Apartmány U tří bratrů Official Site

Vyplněním rezervačního formuláře jste projevili zájem o ubytování v našem pensionu. Děkujeme. Vaše rezervace se stane závaznou po uhrazení zálohové faktury.

Currency
Arrival date Departure date

Apartmán Jonáš 2KK

+45 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Coffee machine · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Dishwasher · Parking
price detail  

Apartmán Hynek 3kk

×5 +65 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Coffee machine · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Dishwasher · Parking
price detail  

Apartmán Adam

×5 +65 m2

price on request
Wi-Fi · Shower · Bathtub · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Coffee machine · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Dishwasher · Washing machine · Parking
Unfortunately, no capacities are available in the term 24.07.2024 - 25.07.2024. Please select different dates.
You can also look at current occupancy.

Cena za pobyt je účtována na základě platného ceníku pro dané období. Úhrada za pobyt se hradí
následovně:
a) Záloha ve výši 50 % z celkové ceny ubytování je splatná do 2 pracovních dní od rezervace převodem na účet 291734361 /0300, vedený u ČSOB.Platbu označte variabilním symbolem, který obdržíte v zálohové faktuře.Pokud zálohu v tomto termínu neobdržíme, závazná rezervace pobytu se ruší a je uvolněna pro další zájemce.
b) Doplatek do 100% výše ubytování je splatný do dne příjezdu převodem na uvedený účet. Platbu je nutno provést s dostatečným předstihem tak, aby v den příjezdu již byla připsána na účet.

 

Celková cena za pokoj je účtována dle počtu ubytovaných osob a není dovoleno ubytovat v pokoji jiný
než sjednaný počet osob uvedený na závazné rezervaci.

 

Hosté se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

 

V případě předčasného ukončení nebo přerušení pobytu bez zavinění provozovatele nevzniká povinnost vrátit objednateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

 

Při ztrátě klíčů je účtován poplatek 2000 Kč.

 

Užívání vnitřních i venkovních prostor dětmi a nezletilými je zcela na zodpovědnost jejich rodičů.

Storno podmínky: za zrušení rezervace v termínu 30 dní a méně před nástupem pobytu bude účtován poplatek 50 % z celkové ceny pobytu.


Zrušení pobytu je možné provést pouze písemnou formou e-mailem nebo doporučeně poštou, kontakty jsou uvedeny na webových stránkách pensionu. Po písemné dohodě je možné převést zaplacenou zálohu na jiný termín.

 

 

Date From was less than current date. Fixed.Date To was less than tomorrow. Fixed.
powered by trevlix trevlix