Apartmány U tří bratrů Official Site

Vyplněním rezervačního formuláře jste projevili zájem o ubytování v našem pensionu. Děkujeme. Vaše rezervace se stane závaznou po uhrazení zálohové faktury.

Booking · Total guests

Term of accomodation: 02.02.2023 - 03.02.2023 (nights: 1)
Accommodation: 1x Apartmán Jonáš 2KK [3+2]
Child under 3 years free.
Please do not include children under 3 years as accommodated persons, provide this information in the booking note.
Apartmán Jonáš 2KK [3+2]
Total 2000

Contact information

recommended check-in 14:00

Cena za pobyt je účtována na základě platného ceníku pro dané období. Úhrada za pobyt se hradí
následovně:
a) Záloha ve výši 50 % z celkové ceny ubytování je splatná do 2 pracovních dní od rezervace převodem na účet 291734361 /0300, vedený u ČSOB.Platbu označte variabilním symbolem, který obdržíte v zálohové faktuře.Pokud zálohu v tomto termínu neobdržíme, závazná rezervace pobytu se ruší a je uvolněna pro další zájemce.
b) Doplatek do 100% výše ubytování je splatný do dne příjezdu převodem na uvedený účet. Platbu je nutno provést s dostatečným předstihem tak, aby v den příjezdu již byla připsána na účet Apartmánů U tří bratrů.

 

Počty ubytovaných osob v apartmánech:

V apartmánu JONÁŠ je možno ubytovat 3-5 osob s možností dětské postýlky pro 1 dítě.
Ve apartmánu HYNEK je možné ubytovat 5-7 osob s možností dětské postýlky pro 1 dítě.
Ve apartmánu ADAM je možné ubytovat 5-7 osob s možností dětské postýlky pro 1 dítě.


Celková cena za pokoj je účtována dle počtu ubytovaných osob a není dovoleno ubytovat v pokoji jiný
než sjednaný počet osob uvedený na závazné rezervaci.

 

Hosté se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

 

V případě předčasného ukončení nebo přerušení pobytu bez zavinění provozovatele nevzniká povinnost vrátit objednateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

 

Při ztrátě klíčů je účtován poplatek 2000 Kč.

 

Užívání vnitřních i venkovních prostor Apartmánu U tří bratrů dětmi a nezletilými je zcela na zodpovědnost jejich rodičů.

Storno podmínky: za zrušení rezervace v termínu 30 dní a méně před nástupem pobytu bude účtován poplatek 50 % z celkové ceny pobytu.


Zrušení pobytu je možné provést pouze písemnou formou e-mailem nebo doporučeně poštou, kontakty jsou uvedeny na webových stránkách pensionu. Po písemné dohodě je možné převést zaplacenou zálohu na jiný termín.

 

Aktuálně mimořádné podmínky při situaci COVID 19 :

  • Hostům umožňujeme bezplatně změnit termín rezervace až 1 den předem z důvodu:
    • hrozící či probíhající koronavirové infekce 
    • nařízení či doporučení vlády, které by omezovalo nebo zakazovalo pobyt v našem regionu, typu ubytovacího zařízení nebo které by omezovalo nebo nedoporučovalo cestování mimo domov obecně
  • Po zrušení rezervace při naplnění zmíněných skutečností nabídneme hostům zdarma flexibilní změnu termínu (v trvání minimálně 1 rok od plánovaného data rezervace).
powered by trevlix trevlix