open in a new window
Official Site
Arrival date Departure date

Chata Světluška

×29
9 400
room / 1 night (min. 7)
not a departure day
Wi-Fi · Shower · WC · Towels · TV · Coffee machine · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Kitchen · Dining area · Microwave · Dishwasher · Fireplace · Parking
The nearest available date is We 24.07.2024 - Su 04.08.2024

Chatka

800
room / 1 night
Wi-Fi · Shower · WC · Electric kettle · Kitchenette · Dining area · Microwave · Parking

Chatky jsou umístěné u lesa. Součástí chatek jsou postele (v přízemí palanda, v patře dvoulůžko), přímotop, malé stolečky, židle a skříňky či poličky na odložení oblečení. Každá chatka má vlastní elektroměr. V těsné blízkosti chatek se nachází WC, sprcha a zastřešená venkovní kuchyňka s posezením a ohništěm. Společná kuchyňka má lednici, vařič, mikrovlnou troubu či varnou konvici. Parkování je možné na parkovišti.

Místo pro karavan/obytný vůz

×6

price on request
Wi-Fi · Shower · WC · Electric kettle · Refrigerator · Kitchenette · Microwave · Parking

Nabízíme 2 místa pro karavan nebo obytný vůz s připojením k el. síti. Samozřejmostí je možnost využití společného zázemí. WC, sprcha a zastřešená venkovní kuchyňka s posezením a ohništěm.

Společná kuchyňka obsahuje  lednici, vařič, mikrovlnou troubu či varnou konvici. 

Stan


price on request
Shower · WC · Electric kettle · Kitchenette · Kitchen · Dining area · Microwave · Parking

V našem kempu nabízíme možnost stanování. Zdarma je možnost využít společné zázemí (kuchyňka, sprcha, WC).

OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.5.2022

Ubytování Chata Světluška a kemp

 

 1. Smluvní strany

Vzájemný smluvní vztah mezi ubytovanými osobami (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího zařízení – Rofelias s. r. o., sídlo a adresa provozovny: Hamry 81, Hamry, IČ: 14333791, DIČ: CZ14333791, (dále jen ubytovatel), se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách.
Ubytovatel si vyhrazuje právo změny.

 1. Ceny

Pevné ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v českých korunách, v prezentaci Chaty Světluška a kempu na webových stránkách www.chatasvetluska.cz, sekce Rezervace.

 1. Služby, změny sjednaných služeb a cen

Pro zákazníka je závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace pobytu. Údaje v prezentačních materiálech mají pouze informační charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ubytovatelem. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci, náhlá porucha či havárie, která nemůže být pro svůj rozsah odstraněna do příjezdu zákazníka) změnit dohodnuté podmínky pobytu. Takovéto změny je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

 1. Platba zálohy a doplatku za ubytování

Po provedení rezervace zákazníkem je pro potvrzení rezervace nutné uhradit zálohu na pobyt následovně:

Chata Světluška ve výši 50% z celkové ceny pobytu. Doplatek min. 31 dní před zahájením pobytu.

Chatky a kemp ve výši 100% z celkové ceny pobytu.

Záloha se hradí převodem na bankovní účet ubytovatele: 123-6771400237/0100.

 1. Ochrana osobních údajů

Na základě nařízení EU, ze dne, 25. 5. 2018, na ochranu osobních údajů, neboli GDPR, naše firma informuje o nakládání s osobními údaji našich klientů a obchodních partnerů.

V naší společnosti (Rofelias s. r. o.), jsou osobní údaje zpracovávány a ukládány v souladu s GDPR. Každé zpracování je prováděno pouze k předem danému účelu a v souladu s vyhláškou obce Hamry (Hamry č.p. 30, 340 22 Hamry), o místním poplatku z pobytu. Související zprávy jsou předkládány obci Hamry, na základě jejich žádosti o souhrnnou správu rozsahu poplatků.

Naše firma se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté od klientů a obchodních partnerů, slouží pouze k účelům firmy a nikoli k jejich následnému předávání třetím osobám. Osobní údaje v papírové i elektronické podobě, jsou bezpečně archivovány a žádná třetí osoba k nim nemá přístup.

 1. Odpovědnost zákazníka

Zákazník odpovídá za případnou škodu na ztracených, rozbitých a jinak poškozených částí inventáře. V případě vzniku škody ze strany zákazníka, je zákazník povinen bez zbytečného odkladu uhradit škodu v plné výši.

 1. Zrušení pobytu zákazníkem, změna rezervace

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoli před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí e-mail, doručený na elektronickou adresu ubytovatele info@chatasvetluska.cz). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu, je datum a čas doručení písemného oznámení. Storno poplatky se účtují z celkové ceny pobytu následovně:

30 a více dní před poskytnutím první služby 50% z celkové ceny pobytu

29 a méně dní před poskytnutím první služby 100% z celkové ceny pobytu

 

 1. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, utrpí – li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy respektive vytvoření rezervace, předvídat. Zrušení pobytu vlivem těchto mimořádných okolností je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečné prodlevy, pokud je to možné a není toto znemožněno např. pobytem v nemocničním zařízení, či v důsledku vážné nemoci ohrožující život.
Ubytovatel je povinen v tomto případě zákazníkovi vrátit zálohu na ubytování neprodleně bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

 1. Reklamace

Zákazník je povinen své námitky spojené s kvalitou poskytovaných služeb neprodleně oznámit.
V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu, v průběhu pobytu tak, aby bylo možno vzniklé závady odstranit. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se, nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu. Totéž platí i v případě, pokud ubytovatel shledá, že reklamace uplatňovaná zákazníkem, je neoprávněná.

 1. Pojištění

Účastníci pobytů nejsou ze strany ubytovatele pojištěni a pojištění není v ceně pobytu zahrnuto. Pojištění si zajišťují účastníci pobytu na své vlastní náklady samostatně.

 1. Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky ubytovacího zařízení chata Světluška a kemp, platí pro účastníky pobytu od 1.5.2022 a vstupují v platnost v okamžiku jejich podpisu zákazníkem či uhrazením zálohy na ubytování na příslušný bankovní účet.

 

V Hamrech, dne 1. 5. 2022

Rofelias s. r. o., Chata Světluška a kemp
Hamry 81
Hamry
tel: 721203612, info@chatasvetluska.cz

Storno podmínky:

 • klientům bude účtováno 50% z celkové ceny, pokud rezervaci zruší mezi 31. dnem a více před příjezdem
 • pokud klienti zruší méně než 31 dní před příjezdem, bude jim účtována celková cena
 • pokud mají klienti závažný důvod ke zrušení, mohou změnit data své rezervace bez poplatku. Toto je předmětem dohody s vlastníky (nelze v den nástupu)
 • pokud se klient nedostaví, bude mu účtována celková cena rezervace
 1. Ochrana osobních údajů

Na základě nařízení EU, ze dne, 25. 5. 2018, na ochranu osobních údajů, neboli GDPR, naše firma informuje o nakládání s osobními údaji našich klientů a obchodních partnerů.

V naší společnosti (Rofelias s. r. o.), jsou osobní údaje zpracovávány a ukládány v souladu s GDPR. Každé zpracování je prováděno pouze k předem danému účelu a v souladu s vyhláškou obce Hamry (Hamry č.p. 30, 340 22 Hamry), o místním poplatku z pobytu. Související zprávy jsou předkládány obci Hamry, na základě jejich žádosti o souhrnnou správu rozsahu poplatků.

Naše firma se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté od klientů a obchodních partnerů, slouží pouze k účelům firmy a nikoli k jejich následnému předávání třetím osobám. Osobní údaje v papírové i elektronické podobě, jsou bezpečně archivovány a žádná třetí osoba k nim nemá přístup.

Date From was less than current date. Fixed.Date To was less than tomorrow. Fixed.
powered by trevlix trevlix