním zadaný pri uskutočňovaní online rezervácie. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ apartmánového uskutoční všetky kroky za účelom vyhotovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ apartmánového domu nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa apartmánového domu z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej online rezervácie.
3.5 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi apartmánového domu nárok na storno poplatok nasledovne:

 

 

 

 

 

 

50% z ceny objednaných a potvrdených služieb

13 - 6 dní pred nástupom na pobyt

 

100% z ceny objednaných a potvrdených služieb

 

6 - 1 deň a deň nástupu na pobyt

3.6 V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi apartmánového domu nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.

3.7 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt pri akciových pobytoch (čl. 6 VOP) vzniká prevádzkovateľovi apartmánového domu nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.
3.8 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ apartmánového domu oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenie rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom.
3.9. V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ apartmánového domu klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ apartmánového domu je oprávnený v prípade odstúpenia klient od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení online rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa apartmánového domu na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa apartmánového domu v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ apartmánového domu klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri online rezervácii pobytu a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.

  1. OSOBITNÉ USTANOVENIA

4.1 V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa apartmánového domu telefonicky na telefónnom čísle: +421 905449881 alebo emailom: apartmany301@gmail.com.
4.2 Check-in je možný v deň začiatku pobytu v zmysle rezervácie od 15.00 hod. Check-out je v posledný deň pobytu v zmysle rezervácie do 10.00 hod.
4.3 V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu (late check-in alebo late check-out) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa apartmánového domu telefonicky na telefónnom čísle:  +421 905449881 alebo emailom: apartmany301@gmail.com
4.4 Prevádzkovateľ apartmánového domu je oprávnený poskytnúť zľavu na pobyt pre deti mladšie ako 3 roky a to  (od 0 do 3 rokov vrátane) 100% zľava bez nároku na lôžko alebo prístelku.

 

Prevádzkovateľ : BSK s.r.o., Za Vŕškom 682 , Nižná 02743

Konateľ            : Dušan Staňák 

  1. PLATOBNÉ PODMIENKY A STORNO PODMIENKY

3.1 Úhradu za pobyt rezervovaný klientom pri online rezervácií je klient povinný úhradiť v plnej výške pri online rezervácií prostredníctvom služby platby kreditnou kartou Pays. Z uvedeného dôvodu je pri online rezervácií pri platbe kartou Pays od klienta požadované číslo kreditnej/debetnej karty. Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v plnej výške v prospech prevádzkovateľa apartmánového domu (stiahnutím ceny pobytu) a oprávňuje prevádzkovateľa apartmánového domu na realizáciu tejto úhrady. Celková cena pobytu je ihneď zúčtovaná v prospech bankového účtu prevádzkovateľa apartmánového domu.
3.2 Postup a činnosť prevádzkovateľa apartmánového domu vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii úhrady klientom.
3.3 Klient splnomocňuje prevádzkovateľa apartmánového domu na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte/debetnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu/debetnú kartu vydala.
3.4 Akékoľvek zmeny uskutočnenej online rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť elektronicky po zadaní e-mailovej adresy klienta zadanej pri online rezervácii a čísla rezervácie pridelenom a klientovi zaslanom pri realizácii online rezervácie alebo písomne, telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom rezervačného oddelenia prevádzkovateľa apartmánového domu na telefónnom čísle: +421 905449881,  e-mailová adresa: apartmanyhabovka@gmail.com. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej online rezervácie je klient povinný vždy uvádzať rezervačné číslo pridelené pri uskutočnení online rezervácie a zaslané klientovi na e-mail ním zadaný pri uskutočňovaní online rezervácie. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ apartmánového domu uskutoční všetky kroky za účelom vyhotovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ apartmánového domu nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa apartmánového domu z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej online rezervácie.
3.5 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi apartmánového domu nárok na storno poplatok nasledovne:

 

 

 

 

 

 

50% z ceny objednaných a potvrdených služieb

13 - 7 dní pred nástupom na pobyt

 

100% z ceny objednaných a potvrdených služieb

 

7 - 1 deň a deň nástupu na pobyt

3.6 V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi apartmánového domu nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.

3.7 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt pri akciových pobytoch (čl. 6 VOP) vzniká prevádzkovateľovi apartmánového domu nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.
3.8 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ apartmánového domu oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenie rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom.
3.9. V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ apartmánového domu klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ apartmánového domu je oprávnený v prípade odstúpenia klient od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení online rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa apartmánového domu na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu Bankovépresahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa apartmánového domu v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ apartmánového domu klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri online rezervácii pobytu a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt.  Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.

  1. OSOBITNÉ USTANOVENIA

4.1 V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa apartmánového domu telefonicky na telefónnom čísle: +421 905449881 alebo emailom: apartmanyhabovka@gmail.com.
4.2 Check-in je možný v deň začiatku pobytu v zmysle rezervácie od 15.00 hod. Check-out je v posledný deň pobytu v zmysle rezervácie do 10.00 hod.
4.3 V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu (late check-in alebo late check-out) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa apartmánového domu telefonicky na telefónnom čísle:  +421 905449881 alebo emailom: apartmanyhabovka@gmail.com
4.4 Prevádzkovateľ apartmánového domu je oprávnený poskytnúť zľavu na pobyt pre deti mladšie ako 3 roky a to  (od 0 do 3 rokov vrátane) 100% zľava bez nároku na lôžko alebo prístelku.

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Prevádzkovateľ apartmánového domu ( ďalej len AD) spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje klienta v rozsahu údajov uvedených v rezervačnom formulári a to meno, priezvisko, adresa, štát pobytu, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na rezerváciu ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom AD alebo na vybavenie žiadosti klienta o informácie pred poskytnutím ubytovacích služieb prevádzkovateľom AD a pre plnenie povinností prevádzkovateľa AD uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom AD sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedeného účelu spracúvania.
6.2 Klient môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním rezervácie prejaviť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách prevádzkovateľa AD (newsletter). Zaškrtnutím tohto políčka tak klient ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi hotela v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy na marketingové účely – zasielanie newslettra prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje klient na dobu 5 rokov.
6.3 Klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je klient povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi AD.
6.4 Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (na zasielanie newslettra) môže klient kedykoľvek odvolať  a to zaslaním emailu prevádzkovateľovi AD.
6.5 V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.
6.6 Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva klienta ako dotknutej osoby. Klient má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má klient zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má klient v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré prevádzkovateľovi AD dobrovoľne poskytol  a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).
6.7 V prípade, že si u prevádzkovateľa AD uplatňuje klient niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti klienta nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ hotela oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si prevádzkovateľ AD právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.
6.8 Ako dotknutá osoba má klient právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
6.9 Prevádzkovateľ AD vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
6.10 Klientove osobné údaje neposkytuje  prevádzkovateľa AD inej tretej osobe .

powered by trevlix trevlix