Camp Vážka Official Site

Welcome to Camp Dragonfly,
our wish is that you feel great from the first moment.
Thanks to its unique location and positive energy, our camp is sought after not only
for a relaxing and healing stay, but also for active meetings. Experience beautiful moments with us. We look forward to you.
Arrival date Departure date

Bungalov

+
1 250.0
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Parking
 • čtyřlůžkový s možností přistýlky
 • obývák s kuchyňkou
 • dva dvoulůžkové pokoje
 • WC, sprcha
 • lednice

Pětilůžková chata

×5
1 250.0
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Refrigerator · Parking
 • pětilůžková chata

 • třílůžkový pokoj, dvoulůžkový pokoj

 • WC, sprcha

 • lednice

 • veranda
 •  

Čtyřlůžková chata

1 000.0
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Refrigerator · Parking
 • čtyřlůžková chata
 • WC, sprcha
 • lednice
 • veranda

Třílůžková chata

650.0
room / 1 night
Wi-Fi · Parking
 • třílůžková chata
 • jedna místnost (palanda, válenda)
 • veranda

Dvoulůžková chata

400.0
room / 1 night
Wi-Fi · Parking
 • dvoulůžková chata
 • jedna místnost s palandou
 • veranda

Stellplatz pro obytný vůz nebo karavan

×6100 m2
250.0
room / 1 night
Wi-Fi

včetně elektřiny

Camping na louce

×12

price on request
Wi-Fi
 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem.
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 4. Storno poplatek se rovná výši zálohy, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
 5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
 6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
 1. The accommodation provider undertakes not to charge cancellation fees in case of cancellation of the reservation within 30 days before the announced arrival.
 2. If the reservation is canceled less than 30 days before arrival, the full amount of the deposit will be charged as a cancellation fee.
 3. In case of early termination or interruption of the stay without fault of the accommodation provider, the accommodation provider is not obliged to return the paid price of the stay to the client or its proportional part.
 4. The cancellation fee is a contractual penalty.

In case of cancellation due to unavoidable events (death in the family, hospitalization of the customer or a member of his family, serious illness, natural disaster), no cancellation fee is charged. The customer is obliged to document the above-mentioned facts with a written document to the accommodation provider within 3 days of their occurrence at the latest.In case of cancellation for other serious reasons, a change of date is possible by mutual agreement.

Tímto uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti: Camp Vážka s.r.o, IČO: 14182599, se sídlem Kokořínská 3824, 276 01 Mělník („Správce“).

Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:

 • E-mailová adresa
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Termín pobytu
 • Typ zvoleného pokoje

 

uděluji za účelem provedení rezervace ubytování, zajišťující provozování služby, zajišťující marketingové služby a to na dobu neurcitou.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů. Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být Vaše osobní údaje zpřístupněny:

 • Trevlix s.r.o IČO: 14091887 ( subdodovatele správce )
 • Pays.cz s.r.o.  ( realizaci plateb )

 

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je možné provést zasláním zprávy na adresu info@kempvazka.cz

 

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo získat od Správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste Správci poskytnul/poskytla na základě tohoto souhlasu. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Pokud si přejete těchto práv využít, pošlete zprávu na adresu: info@kempvazka.cz

 

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Kontaktní údaje Správce:

 

Camp Vážka s.r.o,

IČO: 14182599, se sídlem

Kokořínská 3824

276 01 Mělník

powered by trevlix trevlix