Camp Vážka Official Site

Welcome to Camp Dragonfly,
our wish is that you feel great from the first moment.
Thanks to its unique location and positive energy, our camp is sought after not only
for a relaxing and healing stay, but also for active meetings. Experience beautiful moments with us. We look forward to you.
Arrival date Departure date

Bungalov

+
in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Dining area · Parking
 • čtyřlůžkový s možností přistýlky
 • obývák s kuchyňkou
 • dva dvoulůžkové pokoje
 • WC, sprcha
 • lednice

Pětilůžková chata

×5
1 250.0
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Refrigerator · Parking
 • pětilůžková chata

 • třílůžkový pokoj, dvoulůžkový pokoj

 • WC, sprcha

 • lednice

 • veranda
 •  

Čtyřlůžková chata

in the term is already occupied
Wi-Fi · Shower · WC · Refrigerator · Parking
 • čtyřlůžková chata
 • WC, sprcha
 • lednice
 • veranda

Třílůžková chata

650.0
room / 1 night
Wi-Fi · Parking
 • třílůžková chata
 • jedna místnost (palanda, válenda)
 • veranda

Dvoulůžková chata

400.0
room / 1 night
Wi-Fi · Parking
 • dvoulůžková chata
 • jedna místnost s palandou
 • veranda

Stellplatz pro obytný vůz nebo karavan

×6100 m2
250.0
room / 1 night
Wi-Fi

včetně elektřiny

Camping na louce

×12
1.0
room / 1 night
Wi-Fi
 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem.
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 4. Storno poplatek se rovná výši zálohy, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
 5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
 6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
 1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.
 2. Při zrušení rezervace méně než 30 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtován celá výše uhrazené zálohy.
 3. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
 4. Storno poplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Tímto uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti: Camp Vážka s.r.o, IČO: 14182599, se sídlem Kokořínská 3824, 276 01 Mělník („Správce“).

Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:

 • E-mailová adresa
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Termín pobytu
 • Typ zvoleného pokoje

 

uděluji za účelem provedení rezervace ubytování, zajišťující provozování služby, zajišťující marketingové služby a to na dobu neurcitou.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů. Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být Vaše osobní údaje zpřístupněny:

 • Trevlix s.r.o IČO: 14091887 ( subdodovatele správce )
 • Pays.cz s.r.o.  ( realizaci plateb )

 

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je možné provést zasláním zprávy na adresu info@kempvazka.cz

 

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo získat od Správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste Správci poskytnul/poskytla na základě tohoto souhlasu. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Pokud si přejete těchto práv využít, pošlete zprávu na adresu: info@kempvazka.cz

 

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Kontaktní údaje Správce:

 

Camp Vážka s.r.o,

IČO: 14182599, se sídlem

Kokořínská 3824

276 01 Mělník

powered by trevlix trevlix