Apartmány U tří bratrů Official Site

Vyplněním rezervačního formuláře jste projevili zájem o ubytování v našem pensionu. Děkujeme. Vaše rezervace se stane závaznou po uhrazení zálohové faktury.

Currency
Arrival date Departure date

Apartmán Jonáš 2KK

+45 m2
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Coffee machine · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Dishwasher · Parking
price detail  

Apartmán Hynek 3kk

×5 +65 m2
from 2 500
room / 1 night (min. 2)
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Coffee machine · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Dishwasher · Parking
The nearest available date is Su 16.06.2024 - Tu 18.06.2024
price detail  

Apartmán Adam

×5 +65 m2

price on request
Wi-Fi · Shower · Bathtub · WC · Towels · Toiletries · TV · Hairdryer · Coffee machine · Refrigerator · Kitchen · Dining area · Microwave · Dishwasher · Washing machine · Parking

Cena za pobyt je účtována na základě platného ceníku pro dané období. Úhrada za pobyt se hradí
následovně:
a) Záloha ve výši 50 % z celkové ceny ubytování je splatná do 2 pracovních dní od rezervace převodem na účet 291734361 /0300, vedený u ČSOB.Platbu označte variabilním symbolem, který obdržíte v zálohové faktuře.Pokud zálohu v tomto termínu neobdržíme, závazná rezervace pobytu se ruší a je uvolněna pro další zájemce.
b) Doplatek do 100% výše ubytování je splatný do dne příjezdu převodem na uvedený účet. Platbu je nutno provést s dostatečným předstihem tak, aby v den příjezdu již byla připsána na účet.

 

Celková cena za pokoj je účtována dle počtu ubytovaných osob a není dovoleno ubytovat v pokoji jiný
než sjednaný počet osob uvedený na závazné rezervaci.

 

Hosté se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

 

V případě předčasného ukončení nebo přerušení pobytu bez zavinění provozovatele nevzniká povinnost vrátit objednateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

 

Při ztrátě klíčů je účtován poplatek 2000 Kč.

 

Užívání vnitřních i venkovních prostor dětmi a nezletilými je zcela na zodpovědnost jejich rodičů.

Storno podmínky: za zrušení rezervace v termínu 30 dní a méně před nástupem pobytu bude účtován poplatek 50 % z celkové ceny pobytu.


Zrušení pobytu je možné provést pouze písemnou formou e-mailem nebo doporučeně poštou, kontakty jsou uvedeny na webových stránkách pensionu. Po písemné dohodě je možné převést zaplacenou zálohu na jiný termín.

 

 

powered by trevlix trevlix