Po odeslání rezervace Vám bude doručeno potvrzení do Vaší e-mailové schránky. Věnujte pozornost instrukcím, které obsahuje.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás :)

Currency
Arrival date Departure date
Available rooms at a selected date
Choose room(s)
NOVÁ HORA
NOVÁ HORA
NOVÁ HORA
DÚBRAVA
DÚBRAVA

Trojlůžkový pokoj s přistýlkou

+
from 1 000
room / 1 night
Wi-Fi · Towels

Pokoj NOVÁ HORA nebo DÚBRAVA.

Rezervační systém Vám vybere 1 našich pokojů automaticky.

 

Pokoj vhodný pro rodiny.

Po dohodě je možné zajistit ještě 1 přistýlku navíc (celkem tedy až 5 osob) - požadavek napište do poznámky.

VELKÝ LOPENÍK
VELKÝ LOPENÍK
VELKÝ LOPENÍK

Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou

+
from 750
room / 1 night
Wi-Fi · Towels

Pokoj VELKÝ LOPENÍK

 

1x dvoulůžko

1x možnost přistýlky

STUDENÝ VRCH
STUDENÝ VRCH

Dvoulůžkový pokoj

from 700
room / 1 night
Wi-Fi · Towels

Pokoj STUDENÝ VRCH

 

2x jednolůžko

powered by trevlix

Obchodní podmínky

platné od 1.6.2020

Provozovatel poskytuje ubytovací službu zákazníkovi, který si rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Provozovatel

Provozovatelem ubytovacích služeb je:

Ševčíci s.r.o., se sídlem Březová 9, 68767 Březová, okr. Uherské Hradiště, Česká republika

Zákazník

Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden v rezervačním systému.

Cena

Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu rezervovaných ubytovacích jednotek, počtu hostů, délky a termínu rezervace.

Rezervační systém také vypočítává výši zálohy za ubytovací služby, které zákazník hradí online platební branou.

Zákazník hradí předem částku zálohy za ubytování platební branou ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování.

Rezervace je po potvrzení ze strany provozovatele pro zákazníka závazná a zákazník je povinen do 7 (sedmi) dnů uhradit částku zálohy za ubytování. U kratšího intervalu mezi termínem ubytování a vystavením zálohového dokladu platí splatnost nejpozději 2 (dva) pracovní dny před nástupem na ubytování.

Pokud není záloha za ubytování uhrazena do 7 (sedmi) dnů od rezervace, je provozovatel oprávněn uvolnit rezervovaný termín pro jiné zákazníky.

Storno

Storno podmínky jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

Další ujednání

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.
 • Kauce není vyžadována.
 • Odpovědnost za škody vzniklé v průběhu pobytu a za účasti zákazníka nebo osoby, jež ho doprovází, je řešena individuálně podle charakteru a výše škody.

Domovní řád

 • Veškeré prostory poskytovatele jsou nekuřácké.
 • Domácí mazlíčky je možné ubytovat pouze po předchozí domluvě s provozovatelem. Ve společných prostorách je zákazník ohleduplný k ostatním hostům (nehlučí, udržuje pořádek, respektuje soukromí, ve společných prostorách působí vždy tak, aby je mohli využívat i další hosté bez větších omezení) a naopak má právo na stejné jednání ze strany ostatních hostů.
 • V budově i v nejbližším okolí platí pro hosty noční klid od 22 – 7 hod.

Nerespektování domácího řádu může být ve výjimečně vážných případech považováno za hrubé porušení podmínek ubytování a vést k vyhoštění zákazníka z prostor provozovatele bez nároku na náhradu nevyužitých služeb.

Storno podmínky

Zákazník může zrušit rezervaci písemně nebo e-mailem. Zákazník může provozovateli dát na vědomí o plánovaném stornu také telefonicky. Své rozhodnutí však přesto musí doplnit písemnou formou (viz výše)

Storno poplatky

30 a více dnů

Storno 30 a více dnů před zahájením pobytu … bezplatné, plná refundace zaplacené zálohy

7 až 29 dnů

Storno 7 až 29 dnů před zahájením pobytu … 50% částky zaplacené zálohy

Méně než 7 dnů

Storno méně než 7 dnů před zahájením pobytu … 75% částky zaplacené zálohy

Méně než 3 dny

Storno méně než 3 dny před zahájením pobytu … 100% částky zaplacené zálohy

 

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky stornování dle situace a udělit výjimky ke konkrétním případům storna ubytování. Na tyto výjimky však zákazníkovi nevzniká právní nárok.

V Domě u Stolárny máme vždy radost z každého hosta. Musíme ale také plnit všelijaká úřední nařízení, účetní náležitosti a zákonné povinnosti. Odeslání Vaší rezervace proto považujeme za souhlas se zpracováním osobních údajů. S Vašimi daty nakládáme velmi pečlivě a neposkytujeme je nikomu, kdo k tomu není oprávněn.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Zásady ochrany osobních údajů

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní informace zpracováváme zejména s cílem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb. Dále k tomu, aby provozovatel mohl opět nabídnout využití ubytovacích nebo souvisejících služeb.

Kdo má přístup k osobním údajům?

 • Poskytovatel ubytovacích služeb
 • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb
 • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému

Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

 • Proces zpracování a realizace objednané služby
 • Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele
 • Volitelná dobrovolná registrace zasílání newsletteru
 • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona

Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v  prohlížeči a slouží k odlišení návštěvníků webu. Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Ve formě cookie se ukládají pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Klademe maximální důraz na soukromí a bezpečnost vašich údajů.

Proč používáme cookies?

Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o rezervace, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.

Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se jedná o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné. Tyto cookies (jsou-li některé z nich použity) slouží zejména k analýze návštěvnosti webu a k vyhodnocení výkonu různých prodejních kanálů a k personalizaci obsahu a lepšímu zacílení reklamy.

Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?

Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat. Nápověda prohlížeče obsahuje návod, jak spravovat cookies.

Prosím berte na vědomí, že blokováním základních cookies rezervačního systému Trevlix znemožníte dokončení procesu rezervace.